Łączenie pracy na etacie i prowadzenie działalności gospodarczej jest w Polsce stosunkowo popularne. Z jednej strony osoba ma stałe i pewne zatrudnienie, a z drugiej próbuje rozkręcić własny biznes. Sprawdź, jak łączyć umowę o pracę i działalność gospodarczą!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Równolegle prowadzenie firmy i wykonywanie pracy na etacie jest możliwe. Warto jednak dowiedzieć się, jak wygląda wówczas obowiązek podatkowy i w jaki sposób odprowadzać składki. Czy robi to pracodawca, czy jednak osoba prowadząca własną działalność gospodarczą?

Więcej odpowiedzi na pytania w kwestii umowy o pracę i działalności gospodarczej znajdziesz w naszym tekście, gdzie zamieszczamy także darmowy wzór umowy o pracę. Sprawdź!

Etat i działalność równoległa – na czym polega?

Gdy dana osoba pozostaje w stosunku pracy na etacie oraz decyduje się na równoległe prowadzenie firmy, wówczas jest to jednocześnie i pracownik, i przedsiębiorca. Z tytułu etatu pobiera stałe wynagrodzenie, a założenie własnej firmy daje mu możliwość rozwoju biznesu oraz zdywersyfikowania źródeł przychodów.

Model ten jest dość często spotykany w Polsce ze względu na bezpieczeństwo, jakie zapewnia. Jeżeli pracujesz na etacie i zdecydujesz się otworzyć firmę, to nawet w przypadku jej fiaska wciąż masz gwarancję dotychczasowego i stabilnego przychodu z tytułu etatu.

Zanim jednak zdecydujesz się łączyć umowę o pracę i działalność gospodarczą, zweryfikuj czy prowadzenie własnej firmy na etacie jest przychylnie oceniane przez pracodawcę. W wybranych przypadkach może mieć on uzasadnione obawy, że podejmowana działalność gospodarcza będzie wpływała na pogorszenie jakości wykonywania podstawowych obowiązków służbowych.

Działalność gospodarcza a składki ZUS

Praca na etacie i działalność gospodarcza powodują zbieg tytułu ubezpieczeń. Wśród nich znajdują się również składki ZUS. Kto i w jakim wymiarze powinien je opłacać? Co do zasady przedsiębiorca zatrudniony na umowę o pracę ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności. Na szczęście nie należy opłacać ich w wysokości dwukrotności podstawy.

Osoba zatrudniona na umowę o pracę i prowadząca jednocześnie własną firmę podlega składkom z tytułu etatu, o ile pobierana przez nią pensja jest równa minimalnemu wynagrodzeniu w danym roku lub wyższa. W 2022 roku płaca minimalna to 3010 PLN brutto. Jeżeli ten wymóg zostanie spełniony, to nie ma potrzeby opłacania składek ZUS.

Jest to jednak możliwe i przedsiębiorca może dobrowolnie oskładkować również działalność. Ponadto, przy zakładaniu biznesu niezbędne jest złożenie formularza ZUS ZZA, który wykaże dotychczasowe odprowadzanie składek u osób pracujących na etacie.

Umowa o pracę i działalność gospodarcza – ubezpieczenie zdrowotne

W tej sytuacji różnią się zobowiązania na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Te drugie są obligatoryjne niezależnie od tego, jak wysokie jest wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Zgodnie ze zmianami w 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od przychodu oraz formy opodatkowania. Polskie prawo przewiduje zwolnienie jednej grupy z płacenia ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to osób, które jednocześnie spełniają trzy poniższe warunki:

  • wybrały formę opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie mogą rozliczać się m.in. na popularnej skali podatkowej lub według podatku liniowego);
  • na etacie u swojego pracodawcy zarabiają nie więcej niż minimalne wynagrodzenie w danym roku kalendarzowym;
  • dodatkowe przychody z tytułu działalności nie są wyższe niż 50% minimalnej pensji.

Deklaracja podatkowa i rozliczenie PIT

Jeżeli zdecydujesz się połączyć pozostawanie u pracodawcy na umowie o pracę i działalność gospodarczą, to z obu źródeł przychodu odprowadzany jest podatek od osób fizycznych. Możesz wybrać jeden spośród czterech sposobów rozliczeń:

  • podatek liniowy (19%);
  • podatek na zasadach ogólnych (tzw. skala podatkowa, przy której progi wynoszą 18% i 32%);
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • karta podatkowa.

Ostateczny wybór zależy od kilku kwestii, m.in. od sytuacji rodzinnej danej osoby oraz wysokości osiąganych przez nią przychodów. Wpływ na decyzję mogą mieć również koszty uzyskania przychodów z działalności.

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na opodatkowanie w określony sposób, to musi zapoznać się z wszystkimi konsekwencjami i wymogami formalnymi. W przypadku wybranych form wymagane jest dostarczenie do urzędu skarbowego dwóch oddzielnych dokumentów przy składaniu deklaracji i opłacaniu należności.

Zakaz konkurencji – czy cię obowiązuje?

W określonych przypadkach przedsiębiorców zatrudnionych na umowę o pracę obowiązuje zakaz konkurencji. Oznacza to, że jeżeli pracodawca działa w określonym sektorze, to pracownik przy zakładaniu firmy nie może wykonywać podobnych prac. Wówczas podlega to pod niezgodną z prawem działalność konkurencyjną.

Jednocześnie taka osoba nie może wykonywać podobnej pracy w ramach usług świadczonych na rzecz innego pracodawcy. To również nieetyczna konkurencja, która może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności. Pracodawca może dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli jednak praca wykonywana na etacie i w ramach firmy jest różna, to nie ma przesłanek do wystąpienia działalności konkurencyjnej.

Umowa o pracę i działalność gospodarcza. Pobierz wzór w PDF!

W kontekście równoległej aktywności istotna jest kwestia zapisów umowy o pracę i działalność gospodarcza powinna być zakładana z ich uwzględnieniem. Właśnie dlatego udostępniamy wzór umowy o pracę. Warto uważnie przeanalizować jej treść i oczywiście zerknąć do swojego egzemplarza, by upewnić się, że jednoczesna działalność gospodarcza i praca na etacie nie łamie np. zakazu konkurencji.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa o pracę i działalność gospodarcza