Umowa cesji

Umowa cesji pozwala na przekazanie prawa do wierzytelności innemu podmiotowi.Często zawiera się ją w momencie zaciągania kredytu hipotecznego. W jakich jeszcze sytuacjach jest sporządzana? Sprawdź i pobierz wzór dokumentu! Pobierz wzór w .pdf X Pobierz wzór w .docx X Nazwa umowy cywilnoprawnej będącej tematem naszego artykułu pochodzi od łacińskiego słowa cessio, które oznacza „udostępnienie”. Dokument ten przenosi wierzytelność z jednej strony umowy cesji na drugą. Sama umowa jest regulowana przez Kodeks cywilny, a konkretnie art. 509, który mówi, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Jedyny przypadek, w którym byłoby to niemożliwe, następuje gdy takie działanie przeciwstawiałoby się ustawie. Co to oznacza? Odpowiedzi na to pytanie szukaj poniżej, gdzie znajdziesz także darmowy wzór takiej umowy do pobrania. Spis treści pokaż 1 Umowa cesji wierzytelności – charakterystyka 2 Jakie są rodzaje cesji? 3 Na czym polega cesja wierzytelności? 4 Co może być przedmiotem cesji? 5 Co zyskuje cesjonariusz? 6 Umowa cesji kredytu hipotecznego 7 Cesja leasingu 8 Cesja ubezpieczenia 9 Na czym polega faktoring? 10 Ile kosztuje przeprowadzenie cesji? 11 Umowa cesji – wzór Umowa cesji wierzytelności – charakterystyka Umowa cesji polega na tym, że dotychczasowy wierzyciel w pewien sposób odstępuje należne mu długi innemu podmiotowi. Osoba,