Umowa

Czym charakteryzuje się umowa darowizny samochodu? Jak spełnić wszelkie formalności i zapłacić podatek?

5 minut(y) czytania
5/5 - (1 vote)

W przypadku przekazywania auta innej osobie można skorzystać z umowy darowizny samochodu. Najczęściej stosowana jest w sprawach wewnątrzrodzinnych, choć przepisy nie wykluczają również sporządzenia dokumentu pomiędzy niespokrewnionymi osobami.

Głównym celem sporządzenia tego typu umowy jest bezpłatne przekazanie przedmiotu darowizny na rzecz innej osoby. Umowa darowizny samochodu określa przekazanie pojazdu przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Wszystko odbywa się kosztem majątku darczyńcy. Szczegóły dotyczące tego typu postępowania znajdują się w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Co powinieneś o tym wiedzieć?

Umowa darowizny samochodu – czym dokładnie jest?

Dokładne zasady stosowania umów darowizny opisano w Kodeksie cywilnym w artykułach 888–902. Zgodnie z przepisami darowizna może dotyczyć środków pieniężnych lub też mienia. Jednocześnie nie ma żadnych ograniczeń w zakresie tego, kogo może dotyczyć darowizna pojazdu. Oznacza to, że umowę można sporządzić zarówno pomiędzy osobami pozostającymi w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, jak i pomiędzy nieznajomymi. Docelowo darowizna to bezpłatne przekazanie mienia lub środków przez darczyńcę na rzecz obdarowanego.

Jak sporządzić umowę?

Jak każda umowa, tak i ta dotycząca darowizny auta powinna być odpowiednio sporządzona. Zgodnie z wymogami formalnymi musi mieć formę pisemną. Wchodzi w życie z momentem przekazania aktu darowizny oraz przeniesienia praw własności na obdarowanego. W związku z tym podpisanie umowy darowizny nie wymaga jednoczesnego stworzenia jej w formie aktu notarialnego. To jedna z różnić pomiędzy darowizną samochodu a innym typem.

W przypadku przekazania środków pieniężnych niezbędna jest wizyta u notariusza i przygotowanie aktu zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego. Prawidłowo przygotowany dokument uwzględnia określone informacje dotyczące pojazdu, a także stron umowy. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • wartość darowizny (w tym przypadku określenie wartości pojazdu);
 • informacje dotyczące pojazdu (rok produkcji, VIN, nr silnika i jego pojemność, nr rejestracyjny, marka samochodu);
 • dane obdarowującego i nabywcy darowizny (w tym m.in. imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania);
 • data i miejsca zawarcia umowy;
 • oznaczenie stron umowy;
 • datę przekazania pojazdu;
 • oświadczenie obdarowującego o prawie własności do pojazdu;
 • oświadczenie o przekazaniu auta;
 • określenie liczby egzemplarzy umowy;
 • informacje o stopniu pokrewieństwa między stronami;
 • podpisy wszystkich stron.
Kliknij!
Umowa użyczenia lokalu – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć!

W internecie z powodzeniem znajdziesz darmowy wzór umowy, którą możesz dostosować do swoich potrzeb.

Darowizna części samochodu

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość przepisania tylko części, np. połowy samochodu. Wówczas występuje prawo współwłasności samochodu, przy czym właścicielem jego części pozostaje darczyńca. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku osób, które będą użytkować swoje pierwsze auto i stają przed koniecznością opłacenia składki ubezpieczeniowej. Dla młodych kierowców oraz nowych pojazdów może to być stosunkowo wysoka kwota, ponieważ takie osoby nie posiadają własnych zniżek.

Alternatywą jest otrzymanie części samochodu w formie darowizny i skorzystanie ze zniżek bardziej doświadczonego i uważnego posiadacza auta. Dzieje się to na zasadzie dopisania dziecka lub bliskiej osoby jako kolejnego współwłaściciela. Taką procedurę można zastosować zarówno w przypadku używanego samochodu, jak i nowego pojazdu.

Zgłoszenie darowizny do Wydziału Komunikacji

Fakt przekazania auta lub jego części wiąże się z potrzebą jego przerejestrowania. Ponadto należy zgłosić darowiznę samochodu do Wydziału Komunikacji, który jest odpowiedni dla miejsca zamieszkania nabywcy. Na spełnienie tego wymogu formalnego jest 30 dni od daty podpisania umowy i przekazania pojazdu. W tym celu należy wypełnić dedykowany druk, który dostępny jest w Internecie lub w urzędzie.

Do rejestracji auta potrzebne będą takie dokumenty i informacje, jak:

 • umowa darowizny;
 • karta pojazdu (jeżeli jest);
 • dowód rejestracyjny;
 • dowód osobisty lub paszport (osoby spoza UE muszą posiadać również aktualną kartę pobytu lub wizę);
 • aktualne ubezpieczenie OC;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdu.

Pamiętaj o tym, że obowiązek poinformowania urzędu o darowiźnie spoczywa nie tylko na nabywcy, ale także na obdarowującym.

Darowizna a ubezpieczenie OC

Darczyńca ma obowiązek poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o przekazaniu samochodu. Ma na to 14 dni. Ubezpieczyciel przepisuje polisę na nowego właściciela lub dokonuje korekty składki. Wówczas obdarowujący otrzyma zwrot części składki na świadczenia ubezpieczenia, a nabywca musi wykupić nową polisę OC. Status oraz czas trwania obecnego ubezpieczenia można sprawdzić bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Kliknij!
Umowa lojalnościowa – na czym polega?

