Umowa najmu pokoju zawierana jest pomiędzy najemcą a wynajmującym. Na jej podstawie wynajmujący może zamieszkiwać pokój, który prawnie jest własnością wynajmującego. Dowiedz się więcej.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa najmu pokoju przeważnie spisywana jest pomiędzy wynajmującym a studentami, którzy pełnią rolę najemców. To właśnie w miastach studenckich znajduje się najwięcej mieszkań, które zostały dostosowane do potrzeb takiego najmu. Przeważnie jedno mieszkanie zostaje podzielone na niezależne pokoje. Dodatkowo wynajmujący mogą korzystać z części wspólnych mieszkania, czyli kuchni oraz łazienki. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury.

Umowa najmu pokoju

Umowa najmu pokoju może zawierać praktycznie wszystko, co związane jest z najmem. Strony mają prawo dostosować ją do swoich potrzeb. Dzięki temu umowa może być dowolnie kształtowana i modyfikowana. Umowa najmu podlega pod Kodeks cywilny art. 659-692. Dodatkowo istotna jest również ustawa o ochronie praw lokatorów. Pomimo tego, że jest to umowa, której treść można dowolnie zmieniać, to jednak niektóre elementy muszą się tam znaleźć obowiązkowo.

Umowa najmu pokoju – co musi zawierać?

Poprawna umowa najmu pokoju powinna zawierać dane wynajmującego oraz najemcy. Podaje się dane osobowe, czyli numery PESEL oraz numery dowodów osobistych. Należy również podać adres dla doręczeń, który pomoże na wypadek, gdyby zaistniała konieczność dostarczenia korespondencji. Następnie należy dokładnie określić, co jest przedmiotem najmu. Im dokładniejszy zapis, tym lepiej. Powinna się tam znaleźć informacja odnośnie do powierzchni pomieszczenia oraz jego wyposażenia. Trzeba uwzględnić również to, do jakich pomieszczeń wynajmujący będzie miał dostęp (kuchnia, łazienka).

Jakie informacje o przedmiocie najmu muszą znaleźć się w umowie?

Umowa najmu pokoju powinna być bardzo dokładnie napisana. Dzięki temu może chronić jednakowo wynajmującego oraz najemcę. Jeżeli pokój stanowiący przedmiot najmu, jest w jakiś sposób uszkodzony, to tego typu informacje powinny zostać umieszczone w jej treści. Dobrym rozwiązaniem jest również zrobienie kilku zdjęć pomieszczenia tuż przed wynajmem i dodanie ich w formie załączników, jako wyjściowy stan. Dzięki temu wynajmujący nie zostanie oskarżony o spowodowanie szkód, które powstały przed jego wprowadzeniem się. Najemca ma również możliwość zweryfikowania stanu pokoju.

Czas trwania najmu

Umowa najmu pokoju przeważnie zawierana jest na czas określony. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby spisać ją również na czas nieokreślony. Ważne jest jednak to, aby znalazła się tam dokładna informacja o tym, jaki jest okres najmu. Istotne jest określenie tego, od jakiego dnia najemca może wprowadzić się do pokoju. Jeżeli umowa sporządzana jest na czas nieokreślony, to koniecznie należy zawrzeć tam warunki jej wypowiedzenia. Ta kwestia jest jednak mocno regulowana przez ustawę o ochronie praw lokatorów.

Dlaczego zawiera się tego typu umowy?

Umowa najmu pokoju sporządzana jest w prostym celu. Wynajmujący udostępnia powierzchnię mieszkalną najemcy, a on zobowiązany jest do uiszczania umówionej opłaty. Przeważnie ma oba charakter cykliczny, głównie comiesięczny. Wynajmujący powinien w umowie określić dokładnie, do jakich celów dana powierzchnia może być przez najemcę wykorzystywana. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w których będzie on nadużywał wynajmowanego mienia. Często stosuje się również określenie liczby osób, które będą zamieszkiwały pokój. Dzięki temu można lepiej dopasować wysokość opłat.

Opłaty za media oraz sposób ich regulowania

Czynsz to nie jedna opłata, którą musi regulować najemca. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty za media, czyli:

  • wodę;
  • ogrzewanie;
  • wywóz śmieci;
  • gaz.

