Umowa przeniesienia praw do działki

Umowa przeniesienia praw do działki jest ważnym elementem procedury zmiany nabywcy praw do niej.