Umowa kupna-sprzedaży telefonu

Umowa kupna-sprzedaży telefonu sporządzana jest przy okazji przekazania praw własności na nabywcę.Jedną stroną umowy jest sprzedawca, a drugą nabywca. W umowie znajdują się dokładne informacje o przedmiocie kupna. Dowiedz się więcej. Pobierz wzór w .pdf X Pobierz wzór w .docx X Umowa kupna-sprzedaży telefonu często zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorcą. Jest to umowa, która podlega pod Kodeks cywilny. Musi ona zawierać dane, które będą skupiały się wokół transakcji. Kodeks cywilny nie reguluje dokładnie tego, w jaki sposób powinna być zawierana umowa tego typu. Może być to forma ustna, ale znacznie częściej spotkać się można jednak z formą pisemną. Czytaj dalej! Spis treści pokaż 1 Umowa kupna-sprzedaży telefonu 2 Umowa kupna-sprzedaży telefonu – co zawiera? 3 Co sprawdzić podczas kupowania telefonu? 4 Umowa kupna sprzedaży telefonu – wzór Umowa kupna-sprzedaży telefonu Umowa kupna-sprzedaży telefonu sporządzana jest zazwyczaj pisemnie, ponieważ w ten sposób istnieje większa szansa na skuteczne dochodzenie swoich praw na skutek niewywiązania się z umowy. W takim przypadku umowa stanowi materiał dowodowy. Powinna ona zawierać dokładne informacje dotyczące przedmiotu. Szczególnie istotny jest stan techniczny telefonu. Wszelkiego rodzaju wady lub niedoskonałości powinny być zawarte w umowie. Pozwoli rozwiać to wszelkie wątpliwości, które mogą mieć miejsce. Zminimalizuje też ryzyko