Jest wiele zmian Polskiego Ładu. Domy do 70m2 i kwestie ich budowy są jedną z nich. Na początku stycznia 2023 roku wejdą w życie zmiany dotyczące prawa budowlanego, a także Ustawy o planowaniu przestrzennym. Dowiedz się więcej z naszego artykułu.

Za sprawą wprowadzenia programu Polski Ład domy do 70m2 będą mogły być zbudowane bez konieczności spełnienia wielu wymogów formalnych. Warto dowiedzieć się, jakie zalety, ale i wady ma to rozwiązanie, a także co trzeba zrobić, żeby móc skorzystać z programu „Mój dom 70m2”. Dowiesz się tego z naszego tekstu.

Program Polski Ład – domy do 70m2 bez zezwolenia. Co warto wiedzieć?

Głównym punktem programu „Mój dom 70m2” jest umożliwienie stawiania nieruchomości na podstawie zgłoszenia. Formalności są ograniczone jeszcze bardziej w wyniku wyeliminowania konieczności posiadania:

  • pozwolenia na budowę;
  • dziennika budowy;
  • zatrudnienia kierownika budowy.

Z takich ułatwień można było skorzystać wcześniej wyłącznie w przypadku budowy domu o powierzchni 35m2. Do wprowadzenia zwolnienia z wymogu wypełnienia wyżej wymienionych formalności trzeba było znowelizować prawo, a także dokonać zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dom bez zezwolenia – jakie dokumenty są potrzebne?

Żeby móc skorzystać z części programu Nowy Ład, która pozwala zbudować dom do 70m2, trzeba złożyć konkretne dokumenty. Można zrobić to w starostwie lub urzędzie miasta, które posiada prawa powiatu. Są to oświadczenia, takie jak:

  • Deklaracja, że planowana budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Składa się je pod warunkiem odpowiedzialności karnej.
  • Przyjęcie odpowiedzialności za kierowanie budową. To konieczne w sytuacji, gdy inwestor nie ma zamiaru zatrudnić nadzorcy budowy.
  • Dokumenty zawierające projekt budowlany i architektoniczny, a także projekt zagospodarowania działki lub terenu z budynkiem o powierzchni zabudowy do 70m2.

Chcesz zbudować dom do 70m2? Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić

Pomimo tego, że budowa domu do 70m2 będzie znacznie prostsza, nie oznacza to, że nie trzeba będzie spełnić żadnych warunków. Dowiedzmy się zatem, od czego zależy to, czy będzie można stawiać nieruchomości.

Jednym z etapów jest akceptacja budowy względem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, gdy go zabraknie, pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia będzie zależało od decyzji o warunkach zabudowy, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Nowe przepisy stanowią, że akceptacja budowy względem miejscowego planu użytkowania przestrzennego będzie poprzedzona analizą urbanistyczną. Oprócz tego, jeżeli nie będzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji zostanie potwierdzone w terminie do 21 dni.

Znowelizowane prawo stawia także warunek, że dom do 70 m2 ma być nieruchomością wolnostojącą. Trzeba też mieć na uwadze, że gęstość zabudowy jest ograniczona – jeden dom 70 m2 na każde 500 m2. Nie oznacza to jednak, że koniecznie trzeba mieć działkę o takiej powierzchni. Może to być mniejszy teren. Taki warunek został wprowadzony po to, żeby uniemożliwić deweloperom stawianie osiedli składających się z domów do 70 m2.

Nowy Ład jest przeznaczony dla standardowych inwestorów. Właśnie dlatego pojawia się wymóg przedstawienia w dokumentach, że budowa domu do 70 m2 będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb – pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Czy budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni 70 m2 będzie kontrolowana?

W kontekście domów jednorodzinnych o powierzchni 70 m2 warto także zaznaczyć, że cały proces stawiania nieruchomości może być kontrolowany przez organ nadzoru budowlanego. Pierwsza z nich będzie miała miejsce już przed rozpoczęciem prac. Jest to geodezyjne wyznaczenie terenu, a po ich zakończeniu – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Odpowiedzialność za te aspekty będzie ponosił kierownik budowy, a gdy go nie będzie – inwestor.

Jaki jest kolejny aspekt który wprowadza program Polski Ład? Domy do 70m2 będą musiały spełniać warunki określone przez przepisy wykonawcze do ustawy. Jest to Prawo Budowlane i przepisy z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych odnośnie do budynków i ich usytuowania. 

Dom o powierzchni zabudowy do 70 m2 – czy metraż może być większy?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób budować dom do 70 m2, żeby jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje program Nowy Ład. Warto tutaj zauważyć, że dom bez pozwolenia może mieć poddasze i taras. Dzięki temu powierzchnia użytkowa wzrośnie nawet do 90 m2. Wystarczy przejrzeć projekty domów do 70 m2, wybrać odpowiedni i podjąć decyzję.

Dom bez formalności – jakie wady ma projekt ustawy?

Za sprawą Polskiego Ładu wybudowanie domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2 będzie znacznie prostsze. Zwolnienie z obowiązku wypełnienia wielu formalności jest znacznym ułatwieniem. Pozwoli na szybszą budowę małych domów. Z drugiej strony mniejsza kontrola i brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia nadzorcy budowy czy prowadzenia dziennika budowy może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. 

Polski Ład – domy do 70 m2 bez pozwolenia. Pojawiają się wątpliwości

W związku ze uaktualnieniami, jakie wprowadza Polski Ład, domy do 70 m2 będą mogły być postawione bez konieczności wypełniania wielu formalności. Warto się przyjrzeć konsekwencjom związanym ze zwolnieniem z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Może być to o tyle problematyczne, że dom o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie mógł być postawiony w miejscu, które będzie kolidować z dobrem właścicieli sąsiednich posesji.

Jedynym sposobem na to, aby to kontrolować, będzie zapoznanie się z Biuletynem Informacji Publicznej, gdzie znajdą się informacje o planowanej inwestycji – na okres nie krótszy niż 30 i nie dłuższy niż 60 dni. Z pewnością nie jest to wystarczające rozwiązanie.

Dom 70 m2 – nowe przepisy zmieniają uprawnienia

Nastąpiła także zmiana względem wcześniejszych przepisów – z 2021 roku, które dotyczyły uprawnień, jakie powinny mieć osoby wykonujące projekt użytkowania przestrzennego czy domu 70 m2. Nowy Ład  daje upoważnienie osobom, które mają uprawnienia w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Jest to znaczne poszerzenie zakresu kwalifikacji, które wcześniej regulował wyłącznie art. 15. Prawa budowlanego.

Nowy Ład – inwestor jest odpowiedzialny za kierownictwo

Odnośnie do braku konieczności ustanowienia kierownika budowy – inwestor jest w takiej sytuacji odpowiedzialny za kierowanie inwestycją. Z tego powodu pojawią się sytuacje, gdzie odpowiedzialność za bezpieczną budowę będzie spadać na niekompetentną osobę. Pojawią się także problemy konstrukcyjne zagrażające bezpieczeństwu.

Z kolei brak wymogu prowadzenia dziennika budowy będzie skutkował tym, że w razie wystąpienia problemów nie będzie można ich wyszukać. Nie będzie także dostępu do uwag, które będzie miał do danej inwestycji projektant. Należy mieć nadzieję, że projekt ustawy zostanie ulepszony i przedstawione kwestie zostaną uregulowane.

Archiwum: styczeń 2023
polki-lad-domy-do-70-m2