Prawo

Spółka z o.o. – charakterystyka jednej z najpopularniejszych form prowadzenia firmy

6 minut(y) czytania
Ocena

Spółka z o.o. to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów działalności gospodarczej. Zanim zdecydujesz, czy twoja firma także przyjmie taką formę, warto dowiedzieć się, co to jest spółka z o.o. Przeczytaj nasz artykuł, w którym omawiamy jej różne aspekty.

Czy wiesz, kto może założyć spółkę z o.o.? Jakich formalności trzeba dopełnić przy rejestracji? Inne ważne kwestie to chociażby kapitał zakładowy, odpowiedzialność wspólników, zyski i podatki oraz księgowość. Po lekturze będziesz miał pełen obraz tego, czym właściwie jest taka forma prowadzenia firmy. Z tego tekstu dowiesz się również, w jaki sposób można rozwiązać spółkę z o.o. i zakończyć działalność. Przeczytaj go już teraz!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – co to jest?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez osoby fizyczne i prawne. Warto zauważyć, że w tym kontekście nie ma znaczenia obywatelstwo i miejsce zamieszkania założyciela. Taka działalność jest możliwa praktycznie w każdym sektorze. Musi być jedynie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Czym wyróżnia się spółka z.o.o?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zakładają często wspólnicy, którzy chcą mieć całkowity nadzór nad podejmowanymi decyzjami i zredukować ryzyko wyłącznie do swojego wkładu. To największa zaleta spółki z o.o. W wielu innych formach prowadzenia firmy to właściciele odpowiadają własnym majątkiem za ewentualne niepowodzenia.

Kliknij!
Jak poruszać się na elektrycznych pojazdach zgodnie z prawem?

Czy można założyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Co roku w Polsce jest zakładanych kilka tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy spółka z o.o. może być jednoosobowa.

Spółka tego rodzaju może zostać utworzona zarówno przez kilkoro wspólników, jak i jedną osobę. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Takiej formy działalności nie ma prawa założyć inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. – jak założyć przedsiębiorstwo o tym profilu?

Aby można było założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, potrzebny jest kapitał zakładowy. Ten, kto chce założyć jednoosobową spółkę z o.o., powinien mieć do dyspozycji minimum 5 tys. złotych. Następnie można przejść do procesu rejestracji takiej spółki. Jak to wygląda?

 1. Pierwszym etapem jest zawarcie umowy. 
 2. Kolejny etap to wpłacenie kapitału zakładowego.
 3. Konieczne jest także skompletowanie zarządu.
 4. Następny krok to ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej – w zależności od tego, czego wymaga ustawa lub umowa spółki z o.o. 
 5. Ostatnim etapem jest zarejestrowanie działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Dużym ułatwieniem w procesie zakładania tego typu spółki jest to, że nie trzeba osobiście udawać się do urzędu. Zastanawiasz się, gdzie zarejestrować spółkę z o.o.? Możesz to zrobić poprzez następujące portale:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – gdzie złożyć dane uzupełniające?

Warto wiedzieć, że nie wszystkie dane muszą zostać dostarczone przy rejestracji. Niektóre informacje podaje się w późniejszym etapie. Należą do nich na przykład:

 • numer rachunku bankowego;
 • potencjalna liczba stanowisk pracowniczych;
 • miejsce, z którego będzie zarządzana spółka;
 • dokładne informacje kontaktowe.

Do kiedy trzeba uzupełnić dane dotyczące spółki z o.o.?

Chociaż wymienione informacje nie muszą być złożone na początku, to przedsiębiorca powinien zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych:

 • do 7 dni od rozpoczęcia działalności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna uzupełnić dokumenty w ZUS;
 • do 21 dni od rejestracji w KRS spółka z o.o. powinna uzupełnić dokumenty w Urzędzie Skarbowym. Następnie są one przekazywane do GUS. 
Kliknij!
Spółka – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje w jednym miejscu

Informacje uzupełniające i sposób ich przekazywania

Do ujęcia danych uzupełniających, które spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi złożyć w Urzędzie Skarbowym, używa się formularza NIP-8. Można go znaleźć na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1478. Dużym ułatwieniem jest to, że niezbędne dokumenty można wysłać na kilka sposobów: 

 • w trakcie wizyty w urzędzie;
 • listownie;
 • drogą elektroniczną.

Jak rozkłada się odpowiedzialność pomiędzy wspólnikami w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. cieszy się dużą popularnością m.in. dlatego, że udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności – w przypadku powstania zobowiązań – swoim majątkiem. Warto zauważyć, że ten przywilej dotyczy wyłącznie tych osób, które zostały wskazane w dokumentacji spółki jako członkowie zarządu.

Nie oznacza to jednak, że wspólnicy są całkowicie bezkarni. 

 1. Mogą odpowiadać solidarnie za zobowiązania. Dzieje się tak w momencie, gdy egzekwowanie przeciwko spółce będzie nieskuteczne. 
 2. Z odpowiedzialności nie jest się także zwolnionym wtedy, gdy któryś ze wspólników nie opłacił całego wkładu, ustalonego wcześniej w umowie spółki z o.o.