Czy od przekazanego auta należy opłacić podatek?

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy. Do określenia podstawy do zapłaty podatku jest niezbędne precyzyjne określenie wartości przedmiotu w momencie przekazywania praw własności pojazdu. To do osoby otrzymującej darowiznę należą takie obowiązki jak:

 • obliczenie wysokości podatku;
 • przedłożenie oświadczenia w Urzędzie Skarbowym;
 • zapłata podatku w sytuacji, gdy jest on wymagany.

Podatek można opłacić za pośrednictwem internetu. W tym celu wystarczy wejść na dedykowaną stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zglos-otrzymanie-majatku-ze-spadku-lub-darowizny-formularz-podatkowy-sd-z2 oraz potwierdzić swoją tożsamość. Fakt darowizny zgłasza się do Urzędu Skarbowego za pomocą formularza SD-Z2. Jednocześnie z konieczności zapłaty zobowiązań podatkowych zwolnieni są darczyńcy, niezależnie od tego, kim jest beneficjent darowizny.

Kto jet zwolniony z podatku od darowizny auta?

Podarowanie samochodu komuś bliskiemu nie zawsze wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Istnieje określona grupa podmiotów, która jest zwolniona z płatności. Do tej grupy podatkowej zaliczana jest przede wszystkim najbliższa rodzina, dlatego akt przekazania pojazdu w rodzinie należy do najczęstszych. Darowizna samochodu bez zapłaty podatku dotyczy m.in.: małżonka, rodziców, dzieci, wnuków, dziadków, pasierbów, ojczyma lub macochy, a także rodzeństwa. W tym celu fakt darowizny należy zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu dla miejsca zamieszkania stron w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zaistnienia obowiązku podatkowego. Przekroczenie tego terminu sprawi, że nawet członek bliskiej rodziny będzie musiał zapłacić podatek od nadwyżki przekraczającej kwotę wolną od podatku. Jeżeli całościowa wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli obecnie 9637 PLN, to można przeprowadzić akt darowizny bez jego zgłaszania.

W przypadku braku zgłoszenia darowizny obowiązujące stawki podatku prezentują się następująco:

 • auto do 10278 PLN – 3% od nadwyżki;
 • auto o wartości 10278 – 20556 PLN – 308,3 PLN oraz 5% od nadwyżki ponad 10 278 PLN;
 • auto o wartości powyżej 20556 PLN – 822,2 PLN oraz 7% od nadwyżki ponad 20 556 PLN. 
Kliknij!
Umowa deweloperska - co to jest, kto ją przygotowuje?

Choć kwoty wydają się być niewielkie, to jednak warto dochować wszelkich formalności i zgłosić darowiznę. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. Z doświadczenia wynika, że warto również zgłaszać auta, których wartość nie przekracza 9637 PLN. Wszystko dlatego, że w przypadku otrzymania kilka lat wcześniej podobnej darowizny, zachodzą określone przesłanki do wyjaśnień przed urzędnikami, co może powodować dodatkowy stres, a nawet konieczność pokrycia części podatku.

Co z dalszą rodziną i osobami niespokrewnionymi?

Nieco inaczej wygląda proces przekazywania auta w przypadku dalszej rodziny oraz osób niespokrewnionych. Dalsza rodzina traktowana jest jako II grupa podatkowa. Zaliczane są do niej takie osoby jak: zstępni rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. W przypadku tych osób kwota wolna od podatku przy przekazaniu auta to 7276 PLN. Następnie podatek płaci się stopniowo w zależności od realnej wartości pojazdu. Wysokość podatku wygląda następująco:

 • auto do 10278 PLN – 7% od nadwyżki;
 • auto o wartości 10278 – 20556 PLN – 719,5 PLN oraz 9% od nadwyżki ponad 10 278 PLN;
 • auto o wartości powyżej 20556 PLN – 1644,5 PLN oraz 12% od nadwyżki ponad 20 556 PLN.

Osoby niespokrewnione z obdarowującym traktowane są jako III grupa podatkowa. Tu kwota wolna od podatku wynosi tylko 4902 PLN, a wysokość podatku prezentuje się następująco:

 • auto do 10278 PLN – 12% od nadwyżki;
 • auto o wartości 10278 – 20556 PLN – 1233,4 PLN oraz 16% od nadwyżki ponad 10 278 PLN;
 • auto o wartości powyżej 20556 PLN – 2877,9 PLN oraz 20% od nadwyżki ponad 20 556 PLN.
Zobacz też:
Kliknij!
Umowa najmu okazjonalnego – wszystko, co powinien wiedzieć wynajmujący i najemca
Avatar
375 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Umowa

Umowa przedwstępna – kiedy warto ją podpisać i czy dotyczy tylko kupna mieszkania?

5 minut(y) czytania
Ocena Umowa przedwstępna to dokument sporządzany często podczas zakupu nieruchomości. Jednak ten związany z orzeczeniem woli dokument jest przydatny także w innych…
Umowa

Umowa użyczenia lokalu – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć!

5 minut(y) czytania
Ocena Umowa użyczenia lokalu to sposób na bezpłatne korzystanie z cudzego mieszkania lub domu. Świetnie sprawdza się, kiedy jej stronami są członkowie…
Umowa

Umowa najmu okazjonalnego – wszystko, co powinien wiedzieć wynajmujący i najemca

6 minut(y) czytania
Ocena Umowa najmu okazjonalnego to dokument, który zabezpieczenia interesy właścicieli wynajmowanych mieszkań. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, w jaki sposób taka…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.