Najnowsze w kategorii Umowa

umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej to kontrakt pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą.

umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju zawierana jest pomiędzy najemcą a wynajmującym.

umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest to umowa, która została uregulowana na podstawie Kodeksu cywilnego.

umowa ramowa

Umowa ramowa

Umowa ramowa zawierana jest zawsze pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest to umowa cywilnoprawna, która podlega pod Kodeks cywilny.

umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna najczęściej stosowana jest w relacjach zawodowych.

umowa pożyczki

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki, podlegająca pod Kodeks cywilny, sporządzana jest w przypadku przeniesienia określonej własności na rzecz osoby biorącej pożyczkę z obowiązkiem ...

umowa darowizny

Umowa darowizny

Umowa darowizny spisywana jest w sytuacji, gdy chcemy oddać lub przyjąć jakiś przedmiot, inny składnik majątku lub sumę pieniędzy od ...

umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Inwestowanie w nieruchomości stało się popularne, więc umowa najmu mieszkania to bardzo często sporządzany dokument.

umowa o wolontariat

Umowa o wolontariat

Jedną za szczególnych form porozumienia między stronami jest umowa o wolontariat.

umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy

Zastanawiasz się, czym różni się umowa dzierżawy od umowy najmu?

umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna to dokument, którego zapisy regulowane są przez Kodeks cywilny.

umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona jest bardzo mocno powiązana z umową przedwstępną.

umowa o współpracy

Umowa o współpracy

Umowa o współpracy jest bardzo skomplikowany zagadnieniem.

umowa deweloperska

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska sporządzana jest pomiędzy deweloperem a osobą, która jest zainteresowana kupnem nieruchomości.

umowa zlecenie składki obowiązkowe

Umowa zlecenie – składki obowiązkowe

Umowa zlecenie – składki obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, które musi odprowadzić pracodawca w imieniu pracownika mają określone wysokości.

umowa cesji

Umowa cesji

Umowa cesji pozwala na przekazanie prawa do wierzytelności innemu podmiotowi.

umowa na pół etatu

Umowa na pół etatu

Zgodnie z przepisami polskiego Prawa Pracy umowa o pracę może mieć wymiar pełnego etatu lub jego części.

umowa pośrednictwa

Umowa pośrednictwa

Tematem naszego tekstu będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości.

umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum

Jedną z umów nienazwanych, czyli nieopisanych wprost w przepisach polskiego prawa, jest m.in.

ewidencja godzin umowa zlecenie

Ewidencja godzin – umowa zlecenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zleceniodawca powinien prowadzić wykaz przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę.

umowa sponsoringu

Umowa sponsoringu

Jedną z popularnych form reklamy i promocji jest sponsoring.

umowa ustna

Umowa ustna

Każdego dnia przedsiębiorcy oraz osoby prywatne zawierają różnego rodzaju umowy.

umowa spedycji

Umowa spedycji

Jedną z umów świadczenia usług zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami jest umowa spedycji.