W jaki sposób wspólnicy w spółce z o.o. dzielą się zyskami?

Kolejna istotna kwestia to podział zysków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym kryterium, według którego on następuje, są udziały. Umowa może być jednak skonstruowana w sposób, który narzuca inne zasady. 

Podział zysków w spółce z o.o. jest ustalany pomiędzy wspólnikami. Środki przeznaczone na ten cel, to jedynie te pieniądze, które pozostały wskutek czystego zysku – już po opłaceniu podatków i innych należności. Wspólnicy mogą również określić, na co są przeznaczane pieniądze. Mogą je rozdysponować nie tylko na wypłaty, lecz także na inwestycje.

Jaka księgowość w spółce z o.o.? Najważniejsze informacje

Ze względu na sposób działania spółki z o.o. podmioty prowadzące działalność o tym profilu muszą mieć pełną księgowość.

Jest to znacznie bardziej wymagająca forma księgowości w zestawieniu z kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym czy książką przychodów i rozchodów. Niezwykle ważną kwestią dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest skrupulatne zapisywanie wszystkich transakcji przychodzących i wychodzących.

Kliknij!
Co to jest skarga pauliańska i kiedy jest stosowana? Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Jaka księgowość w spółce z o.o.? Obowiązki osób prowadzących działalność 

Przy prowadzeniu firmy o takim profilu pełna księgowość nie jest jedynym obowiązkiem. Spółka z o.o. powinna prowadzić dokładne raporty kasowe, gdzie zebrane są wiadomości na temat każdego przepływu gotówkowego w firmie. Każdego roku musi również sporządzać sprawozdania finansowe dotyczące działalności. W przedstawionych w urzędzie informacjach powinny się znaleźć:

 • rachunki na temat zysków i strat, czyli dane na temat wszystkich operacji pieniężnych w firmie (dotyczy roku poprzedzającego raport);
 • bilans, czyli kompletna ewidencja aktywów i pasywów związanych z majątkiem spółki z o.o.;
 • dodatkowe dane, czyli ważne informacje, które są związane na przykład z rodzajem prowadzonej działalności i mają znaczenie w kontekście sprawozdania finansowego.

Jakie podatki odprowadza spółka z o.o.?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje opodatkowanie CIT. Warto podkreślić również, że podmioty będące wspólnikami są zobowiązane do uiszczenia podatku od dywidend i pozostałych dochodów, które pochodzą z udziału w zyskach osób prawnych.

Jak zawiesić spółkę z o.o.? Kluczowe wiadomości

Spółkę, o której piszemy, zalicza się do spółek prawa handlowego, a konkretnie do spółek kapitałowych. Zastanawiasz się, jak zawiesić spółkę z o.o.? Nie jest to aż tak skomplikowane. 

 1. Przyczyną zawieszenia mogą być na przykład dochody na niewystarczającym poziomie.
 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawieszona w momencie, gdy nie zatrudnia pracowników.
 3. Spółkę tego typu można zawiesić w KRS, korzystając z Portalu Rejestrów Sądowych – https://prs.ms.gov.pl/. Następnie informacje są przekazywane do CRP KEP, rejestru REGON i ZUS – dokładnie do Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Jakie warunki należy spełnić, by zawiesić spółkę z o.o.?

Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawieszona w KRS w odpowiedni sposób, należy podjąć uchwałę. Trzeba w niej podać:

 • nr rejestrowy KRS;
 • NIP;
 • dane adresowe;
 • dokładną informację na temat okresu zawieszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (minimalnie 30 dni, maksymalnie – 24 miesiące). 
Kliknij!
Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

Uchwała powinna być dołączona do wniosku składanego w KRS.

Przedsiębiorcy, którzy zakładają własną firmę, często decydują się właśnie na spółkę z o.o. Największym atutem tej formy działalności jest znacznie zredukowany poziom odpowiedzialności wspólników za zobowiązania przedsiębiorstwa. Dotyczy ona głównie wkładu własnego, a nie majątku osobistego. 

Innym z atutów jest także szybka możliwość weryfikacji pozostałych spółek z o.o. Dzięki temu można się upewnić, że potencjalny kontrahent jest wiarygodny. Gdzie sprawdzić spółkę z o.o.? Można to zrobić za pośrednictwem strony CEIDG, podając NIP, REGON lub numer KRS.

Zobacz też:
Nasze propozycje
Prawo

Skarga pauliańska jako skuteczne wsparcie w egzekwowaniu długów

3 minut(y) czytania
Ocena Skarga pauliańska to użyteczny mechanizm prawny. Dzięki niemu wierzyciel może dochodzić swoich praw w sytuacji, kiedy dłużnik z obawy przed egzekucją…
Prawo

Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

2 minut(y) czytania
Ocena Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnienie lekarskie można wystawić z datą wsteczną. W naszym artykule dowiesz się, na ile dni do tyłu…
Prawo

Spółka – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje w jednym miejscu

4 minut(y) czytania
Ocena Spółka jest jedną z opcji, gdy zakładasz działalność gospodarczą. W Polsce istnieje wiele form organizacyjno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej tego rodzaju….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.