Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa to szczególny dokument zawierany pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską.Określa ona wykorzystywanie funduszy europejskich w ramach polityki spójności oraz wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce. Dowiedz się o niej więcej! Najnowszy dokument ma obowiązywać w latach 2021–2027. Umowa Partnerstwa odnosi się bezpośrednio do polityki unijnej i określa m.in. zasady dysponowania funduszami europejskimi w perspektywie wskazanych lat. Warto dokładnie zapoznać się ze specyfiką projektu umowy, a także przeprowadzanymi konsultacjami przez państwo. Dzięki temu będziesz mógł lepiej zrozumieć mechanizmy przyznawania środków i sposoby ich wydatkowania w poszczególnych planach operacyjnych. Sprawdź, jak duże środki otrzyma nasz kraj w ramach tej umowy i w jaki sposób będą mogły zostać wykorzystane. Spis treści pokaż 1 Jaki zakres obejmuje Umowa Partnerstwa? 2 Jak przebiegały konsultacje przed podpisaniem UP? 3 Ile otrzyma Polska w ramach nowej Umowy Partnerstwa? Jaki zakres obejmuje Umowa Partnerstwa? Konsultacje nad najnowszą Umową Partnerstwa zostały oficjalnie zakończone 30 czerwca 2022 roku. Najważniejsze korzyści dla Polski to przede wszystkim zwiększenie funduszy europejskich w Polsce w stosunku do planowanego projektu. Dzięki temu nasz kraj pozostanie liderem wśród beneficjentów polityki spójności w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętym projektem polityka spójności na lata 2021–2027 ma dotyczyć: W Umowie Partnerstwa uwzględniono także wspólną politykę rybołówstwa,