Rozwijający się rynek pracy oferuje wiele możliwości. Z tego powodu wiele osób decyduje się na natychmiastową rezygnację z aktualnie zajmowanego stanowiska na rzecz korzystniejszej oferty. Porzucenie pracy przez pracownika nie zawsze jest jednak proste. Niezbędne informacje znajdziesz w naszym artykule.

Na samym początku warto zauważyć, że umowa o pracę nakłada obowiązki nie tylko na pracodawcę, ale i na zatrudnionego. Z tego powodu nieodpowiednio przeprowadzone porzucenie pracy przez pracownika może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Co grozi za porzucenie pracy? Konsekwencje nagłego zerwania stosunku pracy

Dlaczego porzucenie pracy przez pracownika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem? W ten sposób zatrudniony nieuczciwie omija okres wypowiedzenia. W standardowym trybie pracownik może poinformować pracodawcę o rezygnacji z aktualnego zatrudnienia. Obowiązuje wtedy ustalony zgodnie z umową okres wypowiedzenia – może to być np. jeden miesiąc lub dwa. Niektóre osoby nie chcą tyle czekać na podjęcie nowego stanowiska i właśnie wtedy następuje porzucenie pracy przez pracownika – rozwiązanie umowy z zatrudniającym bez wypowiedzenia. 

Konsekwencje mogą się różnić w zależności od okoliczności tego incydentu. Najczęstszym skutkiem takiego zdarzenia jest zwolnienie dyscyplinarne. Może to stanowić duży problem w przyszłości, kiedy osoba porzucająca stanowisko będzie starała się o następne zatrudnienie. Należy mieć świadomość, że zapis o zwolnieniu dyscyplinarnym na stałe pozostaje w świadectwie pracy, a kolejny pracodawca może zażądać tego dokumentu do wglądu w trakcie rekrutacji.

Zobacz także  Weksel in blanco – jak go wypisać i czym różni się od zwykłego weksla? Poznaj prawo wekslowe

Sytuacje, w których porzucenie pracy przez pracownika może być uzasadnione

Istnieją jednak sytuacje, w których porzucenie pracy przez pracownika może zostać uzasadnione. Dzięki temu nie trzeba się martwić o ewentualne konsekwencje, np. pozostawienie informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym w świadectwie pracy. Nie przyjście do pracy może być uzasadnione w dwóch przypadkach:

  • w momencie, gdy zatrudniający naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika. Wówczas zatrudniony może się starać o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas wypowiedzenia. Dzieje się to wtedy, gdy umowa o pracę została podpisana na czas określony lub okres wykonywania określonych zadań w wysokości wynagrodzenia za 2 tygodnie;
  • w momencie, kiedy osoba rezygnująca z pracy otrzymała orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego stan zdrowia i zatrudniający nie zmienił jego stanowiska w terminie wskazanym przez specjalistę, zgodnie z kwalifikacjami zatrudnionego.

W wymienionych sytuacjach nie przyjście do pracy jest uzasadnione. Zatrudniony powinien jednak pamiętać, że aby skorzystać z tych zapisów Kodeksu pracy – kolejno art. 55 § 1 i art. 55 § 11, jest zobowiązany do przedstawienia zatrudniającemu dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy wraz z podaniem przyczyny. Czym skutkuje porzucenie pracy bez przedłożenia tych dokumentów? W takim momencie zdarzenie jest traktowane jako zwykłe nie pojawienie się w pracy i będzie wiązało się z konsekwencjami.

Czy porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia jest traktowane inaczej?

Osoby rozważające natychmiastową rezygnację z aktualnego miejsca zatrudnienia często zastanawiają się nad tym, jak jest traktowane porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia. Warto wiedzieć, że nie obowiązuje tutaj żaden zapis Kodeksu pracy, który traktuje taką sytuację ulgowo. To, co grozi za porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia, ma takie same konsekwencje, jak w przypadku natychmiastowej rezygnacji z zatrudnienia. 

Czym grozi porzucenie pracy? Odszkodowanie dla pracodawcy

Porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia czy w trybie natychmiastowym będzie umożliwiało pracodawcy wystąpienie o wypłatę odszkodowania. Wysokość takiego świadczenia dla zatrudniającego jest ustalane w takim przypadku przez sąd pracy. Sprawia to, że wpis na świadectwie pracy to nie jedyny rodzaj konsekwencji, jakie może ponieść pracownik. 

Zobacz także  Emerytura wojskowa – ile wynosi? Po ilu latach można przejść na emeryturę w wojsku?

Kwota, którą należy wpłacić zatrudniającemu, jest zazwyczaj równa wysokości wynagrodzenia, równoznacznemu okresowi wypowiedzenia. Jeżeli porzucenie pracy przez pracownika dotyczyło rozwiązania umowy o pracę na czas określony lub czas wykonywania określonych zadań, rekompensata może być równa wypłacie za czas 14 dni. 

Porzucenie pracy a urlop – czy osoba porzucająca stanowisko może otrzymać z niego wynagrodzenie?

Osoba, która zdecyduje się na natychmiastową rezygnację z aktualnego zatrudnienia wskutek poważnych naruszeń pracodawcy, powinna otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Co więcej, w tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty związanej za wynagrodzenie do momentu ustania stosunku pracy. Warto jednak zauważyć, że wymiar należnego urlopu jest w dużej mierze zależne od tego, w jakich okolicznościach została zerwana umowa. 

Jak pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z pracownikiem?

Zdarzają się sytuacje, w których porzucenie pracy przez pracownika jest poważnym naruszeniem zasad pracy wobec zatrudniającego. Niekiedy odbywa się to nawet bez poinformowania go o tej decyzji. Co w takim momencie może zrobić właściciel przedsiębiorstwa?

Zatrudniający ma prawo rozwiązać obowiązującą umowę bez okresu wypowiedzenia, wskazując jako powód ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Potwierdza to Kodeks pracy – art. 52 par. 1 pkt 1 kp. Najlepszym sposobem, żeby to zrobić, jest wysłanie stosownych dokumentów listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W takim momencie stosunek pracy ustaje nawet wtedy, kiedy osoba porzucająca pracę nie odbierze go osobiście lub nie zrobi tego ktoś z jej bliskich. Ma to miejsce w 7. dniu od drugiego awizo po nieodebraniu przesyłki. W tym momencie nieprzyjście do pracy oznacza zwolnienie. 

Porzucenie pracy przez pracownika – co warto wiedzieć?

Porzucenie pracy przez pracownika w niektórych sytuacjach jest uzasadnione. Potwierdzają to zapisy Kodeksu pracy, takie jak 55 § 1 i art. 55 § 11. Jednak w innych sytuacjach, kiedy nieprzyjście do pracy nie jest uzasadnione, będzie się to prawdopodobnie wiązać z konsekwencjami. To, czy będą surowe, czy nie, będzie zależało od relacji z pracodawcą, a także z okolicznościami porzucenia aktualnego zatrudnienia.

Zobacz także  Umowa dożywocia a zachowek
porzucenie pracy przez pracownika