Umowa cywilnoprawna najczęściej stosowana jest w relacjach zawodowych. Mowa o takich sytuacjach jak zawieranie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Nie podlegają one pod Kodeks pracy, tylko pod Kodeks cywilny. Czytaj dalej!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa cywilnoprawna zawierania jest w celu zatrudnienia jakiejś osoby na podstawie Kodeksu cywilnego. W teorii nie możemy mówić w tym kontekście o pracy czy nawet o zatrudnieniu. Jest to współpraca całkowicie oparta na danym rodzaju umowy. Warto pamiętać o tym, że nie w każdym przypadku można stosować tego typu umowy. W niektórych okolicznościach konieczne jest zawarcie umowy o pracę. Chcesz dowiedzieć się więcej o umowach cywilnoprawych? Zapraszamy do lektury!

Umowa cywilnoprawna

Umowa cywilnoprawna regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Stosunek prawny to relacja, która zachodzi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Przeważnie jest to wykonywani określonej pracy pod jego kierownictwem w sztywnych ramach, takich jak miejsce oraz czas. Praca podlega wynagrodzeniu określonemu w umowie. Główna różnica pomiędzy umową cywilnoprawną a umową o pracę jest taki, że w przypadku umów cywilnoprawnych wykonawca nie jest w żaden sposób podporządkowany osobie zlecającej.

Czy zawsze można zawierać umowę cywilnoprawną?

Umowa cywilnoprawna powinna być sporządzana wyłącznie w odpowiednich do tego okolicznościach. Niektórzy pracodawcy starają się nadużywać umów cywilnoprawnych, ponieważ są one dla nich korzystniejsze. Należy pamiętać, że pracodawca, który zawiera umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę, w przypadku, gdy powinna być zastosowana ta druga, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Tego rodzaju działanie to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Grzywna może wynosić od 1 000 zł do nawet 30 000 zł. Jeżeli jesteś pracodawcą, miej to na uwadze.

Umowa cywilnoprawna – najpopularniejsze rodzaje

Umowa cywilnoprawna to bardzo ogólne stwierdzenie. Zawierają się w nim różne rodzaje umów. Dwa najpopularniejsze to umowa o dzieło oraz umowa zlecenie. Wykorzystywane są one bardzo często. Z racji, na to, że teoretycznie nie występuje tutaj stosunek pracy, to osoba wykonująca zlecenie lub dzieło nie może liczyć na pewnego rodzaju świadczenia. Przede wszystkim nie może domagać się zwrotu kosztów podróży służbowych, ponieważ w czystej teorii nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy.

Umowa zlecenie

Umowa cywilnoprawna, jaką jest umowa zlecenie, zawiera się na czas określony. Zawiera ona produkt lub usługę, którą zleceniobiorca musi wykonać lub wykonywać. Przyjmując zlecenie, będzie on zobowiązany do przestrzegania art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Nie jest jednak odpowiedzialny za ostateczny efekt. Co ciekawe umowa zlecenie może być umową nieodpłatną. Musi to jednak być wyraz woli obu stron. Dodatkowo, jeżeli w umowie nie zawarto informacji, o tym, że jest to zlecenie nieodpłatne, to zleceniobiorca powinien otrzymać wynagrodzenie.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło nazywana jest również umową rezultatu. Zawierana jest w momencie, gdy mamy do czynienia z jednorazowym wykonaniem konkretnego działa. Efektem pracy jest z góry określony rezultat np. powstanie obrazu. Umowa może być zawierana ustnie lub pisemnie. W wypadku zawierania jej ustnie należy ustalić szczegóły. Opis dzieła powinien być dokładny, aby uniknąć wszelkich nieporozumień, które mogłyby zmienić wynik pracy. Umowa o dzieło nie daje samodzielnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Konieczne jest w tym celu odprowadzanie składek, które odlicza się od wynagrodzenia.

Umowy cywilnoprawne mogą stanowić idealne rozwiązanie. Często wykorzystywane są przez artystów lub innych twórców, którym tego typu warunki odpowiadają. Warto jednak pamiętać o tym, że pojawiają się często nadużycia. Umowa zlecenie często nazywana jest śmieciową. Nie oznacza to, że nie ma ona zastosowania. Powodem takiego nazewnictwa jest to, że pracodawcy oferują tego typu umowę w momencie, gdy chcą uniknąć umowy o pracę. Umowy cywilnoprawne nie zobowiązują do przestrzegania Kodeksu pracy, a Kodeksu cywilnego.

Umowa cywilnoprawna – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa cywilnoprawna