Chcesz wydzierżawić ziemię? Zrób to tak, by dzierżawa przyniosła korzyści zarówno tobie, jak i dzierżawcy. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa dzierżawy gruntów rolnych według przepisów o najmie.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Wielu rolników decyduje się na wydzierżawienie części gruntów większym producentom rolnym. Podstawą do zawarcia takiej transakcji jest umowa dzierżawy gruntów rolnych. Chcesz przygotować taką umowę i zastanawiasz się, jak powinna wyglądać? Przeczytaj nasze porady!

Na czym polega dzierżawa gruntów rolnych?

Dzierżawa jest szczególnym rodzajem najmu. W jej przypadku właściciel – wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy nieruchomość lub ruchomość na określonych zasadach, pod warunkiem zapłaty czynszu dzierżawy. Różnica w stosunku do umowy najmu polega na tym, że dzierżawca nie tylko korzysta z przedmiotu najmu, ale może także czerpać z niego zyski – tzw. pożytki.

W przypadku dzierżawy gruntów rolnych takimi pożytkami są najczęściej płody rolne, np. owoce, warzywa, zboża, ale także drewno lub przychówek zwierząt.

Ważne zasady obowiązujące przy dzierżawie gruntów rolnych

Umowa dzierżawy nakłada na obie strony pewne zobowiązania:

 1. Wydzierżawiający nie może podnieść czynszu dzierżawnego w okresie obowiązywania umowy.
 2. Wypowiedzenie umowy dzierżawy powinno zostać złożone w terminie określonym w umowie.
 3. Dzierżawca nie może przekazywać przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego osobom trzecim.
 4. Dzierżawca po zakończeniu umowy powinien oddać przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym.
 5. Osoba, która dzierżawi grunty rolne, jest zobowiązana do ich uprawy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.

Kto może wydzierżawić grunt od rolnika?

W przypadku dzierżawy nie obowiązują takie ograniczenia, jak w przypadku zakupu gruntów rolnych. Stroną umowy nie musi być rolnik. Właściciel gospodarstwa rolnego może wydzierżawić grunty orne dowolnej osobie zainteresowanej prowadzeniem działalności rolniczej.

Warto wiedzieć, że dzierżawa to jeden ze sposobów na uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do zakupu ziemi na cele rolnicze. Zgodnie z ustawą takie prawo przysługuje także dzierżawcom, którzy spełnią określone warunki (np. zamieszkania na terenie danej gminy przez 5 lat i prowadzenia w tym czasie gospodarstwa).

Co może być przedmiotem dzierżawy gruntów rolnych?

Rolnik ma prawo do wydzierżawienia dowolnej powierzchni gruntów rolnych. Ważne jednak, by był ich właścicielem lub współwłaścicielem. W umowie dzierżawy podaje się powierzchnię dzierżawionej działki, a także jej numer w ewidencji gruntów, np. w rejestrze gminy.

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj dzierżawionych gruntów rolnych, ich przeznaczenie, a także klasę gleby.

Jakie informacje powinny się znaleźć w umowie dzierżawy gruntów rolnych?

Dzierżawa gruntów rolnych zawsze wymaga sporządzenia umowy pomiędzy dzierżawcą a wydzierżawiającym. Co ważne, taka umowa nie zawsze musi być zawarta w formie pisemnej. Jeśli czas dzierżawy nie przekracza roku, wystarczy forma ustna. W przypadku umów obowiązujących dłużej niż rok wymagana jest forma pisemna, nie musi być to jednak akt notarialny – o formie dokumentu decydują obie strony.

Najważniejsze informacje, jakie powinny się znaleźć w umowie dzierżawy nieruchomości rolnej, to:

 • dane stron umowy – dzierżawcy i wydzierżawiającego;
 • dane dotyczące dzierżawionej działki – powierzchnia, lokalizacja, numer w rejestrze;
 • oświadczenie dzierżawcy, że jest właścicielem określonych gruntów rolnych;
 • czas obowiązywania umowy – może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony;
 • czynsz – jego wysokość, termin i sposób uiszczania – płacić można w formie pieniężnej, ale także w formie usług lub ułamkowej części pożytków;
 • warunki obniżenia czynszu – np. gdy dojdzie do klęski żywiołowej i dzierżawca nie będzie mógł czerpać przychodów z uprawy.

Umowa dzierżawy gruntów rolnych nie musi być szczegółowa. Jeśli uwzględnisz w niej podstawowe kwestie, będzie ona zabezpieczała zarówno dzierżawcę, jak i wydzierżawiającego.

Umowa dzierżawy gruntów rolnych – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa dzierżawy gruntów rolnych