Umowa ramowa

Umowa ramowa zawierana jest zawsze pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.