umowa partnerstwa

Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa to szczególny dokument zawierany pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Określa ona wykorzystywanie funduszy europejskich w ramach polityki ...

umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie należy do najpopularniejszych form współpracy. Nie jest to formalne zatrudnienie na etat, ale daje obu stronom pewne zabezpieczenia. ...

umowa o pracę

Umowa o pracę

Umowa o pracę to jeden z najbardziej popularnych sposobów zatrudnienia. Przed tobą pierwsza umowa o pracę? Chcesz wiedzieć, jakie są ...

umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową zawierana jest pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ten pierwszy nabywa na tej podstawie tymczasowe prawa do urlopu. ...

umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej to kontrakt pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą. Na jej podstawie strony umowy stają ...

umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju zawierana jest pomiędzy najemcą a wynajmującym. Na jej podstawie wynajmujący może zamieszkiwać pokój, który prawnie jest własnością ...

umowa kupna sprzedaży telefonu

Umowa kupna-sprzedaży telefonu

Umowa kupna-sprzedaży telefonu sporządzana jest przy okazji przekazania praw własności na nabywcę. Jedną stroną umowy jest sprzedawca, a drugą nabywca. ...

umowa kupna sprzedaży rzeczy

Umowa kupna sprzedaży rzeczy

Umowa kupna sprzedaży rzeczy zawierana jest przy okazji transakcji. Zobowiązuje ona obie strony do postępowania w sposób zgodny z jej ...

umowa zlecenie do 26 roku życia

Umowa zlecenie do 26. roku życia

Umowa zlecenie do 26. roku życia jest bardzo opłacalna. W związku z tym jej popularność znacznie rośnie, podobnie jak częstotliwość ...

umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest to umowa, która została uregulowana na podstawie Kodeksu cywilnego. Jest to więc umowa cywilnoprawna. Określa ...

umowa ramowa

Umowa ramowa

Umowa ramowa zawierana jest zawsze pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Ustala ona warunki zamówień, które będą udzielane w konkretnym okresie. Dowiedz ...

umowa uaktywniająca

Umowa uaktywniająca

Jakiś czas temu w Polsce wprowadzono umowy uaktywniające. To rodzaj dokumentu, na podstawie którego osoby fizyczne mogą zatrudnić nianię do ...

umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług to umowa, która jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie została ona bezpośrednio uwzględniona w Kodeksie ...

umowa dzierżawy gruntów rolnych

Umowa dzierżawy gruntów rolnych

Chcesz wydzierżawić ziemię? Zrób to tak, by dzierżawa przyniosła korzyści zarówno tobie, jak i dzierżawcy. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa ...

umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa przedwstępna sprzedaży działki

Umowa przedwstępna sprzedaży działki to dokument, który pozwala zarezerwować nieruchomość. Przedstawienie dokumentu w placówce banku przez zainteresowaną osobę zwiększa szansę ...

umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest to umowa cywilnoprawna, która podlega pod Kodeks cywilny. Właściciel nieruchomości (zwany zbywcą) przy jej pomocy przenosi własność ...

umowa zlecenie a emerytura

Umowa zlecenie a emerytura

Jak wygląda zależność między umową zlecenia a emeryturą? Zatrudnienie na tego rodzaju umowie nie wlicza się do staży pracy. Kwestia ...

umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna najczęściej stosowana jest w relacjach zawodowych. Mowa o takich sytuacjach jak zawieranie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. ...

umowa pożyczki

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki, podlegająca pod Kodeks cywilny, sporządzana jest w przypadku przeniesienia określonej własności na rzecz osoby biorącej pożyczkę z obowiązkiem ...

umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania zawierana jest jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Oznacza to, że spisuje się ją przed przekazaniem praw ...

umowa darowizny

Umowa darowizny

Umowa darowizny spisywana jest w sytuacji, gdy chcemy oddać lub przyjąć jakiś przedmiot, inny składnik majątku lub sumę pieniędzy od ...

umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Inwestowanie w nieruchomości stało się popularne, więc umowa najmu mieszkania to bardzo często sporządzany dokument. Jakie elementy powinna zawierać taka ...

umowa o wolontariat

Umowa o wolontariat

Jedną za szczególnych form porozumienia między stronami jest umowa o wolontariat. Ochotnik na jej podstawie podejmuje dobrowolną, świadomą i nieodpłatną ...

umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy

Zastanawiasz się, czym różni się umowa dzierżawy od umowy najmu? W ramach takiej umowy możesz nie tylko korzystać z gruntu, ...

umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna to dokument, którego zapisy regulowane są przez Kodeks cywilny. Z jakich elementów się składa i kiedy najczęściej sporządza ...

umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona jest bardzo mocno powiązana z umową przedwstępną. Zawiera się ją przeważnie w sytuacji zakupu nieruchomości. Dowiedz się więcej ...

umowa o współpracy

Umowa o współpracy

Umowa o współpracy jest bardzo skomplikowany zagadnieniem. W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy takiego pojęcia. Jak to możliwe? W końcu jest ...

umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska sporządzana jest pomiędzy deweloperem a osobą, która jest zainteresowana kupnem nieruchomości. Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem mieszkania, powinieneś ...

umowa zlecenie składki obowiązkowe

Umowa zlecenie – składki obowiązkowe

Umowa zlecenie – składki obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, które musi odprowadzić pracodawca w imieniu pracownika mają określone wysokości. W niektórych sytuacjach ...

umowa darowizny pieniędzy

Umowa darowizny pieniędzy

Umowa darowizny pieniędzy nie zawsze jest konieczna. W wielu przypadkach zapewni ci jednak dodatkową ochronę, a także pozwoli uniknąć płacenia ...

umowa cesji

Umowa cesji

Umowa cesji pozwala na przekazanie prawa do wierzytelności innemu podmiotowi. Często zawiera się ją w momencie zaciągania kredytu hipotecznego. W jakich ...

umowa na pół etatu

Umowa na pół etatu

Zgodnie z przepisami polskiego Prawa Pracy umowa o pracę może mieć wymiar pełnego etatu lub jego części. Warto zastanowić się ...

umowa pośrednictwa

Umowa pośrednictwa

Tematem naszego tekstu będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Podlega ona pod art. 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 ...

umowa przeniesienia praw do działki

Umowa przeniesienia praw do działki

Umowa przeniesienia praw do działki jest ważnym elementem procedury zmiany nabywcy praw do niej. Tę kwestię regulują zapisy ustawy z ...

umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum

Jedną z umów nienazwanych, czyli nieopisanych wprost w przepisach polskiego prawa, jest m.in. umowa konsorcjum. To szczególny dokument, w przypadku ...

umowa kupna sprzedaży traktora

Umowa kupna-sprzedaży traktora

Sprzedaż ciągnika rolniczego nie różni się zbyt wiele od zbycia innego pojazdu. W związku z tym umowa kupna-sprzedaży traktora jest ...

ewidencja godzin umowa zlecenie

Ewidencja godzin – umowa zlecenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zleceniodawca powinien prowadzić wykaz przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę. Kontrolę tego procesu może przeprowadzić Państwowa Inspekcja Pracy. ...

nda

Umowa o zachowaniu poufności – NDA

NDA jest to umowa o zachowaniu poufności. Informacje poufne pełnią bardzo istotną rolę w biznesie. Dotyczą one planów i strategii, ...