PPE – podatek ten dla wielu jest tajemnicą? Jak dokładnie przedstawia się ta forma opodatkowania? Czy może być dla ciebie korzystna? Przekonaj się, czym jest PPE, co to za podatek i czy dotyczy także ciebie.

Sprawdź, jak działa PPE. Podatek ten dotyczy tylko niektórych rodzajów przychodów. Sprawdź, czym jest podatek PPE i z czym właściwie się wiąże.

PPE – podatek. Ale jaki?

Wiele osób nie wie, co to znaczy PPE. Podatek ten odnosi się do przychodów ewidencjonowanych. Stąd skrót PPE. Jest to danina o charakterze ryczałtowym. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jak funkcjonuje PPE?

Podatek ten stanowi, że podstawą opodatkowania dla przedsiębiorcy jest przychód. W tym przychodzie nie są brane pod uwagę koszty jego uzyskania. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na PPE, podatek ten wiąże się także z koniecznością prowadzenia ewidencji przychodów.

Jeżeli wybierzesz tę formę opodatkowania, będziesz musiał w takiej księdze opisywać każdą sprzedaż, której dokonałeś w ramach działalności, którą prowadzisz.

PPE – podatek i dotycząca go dokumentacja

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz podatek dochodowy zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych, powinieneś znać tak zwany formularz PPE. Podatek jest opłacany przez przedsiębiorcę właśnie poprzez złożenie go w Urzędzie Skarbowym.

Wszystkie informacje na temat twoich przychodów powinny znaleźć się w formularzu PPE. Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych zakłada, że wartość opodatkowania firmy jest szacowana na podstawie całego jej przychodu. Tym samym, jeśli przedstawisz odpowiednie informacje poprzez formularz PPE, podatek będzie zostać należycie wyliczony.

PPE – podatek nie dla wszystkich

Podatek dochodowy zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych to rozwiązanie korzystne dla tych, którzy prowadzą własny biznes. Warto jednak pamiętać, że nie każdy może z niego skorzystać.

Kogo obejmuje PPE? Podatek ten przeznaczony jest przede wszystkim dla płatników, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. To rozwiązanie, z którego mogą korzystać też spółki cywilne. Poprzez ryczałt mogą rozliczać się także przedstawiciele tak zwanych wolnych zawodów.

Podatek PPE. Kto nie skorzysta? 

Kto zatem nie może rozliczać się przez PPE? Podatek ten nie dotyczy osób, które prowadzą własne przedsiębiorstwo, ale które jednocześnie pracują na etacie w innej firmie. Nie możesz się rozliczać w ten sposób także wtedy, gdy zrezygnujesz z pracy w danym przedsiębiorstwie, by następnie świadczyć identyczne usługi samodzielnie. 

Wśród konkretnych instytucji wykluczonych z tej formy opodatkowania znalazły się także:

PPE – podatek obowiązujący w Polsce od dawna

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne została uchwalona w listopadzie 1998 roku. To właśnie ona regulowała i dalej reguluje wszelkie kwestie związane z PPE. Podatek w formie ryczałtu wedle przepisów ustawy mogą opłacać osoby fizyczne, jak też przedsiębiorstwa.

Ustawa stanowi przy tym, że podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy przychodów z działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym. Dotyczy to między innymi osób fizycznych, które osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy czy poddzierżawy.

PPE – podatek a zbyt wysokie przychody

Podatek dochodowy zryczałtowany od przychodów nie będzie cię dotyczył także, jeżeli w poprzednim roku podatkowym twoje przychody były zbyt wysokie. Co to dokładnie znaczy?

Mowa tu o przychodach z prowadzenia spółki cywilnej lub działalności prowadzonej samodzielnie, które przekroczyły kwotę 2 milionów euro. Jest to więc kwota wynosząca ok. 9,2 miliona złotych. W przypadku spółek jawnych i spółek cywilnych mowa o kwocie, która przekroczyła sumę przychodów wszystkich wspólników tworzących spółkę.

Podatek PPE – do kiedy określane są limity?

Według przepisów ustawowych to właśnie w euro ustalane są limity, których dotyczy PPE. Do kiedy oznaczany jest kurs euro do złotego, brany pod uwagę podczas rozliczeń? Narodowy Bank Polski ogłasza go 1 października każdego roku, który poprzedza dany rok podatkowy. Podatek PPE będzie mógł płacić tylko ten, kto nie przekroczył limitu.

Podatek PPE – ile procent?

Musisz zdecydować się na konkretną stawkę, jeśli rozliczasz się poprzez PPE. Podatek ten można opłacać według siedmiu różnych stawek. Są to kolejno: 

 • 17%;
 • 15%;
 • 12,5%;
 • 10%;
 • 8,5%;
 • 5,5%;
 • 3%. 

Pełen katalog podatników, którzy mogą rozliczać się według wskazanych stawek, można odnaleźć w ustawie. Tu znajdziesz omówienie najważniejszych z nich.

PPE – podatek o wysokości 17%

Ta stawka przewiduje podatników, którzy wykonują wolne zawody.

Mowa tu przede wszystkim o przedstawicielach zawodów medycznych, w tym lekarzach, dentystach oraz weterynarzach. Ta stawka dotyczy także położnych i pielęgniarek. Objęci nią są także tłumacze.

PPE – podatek o wysokości 15%

Ta stawka obejmuje tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi taksówkarskie, a także tych, którzy zajmują się reprodukcją komputerowych nośników informacji. Objęci są nią również sprzedawcy pojazdów mechanicznych, w tym motocykli. Podatek w wysokości 15% zapłacą także między innymi:

 • hotelarze;
 • fotografowie;
 • prowadzący parkingi;
 • wydawcy gier i oprogramowania komputerowego.

PPE – podatek o niższych stawkach 

Stawka 10% dotyczy przychodów, które pochodzą ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny użytek. 12,5% zapłacą przede wszystkim wynajmujący nieruchomości, a także wykonujący usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Stawka 8,5% obejmuje przede wszystkim usługi gastronomiczne w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Stawką ryczałtową 5,5% objęte są przychody, które pochodzą między innymi z robót budowlanych i prowadzenia działalności wytwórczej. Stawka wynosząca 3% dotyczy z kolei przede wszystkim usług w zakresie handlu, w tym tych usług gastronomicznych, które nie są związane ze sprzedażą napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,5%.

PPE – podatek nie dla wszystkich przedsiębiorców

Wiesz już więcej o PPE – co to za podatek i kiedy się go stosuje. Jak widzisz, ta forma rozliczenia nie jest przeznaczona dla wszystkich. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy twoja działalność gospodarcza może być rozliczana w ten sposób, warto, abyś sięgnął do ustawy.

W wielu przypadkach to rozwiązanie podatkowe może być korzystne ze względu na stawki. Wiąże się jednak z pewnymi regułami, które przedsiębiorca musi brać pod uwagę. Warto pamiętać przede wszystkim o konieczności prowadzenia ewidencji przychodów.

 ŹRÓDŁA:

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/formularz-ppe-podatek-dochodowy-zryczaltowany/7ekfc0c

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zryczaltowany-podatek-dla-kogo-i-z-jakimi-stawkami

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf

Archiwum: listopad 2021
ppe podatek