Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania zawierana jest jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Oznacza to, że spisuje się ją przed przekazaniem praw do własności nieruchomości. Jak zabezpieczyć kupno/sprzedaż mieszkania poprzez przedwstępną umowę sprzedaży?

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania sporządzana jest w celu zarezerwowania mieszkania. Bardzo często podejmuje się takie działanie w sytuacji, gdy osoba zainteresowana kupnem nieruchomości zmuszona jest przejść przez szereg formalności, zanim otrzyma kredyt hipoteczny. W razie gdyby mieszkanie zostało sprzedane wcześniej, mogłoby to postawić taką osobę w bardzo niekorzystnej sytuacji. Właśnie dlatego warto posłużyć się tego typu umową. Będzie ona w stanie zagwarantować kupno danej nieruchomości.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – jak kupować nieruchomość?

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania jest bardzo istotnym dokumentem na rynku nieruchomości. Kupno własnego mieszkania to dla wielu ludzi bardzo ważny krok w życiu. Wiąże się on z dużym kosztem oraz często licznymi formalnościami. Znalezienie domu lub mieszkania, które spełni wszystkie oczekiwania szukającego, również nie należy do prostych zadań. Właśnie dlatego, zwłaszcza jeżeli uda się znaleźć takie mieszkanie, zainteresowani decydują się na zarezerwowanie go poprzez zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania. Taki krok może pozwolić skorzystać im z oferty kredytowej.

Jakie korzyści daje umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania? Kupno-sprzedaż nieruchomości

Jeżeli umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania zostanie podpisana, bank traktuje taki dokument jako formę uwiarygodnienia transakcji. Osoba, która jest zdecydowana na wzięcie kredytu hipotecznego, w ten sposób udowadnia instytucji bankowej, że ma rzeczywistą możliwość zakupu nieruchomości. Dla banku jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ jest to gwarancja, że uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup tej konkretnej nieruchomości. Z tego powodu niektóre banki wręcz wymagają tego typu umowy przed udzieleniem klientowi pożyczki na zakup mieszkania.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania w formie aktu notarialnego

Jeśli umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania zostanie zawarta u notariusza, jej strony mają prawo dochodzić później swoich praw na drodze sądowej. Nie jest to jednak warunek konieczny. Teoretycznie umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania nie musi być poświadczana notarialnie. Niestety, jeżeli nie będzie aktu notarialnego, w wypadku zerwania umowy późniejsze dochodzenie swoich praw przez stronę będzie znacznie trudniejsze. To z tego powodu większość osób decyduje się jednak na skorzystanie z usług notariusza. Dzięki temu jest szansa na to, że druga strona nie wycofa się z umowy.

Ile kosztuje sporządzenie umowy? Zakup mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania nie musi pociągać za sobą kosztów. Sporządzenie jej w wersji cywilnoprawnej nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych. Jednak jeżeli chcemy zawrzeć takową umowę w formie aktu notarialnego, wiążę się to z pewnymi kosztami. W takim wypadku konieczne będzie opłacenia notariusza obecnego podczas sporządzania oraz podpisywania umowy. Koszt zależy od tego, jaką rolę odegra notariusz. Podpis poświadczający kosztuje kilkaset złotych. W przypadku większego wpływu na umowę notariusz może zażądać wynagrodzenia zależnego od wartości nieruchomości.

Wpis do księgi wieczystej – notariusz i koszt umowy przedwstępnej

Jeżeli zdecydowałeś się na podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, to istnieje możliwość uzyskania wpisu do księgi wieczystej. W tym celu notariusz musi złożyć odpowiedni wniosek o wpis roszczenia w księdze wieczystej danej nieruchomości. Tego rodzaju wpis roszczenia kosztuje około 200 zł. Jest on ujawniany w Dziale III – „Roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości”. To kolejna forma zabezpieczenia, z której może skorzystać kupujący. Pozwala na ewentualne dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej.

Zakup nieruchomości to bardzo ważna życiowa decyzja. Znalezienie odpowiedniego mieszkania jest bardzo trudne. Jeżeli pojawi się już takie, które spełnia wymagania, warto dopilnować, aby nie zostało sprzedane komuś innemu. W tym celu można zabezpieczyć się odpowiednią umową, która pozwala zarezerwować daną nieruchomość. Tego typu dokument ułatwia również otrzymanie kredytu hipotecznego. Owa umowa zyskuje na znaczeniu, gdy zostanie zabezpieczona notarialnie.

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania