Rozwijający się rynek pracy oferuje wiele możliwości. Z tego powodu wiele osób decyduje się na natychmiastową rezygnację z aktualnie zajmowanego stanowiska na rzecz korzystniejszej oferty. Porzucenie pracy przez pracownika nie zawsze jest jednak proste. Niezbędne informacje znajdziesz w naszym artykule.

Na samym początku warto zauważyć, że umowa o pracę nakłada obowiązki nie tylko na pracodawcę, ale i na zatrudnionego. Z tego powodu nieodpowiednio przeprowadzone porzucenie pracy przez pracownika może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Co grozi za porzucenie pracy? Konsekwencje nagłego zerwania stosunku pracy

Dlaczego porzucenie pracy przez pracownika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem? W ten sposób zatrudniony nieuczciwie omija okres wypowiedzenia. W standardowym trybie pracownik może poinformować pracodawcę o rezygnacji z aktualnego zatrudnienia. Obowiązuje wtedy ustalony zgodnie z umową okres wypowiedzenia – może to być np. jeden miesiąc lub dwa. Niektóre osoby nie chcą tyle czekać na podjęcie nowego stanowiska i właśnie wtedy następuje porzucenie pracy przez pracownika – rozwiązanie umowy z zatrudniającym bez wypowiedzenia. 

Konsekwencje mogą się różnić w zależności od okoliczności tego incydentu. Najczęstszym skutkiem takiego zdarzenia jest zwolnienie dyscyplinarne. Może to stanowić duży problem w przyszłości, kiedy osoba porzucająca stanowisko będzie starała się o następne zatrudnienie. Należy mieć świadomość, że zapis o zwolnieniu dyscyplinarnym na stałe pozostaje w świadectwie pracy, a kolejny pracodawca może zażądać tego dokumentu do wglądu w trakcie rekrutacji.

Sytuacje, w których porzucenie pracy przez pracownika może być uzasadnione

Istnieją jednak sytuacje, w których porzucenie pracy przez pracownika może zostać uzasadnione. Dzięki temu nie trzeba się martwić o ewentualne konsekwencje, np. pozostawienie informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym w świadectwie pracy. Nie przyjście do pracy może być uzasadnione w dwóch przypadkach:

  • w momencie, gdy zatrudniający naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika. Wówczas zatrudniony może się starać o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas wypowiedzenia. Dzieje się to wtedy, gdy umowa o pracę została podpisana na czas określony lub okres wykonywania określonych zadań w wysokości wynagrodzenia za 2 tygodnie;
  • w momencie, kiedy osoba rezygnująca z pracy otrzymała orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego stan zdrowia i zatrudniający nie zmienił jego stanowiska w terminie wskazanym przez specjalistę, zgodnie z kwalifikacjami zatrudnionego.

W wymienionych sytuacjach nie przyjście do pracy jest uzasadnione. Zatrudniony powinien jednak pamiętać, że aby skorzystać z tych zapisów Kodeksu pracy – kolejno art. 55 § 1 i art. 55 § 11, jest zobowiązany do przedstawienia zatrudniającemu dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy wraz z podaniem przyczyny. Czym skutkuje porzucenie pracy bez przedłożenia tych dokumentów? W takim momencie zdarzenie jest traktowane jako zwykłe nie pojawienie się w pracy i będzie wiązało się z konsekwencjami.

Czy porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia jest traktowane inaczej?

Osoby rozważające natychmiastową rezygnację z aktualnego miejsca zatrudnienia często zastanawiają się nad tym, jak jest traktowane porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia. Warto wiedzieć, że nie obowiązuje tutaj żaden zapis Kodeksu pracy, który traktuje taką sytuację ulgowo. To, co grozi za porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia, ma takie same konsekwencje, jak w przypadku natychmiastowej rezygnacji z zatrudnienia. 

Czym grozi porzucenie pracy? Odszkodowanie dla pracodawcy

Porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia czy w trybie natychmiastowym będzie umożliwiało pracodawcy wystąpienie o wypłatę odszkodowania. Wysokość takiego świadczenia dla zatrudniającego jest ustalane w takim przypadku przez sąd pracy. Sprawia to, że wpis na świadectwie pracy to nie jedyny rodzaj konsekwencji, jakie może ponieść pracownik. 

Kwota, którą należy wpłacić zatrudniającemu, jest zazwyczaj równa wysokości wynagrodzenia, równoznacznemu okresowi wypowiedzenia. Jeżeli porzucenie pracy przez pracownika dotyczyło rozwiązania umowy o pracę na czas określony lub czas wykonywania określonych zadań, rekompensata może być równa wypłacie za czas 14 dni. 

Porzucenie pracy a urlop – czy osoba porzucająca stanowisko może otrzymać z niego wynagrodzenie?

Osoba, która zdecyduje się na natychmiastową rezygnację z aktualnego zatrudnienia wskutek poważnych naruszeń pracodawcy, powinna otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Co więcej, w tym przypadku pracodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty związanej za wynagrodzenie do momentu ustania stosunku pracy. Warto jednak zauważyć, że wymiar należnego urlopu jest w dużej mierze zależne od tego, w jakich okolicznościach została zerwana umowa. 

Jak pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z pracownikiem?

Zdarzają się sytuacje, w których porzucenie pracy przez pracownika jest poważnym naruszeniem zasad pracy wobec zatrudniającego. Niekiedy odbywa się to nawet bez poinformowania go o tej decyzji. Co w takim momencie może zrobić właściciel przedsiębiorstwa?

Zatrudniający ma prawo rozwiązać obowiązującą umowę bez okresu wypowiedzenia, wskazując jako powód ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Potwierdza to Kodeks pracy – art. 52 par. 1 pkt 1 kp. Najlepszym sposobem, żeby to zrobić, jest wysłanie stosownych dokumentów listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W takim momencie stosunek pracy ustaje nawet wtedy, kiedy osoba porzucająca pracę nie odbierze go osobiście lub nie zrobi tego ktoś z jej bliskich. Ma to miejsce w 7. dniu od drugiego awizo po nieodebraniu przesyłki. W tym momencie nieprzyjście do pracy oznacza zwolnienie. 

Porzucenie pracy przez pracownika – co warto wiedzieć?

Porzucenie pracy przez pracownika w niektórych sytuacjach jest uzasadnione. Potwierdzają to zapisy Kodeksu pracy, takie jak 55 § 1 i art. 55 § 11. Jednak w innych sytuacjach, kiedy nieprzyjście do pracy nie jest uzasadnione, będzie się to prawdopodobnie wiązać z konsekwencjami. To, czy będą surowe, czy nie, będzie zależało od relacji z pracodawcą, a także z okolicznościami porzucenia aktualnego zatrudnienia.

Archiwum: grudzień 2021
porzucenie pracy przez pracownika