Umowy mieszkaniowe

Umowa najmu mieszkania

Inwestowanie w nieruchomości stało się popularne, więc umowa najmu mieszkania to bardzo często sporządzany dokument. Jakie elementy powinna zawierać taka umowa? Jakie kwestie są w niej regulowane? Znajdź odpowiedzi i pobierz wzór dokumentu!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa najmu mieszkania jest regulowana przez prawo cywilne. Osoby, które ją podpisują, zobowiązują się do postępowania zgodnie z jej założeniami. Na jej podstawie przedmiot najmu zostanie oddany do użytkowania wynajmującemu. W zamian wypłaca on ustalony w umowie czynsz. Umowa ta powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach. Co powinni wiedzieć najemcy i wynajmujący przed jej podpisaniem? Sprawdź i pobierz wzór, który ułatwi ci jej wypełnienie.

Umowa najmu mieszkania – wynajmowanie lokalu mieszkalnego za opłatę

Najem to coraz popularniejszy sposób na uzyskanie dodatkowego dochodu. Szczególnie w miastach, gdzie pojawiają się studenci, zapotrzebowanie na mieszkania jest wysokie. Umowa najmu mieszkania to podstawowy dokument, który zawsze powinien być sporządzany w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich otrzymuje najemca, a drugi wędruje do wynajmującego. W zależności od rodzaju najemcy umowa może wyglądać nieco inaczej. W przypadku studentów okres najmu obejmuje przeważnie rok akademicki, ponieważ na wakacje wracają oni w rodzinne strony.

Co powinna zawierać umowa najmu? Czynsz, kaucja, wypowiedzenie i co jeszcze?

Jakie informacje powinien zawierać dokument? Oto dane, które należy uwzględnić w umowie najmu mieszkania:

  • miejsce zawarcia umowy;
  • data zawarcia umowy
  • określenie stron oraz danych ewidencyjnych (dane osobiste, PESEL, seria i numer dowodu osobistego);
  • wysokość czynszu oraz informacje o kosztach eksploatacji;
  • okres trwania umowy;
  • warunki wypowiedzenia umowy;
  • dokładne prawa oraz obowiązki obu stron umowy;
  • własnoręczne podpisy obu stron.

Powyższa lista zawiera informacje, które praktycznie zawsze znajdują się na umowie. Może być jednak rozszerzona o inne dane.

Opis lokalu w przypadku wynajmu mieszkania

Przed sporządzeniem umowy najmu należy bardzo dokładnie określić stan mieszkania. Dlaczego jest to aż tak ważne? Dzięki temu chroni się obie strony umowy. Właściciel, mając świadomość tego, jaki jest stan techniczny, jest później w stanie skuteczniej egzekwować od najmującego środki należne za uszkodzenie pomieszczenia. Osoba wynajmująca mieszkanie dzięki temu nie będzie odpowiadała za szkody, które powstały przed momentem jej wprowadzenia się. Obu stronom umowy powinno zależeć na tym, aby opis lokalu był bardzo dokładny.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego a okres najmu – wynajem lokalu mieszkalnego na czas określony

Umowy najmu mogą być sporządzane na różny okres. Wiele zależy od tego, kto jest wynajmującym. W przypadku studentów mieszkanie wynajmuje się przeważnie na czas trwania roku akademickiego. Jest to więc okres od października do czerwca. Oznacza to, że pojawia się kilka miesięcy, które są wolne od lokatorów. W takim momencie można spróbować nająć mieszkanie turystom, którzy chcieliby na okres wakacyjny przyjechać i zwiedzić okolicę. Niestety nie w każdym miejscu jest to możliwe. Podczas wynajmowania studentom czasami mieszkanie pozostanie puste.

Prawa i obowiązki stron umowy – wynajmującego i najemcy

Najemca, który podejmuje się wynajmu, musi zadbać o to, aby mieszkanie nie zostało uszkodzone. Przez czas trwania umowy powinien on informować właściciela mieszkania o pojawiających się uszkodzeniach. Przeważnie osoba wynajmująca nie będzie robiła z tego tytułu problemów, ponieważ należy zdać sobie sprawę z tego, że użytkowanie mieszkania zawsze wiąże się z jego eksploatowaniem. Wynajmujący musi natomiast zadbać o odpowiedni stan techniczny mieszkania. Po jego stronie jest zadbanie o działanie instalacji.

Protokół zdawczo-odbiorczy najmu

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu jest coraz częściej sporządzanym dokumentem, który dotyczy nieruchomości. Zawiera dokładnie opisany stan techniczny mieszkania, które zostaje oddane do najmu. To właśnie na podstawie tego dokumentu pod koniec wynajmu sprawdzane będą ewentualne szkody. Klarowne ujęcie stanu technicznego lokalu pozwala uniknąć nieporozumień oraz strat finansowych.

Umowa najmu mieszkania – wzór

Umowa najmu mieszkania może być sporządzana w różnych wersjach. Wiele zależy od tego, jakie informacje najemca chce w nich zawrzeć. Bardzo często umieszcza się dodatkowo opis lokalu mieszkalnego. Zapisy umowy są istotne zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i wynajmującego. Lokator powinien zadbać o to, aby stan techniczny lokalu nie został pogorszony w czasie, gdy w świetle umowy jest najemcą. Jeżeli pojawią się szkody, to będzie zobowiązany do pokrycia strat, o ile widnieje taki zapis w umowie.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: