Zastanawiasz się, jaka emerytura po 10 latach pracy może ci przysługiwać? Zapoznaj się z najważniejszymi regulacjami w tym względzie i dowiedz się, na jakie świadczenie możesz liczyć.

Dziesięć lat to stosunkowo niedługi okres, gdy mowa o karierze zawodowej. Oczywiście w kontekście świadczeń emerytalnych mówimy o wykonywaniu pracy w charakterze, który buduje twój staż pracy uprawniający cię do emerytury. Tym samym kluczowe znaczenie ma tu umowa o pracę. Jaka emerytura po 10 latach pracy może ci przysługiwać? Czy możliwe jest otrzymanie świadczenia przy takim stażu? Jak przedstawia się w tym względzie sytuacja w innych krajach? Oto odpowiedzi na te pytania.

Jaka emerytura po 10 latach pracy – różne kraje Europy

Zanim odpowiemy na pytanie o to, jak sytuacja przedstawia się w Polsce, przybliżmy szerszy kontekst i przepisy, które obowiązują w różnych zakątkach Europy. Mowa tu nie o pracodawcach, lecz pracownikach. Czy mieszkańcy Starego Kontynentu mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę?

Jaka emerytura po 10 latach pracy przysługuje pracownikom w poszczególnych krajach? Odpowiadamy na te pytania, przyglądając się przepisom, które mają zastosowanie w Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wybór poniższych krajów nie jest przypadkowy, ponieważ to popularne kierunki dla osób emigrujących z Polski.

Jaka emerytura po 10 latach pracy? Holandia

W przypadku wykonywania pracy w kraju tulipanów i wiatraków na emeryturę czysto teoretycznie można przejść już po roku wykonywania pracy zarobkowej, jednak będzie ona wyjątkowo niska. Emerytura w Holandii bowiem jest kumulowana na przestrzeni lat. Każdy rok to kolejne dwa procent ostatecznego świadczenia, czyli tak zwanej emerytury podstawowej.

Jaką emeryturę po 10 latach pracy w Holandii można otrzymać? To 20 procent całości świadczenia, jaka uzbierałaby się po 50 latach. Tyle właśnie wynosi pełen okres, przez który należy pracować w Holandii na pełną emeryturę. Pod uwagę warto wziąć także fakt, że w tym kraju wysokość świadczenia jest zależna od kilku zmiennych czynników, w tym choćby od aktualnej płacy minimalnej.

Jaka emerytura po latach pracy? Wielka Brytania

A jak wygląda sytuacja w przypadku Zjednoczonego Królestwa? Jaka emerytura po 10 latach pracy może czekać mieszkańca Londynu lub Edynburga? W tym przypadku otrzymanie pełnej emerytury następuje po 35 latach pracy. Tamtejszy system emerytalny zakłada więc krótszy staż niż w Holandii.

Już po przepracowaniu dziesięciu lat można wnioskować o wypłatę świadczenia, jednak należy mieć na uwadze, że w takim układzie będzie ono bardzo niskie. Jak bardzo? Pobierać będzie można jedynie niecałe dwieście funtów miesięcznie.

Jaka emerytura po 10 latach pracy? Niemcy

W przypadku pracy w kraju naszych zachodnich sąsiadów sprawa przedstawia się jeszcze inaczej. To, jaka emerytura po 10 latach pracy może ci przysługiwać, zależy nie tylko od stażu pracy, lecz także od wieku (a tym samym od czasu odprowadzania składek).

W Niemczech prawo do świadczenia nabywa się po ukończeniu 67 lat. Należy przepracować co najmniej pięć lat, by uzyskać prawa do świadczenia. W przypadku Niemiec nie można wskazać konkretnej kwoty wcześniejszej emerytury, bo jest ona obliczana zawsze w odniesieniu do konkretnego przypadku. Jednak bez dwóch zdań zawsze będzie znacząco niższa niż pełne świadczenie.

Jaka emerytura po 10 latach pracy? Polska

Pora wreszcie odpowiedzieć na pytanie o to, jaka emerytura po 10 latach pracy w Polsce. Niezależnie od sytuacji – niezbyt wysoka. Najniższa emerytura w Polsce to według stanu na 2022 rok 1338 zł brutto. Tak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jednak aby otrzymać świadczenie w takiej wysokości, według polskiego prawa należy przepracować przynajmniej 20 lub 25 lat. Ważnym warunkiem jest także osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego, który w Polsce wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Ile wynosi emerytura, jeśli przepracujesz 10 lat?

Czy to oznacza, że nie ma możliwości uzyskania świadczenia po zaledwie 10 latach pracy? Jest, ale będzie ono wtedy znacząco niższe od emerytury minimalnej. Nawet jeżeli wniosek o wcześniejsze wypłacanie emerytury zostanie przyjęty, to po zaledwie dekadzie pracy świadczenie będzie wynosić zaledwie kilkaset złotych. Dokładnie wyniesie 600 złotych brutto. Tak niska kwota wynika z liczby przepracowanych lat.

Jaka emerytura po 10 latach pracy – podsumowanie

Jak więc widzisz, świadczenie po 10 latach nie będzie wysokie. Jeżeli oczekujesz wysokiej emerytury, nie warto, byś składał o nią wniosek zbyt wcześnie. Wiesz już jednak, że formalnie istnieje możliwość, by otrzymać należne pieniądze wcześniej. Czy to się opłaca? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. 

Archiwum: czerwiec 2022
jaka emerytura po 10 latach pracy