Tego rodzaju opłaty mogą być rozliczane na różne sposoby. Niektórzy wynajmujący decydują się na ustalenie stałej miesięcznej opłaty za media. Inni bazują na odczytach z liczników. Obie te metody mają swoje plusy oraz minusy. W obecnej chwili, gdy koszty energii znacznie rosną, coraz więcej wynajmujących decyduje się scedować opłaty całkowicie na najemców. Umowa powinna określać również sposób wpłaty należności (przelew, gotówka).

Co to jest kaucja?

Kaucja to zabezpieczenie, które stosuje się na wypadek powstania uszkodzeń spowodowanych przez najemcę. Wpłacana jest ona na samym początku najmu. Jeżeli najemca spowoduje szkody, są one regulowane właśnie z kaucji. W sytuacji, gdy nie zajdzie taka potrzeba, pod koniec najmu kaucja jest zwracana do najemcy. W umowie powinny znaleźć się informacje o:

  • wysokości kaucji;
  • dacie wpłaty;
  • sposobie wpłaty;
  • dacie zwrotu;
  • sposobie zwrotu.

Wysokość kaucji zależna jest od wysokości czynszu. Najczęściej stanowi od 1- do 3-krotności czynszu. Kaucja powinna zostać zwrócona do miesiąca od momentu opuszczenia pokoju.

Jakie są obowiązki wynajmującego?

Wynajmujący musi zapewnić lokatorom odpowiednie warunki mieszkalne. Jego obowiązkiem jest kontrolowanie instalacji. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania większej naprawy niezależnej od najemcy, to leżą po stronie wynajmującego. Również działania związane z bieżącą konserwacją powinny być realizowane przez właściciela lokalu. Dokładny zapis powinien pojawić się w umowie najmu pokoju. To właśnie tam określane są obowiązki obu stron.

Czy właściciel mieszkania ma prawo do wizytacji lokalu?

Wielu wynajmujących uważa, że mają oni pełne prawo do wizytacji mieszkania w każdym momencie. Jest jednak inaczej. Sprawę tę reguluje art. 50 Konstytucji RP, czyli zasada nienaruszalności mieszkania. Właściciel, pomimo tego, że posiada prawa własności do lokalu, nie może bez zgody wynajmującego wejść do wynajmowanego pomieszczenia. Polska Konstytucja zapewnia prawo do prywatności, które powinno być respektowane w przypadku umowy wynajmu. W umowie powinien pojawić się dokładny opis tego, w jaki sposób przeprowadzane będą oględziny. Podaje się ich częstotliwość oraz przebieg.

Dostęp do piwnicy lub parkingu

Najemca zapewne będzie zainteresowany tym, czy otrzyma dostęp do piwnicy. W przypadku wynajmowania jednego mieszkania na pokoje sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ dostęp do piwnicy musiałoby otrzymać kilka osób. Nie zawsze jednak pojawia się taka konieczność. Jeżeli najemca jest potencjalnie zainteresowany piwnicą, to należy ustalić dokładne szczegóły wykorzystania jej. Jeżeli wynajmujący nie chce udostępniać piwnicy, powinien uwzględnić to w umowie. Dostęp do parkingu również powinien być ustalony w ramach umowy, szczególnie, że wiąże się to z dodatkowymi opłatami.

Umowa najmu pokoju – wzór

Umowa najmu pokoju jest współcześnie bardzo często wykorzystywana. Spisywana jest ona w sposób uzależniony od potrzeb obu stron. W związku z tym poszczególne umowy mogą się różnić szczegółami. W załączniku znajduje się przykładowa umowa najmu pokoju, którą możesz pobrać za darmo.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których przedmiotem najmu nie jest całe mieszkanie, a wyłącznie jeden pokój. Taki stan jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Wiele młodych osób, szczególnie studentów, nie ma dostatecznie dużo środków, aby wynająć całe mieszkanie. Mogą oni zadowolić się jednak jednym pokojem. W takiej sytuacji przeważnie będą dzielić mieszkanie z innymi, czasem obcymi osobami. Aby zachować porządek, umowa najmu powinna być sporządzona bardzo dokładnie, a każdy najemca powinien znać swoje prawa oraz obowiązki.

Archiwum: wrzesień 2022
umowa najmu pokoju