Pracownik młodociany – wszystko, co powinien wiedzieć pracodawca i zatrudniony

Pracownik młodociany, ze względu na wiek, ma inne prawa niż pełnoletni zatrudniony.