Czym jest emerytura po 40 latach pracy? Kto może na nią liczyć i na jakich zasadach ma być przyznawana emerytura stażowa? Czy to realna perspektywa, czy dopiero projekt? Poznaj odpowiedzi na te pytania.

Podstawowa zasada, która występuje w polskim prawie emerytalnym, stanowi, że wiek, w którym osoba pracująca nabywa uprawnienia do świadczenia emerytalnego, to odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak w ostatnim czasie pojawił się pomysł wprowadzenia tak zwanej emerytury stażowej. Świadczenie w myśl tej koncepcji przysługiwałoby za określony staż pracy. Jak dokładnie wyglądałaby więc emerytura po 40 latach pracy? Przekonaj się, czytając nasz krótki tekst!

Emerytura po 40 latach pracy – czym jest emerytura stażowa?

Emerytura po 40 latach pracy to, innymi słowy, emerytura stażowa. Kluczową rolę odgrywa tutaj, ile lat przepracowała dana osoba, a nie jej wiek. Według założeń świadczenie przysługiwać:

  • kobietom po 35 latach pracy;
  • mężczyznom po 40 latach pracy.

Wiek potencjalnego emeryta ma w tym przypadku nie mieć żadnego znaczenia.

Emerytura po 40 latach pracy – założenia i podstawa prawna

Co istotne, emerytura po 40 latach pracy, czyli emerytura stażowa, ma przysługiwać różnym profilom emerytalnym. Będzie więc wypłacana zarówno tym osobom, które podlegają ubezpieczeniu w ramach powszechnego systemu emerytalnego i opłacają składki, jak i rolnikom, których dotyczy rolniczy system ubezpieczeń społecznych. Zmiany prawne, które dotyczą emerytur stażowych, wciąż są procedowane, jednak obecny klimat polityczny wskazuje, że mają duże szanse na powodzenie.

W ramach postulowanej nowelizacji przepisów zmianie ulegną założenia dwóch ustaw. Pierwsza z nich to ustawa o emeryturach i rentach z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) z 1998 roku. Druga dotyczy ubezpieczeń społecznych rolników (ustawa z 1990 roku). Projekt prezydencki modyfikuje zapisy tych aktów legislacyjnych.

Emerytura po 40 latach pracy – uzasadnienie

Według założeń twórców projektu ustawy nowelizującej przepisy emerytalne emerytury stażowe miałyby stanowić wsparcie dla osób, które mają problem z dotrwaniem do osiągnięcia minimalnego określonego wieku emerytalnego. Takie osoby mogłyby przejść na emeryturę wcześniej. Mowa tu między innymi o pracownikach z problemami zdrowotnymi.

Emerytura po 40 latach pracy ma pomóc w szybszym uzyskaniu świadczenia i zejściu z rynku pracy w razie konieczności. Aby otrzymać emeryturę w nowej formie, dana osoba musiałaby się legitymować po prostu odpowiednim okresem ubezpieczenia. Wliczałby się do niego zarówno okres składkowy jak i nieskładkowy. Okresy te miałyby wynosić odpowiednio:

  • 39 lat dla kobiet;
  • 44 lata dla mężczyzn.

Emerytura po 40 latach pracy – stanowisko polityków

W maju 2022 roku prace nad projektem nowych przepisów emerytalnych wciąż trwały. Ich początek (przypadł na pierwsze półrocze 2022 roku) był jednak pozytywny. W sejmowym głosowaniu nad projektem obywatelskim dotyczącym emerytur stażowych projekt ten zdobył poparcie wszystkich klubów zrzeszonych w Sejmie. Przeciw pomysłowi emerytur stażowych była Konfederacja, która jednak nie tworzy klubu, lecz jedynie koło poselskie.

Choć pewne poprawki wobec projektu składała Lewica, ogólny wynik głosowań nad proponowaną nowelizacją mógł napawać optymizmem zwolenników rozwiązania pozwalającego na uzyskanie emerytury po 40 latach pracy. Dalszy rozwój zmian legislacyjnych powinien mieć miejsce w kolejnych miesiącach roku.

Warto także dodać, że postulat wprowadzenia emerytur stażowych od wielu lat był podnoszony przez związki zawodowe, w tym „Solidarność”. Wprowadzenie tego rodzaju świadczenia było także jednym z punktów programu prezydenta Andrzeja Dudy.

Emerytura po 40 latach pracy – podsumowanie

Czy przedstawione tu rozwiązanie będzie pomocne dla polskich pracowników, którzy chcieliby w łatwiejszy sposób udać się na emeryturę? Na to właśnie liczą twórcy nowelizacji przepisów. Emerytura stażowa jest wyczekiwana przez wielu, na czele z przedstawicielami „Solidarności”. Kiedy wejdzie w życie, na pewno o tym napiszemy!

Archiwum: styczeń 2023
emerytura po 40 latach pracy