Umowa kupna sprzedaży rzeczy zawierana jest przy okazji transakcji. Zobowiązuje ona obie strony do postępowania w sposób zgodny z jej założeniami. Jest to umowa, która występuje w Kodeksie cywilnym. Czytaj dalej, by zyskać więcej informacji.

Umowa kupna sprzedaży rzeczy polega na tym, że jedna strona, nazywana sprzedającym, zobowiązuje się przenieść prawa własności na rzecz drugiej strony, zwanej kupującym. Kupujący jest inaczej nazywany nabywcą. On zostaje zobligowany do przekazania ustalonego w umowie wynagrodzenia na rzecz sprzedającego. Jest również zobowiązany do odebrania danego przedmiotu umowy od drugiej strony.

Przeważnie tego rodzaju umowa sporządzana jest w formie pisemnej. Warto jednak mieć na uwadze, że olbrzymia ilość drobnych transakcji przeprowadzana jest bez podpisywania umowy.

Umowa kupna sprzedaży rzeczy – wzór

W załączniku przedstawiamy wzór umowy kupna sprzedaży rzeczy. Jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu porozumienia, możesz pobrać PDF bezpłatnie.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa kupna sprzedaży rzeczy – z czego się składa?

Umowa kupna sprzedaży rzeczy skonstruowana jest w dość prosty sposób. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji. Na początku należy omówić strony, które biorą udział w transakcji. Mogą to być osoby fizyczne, ale również podmioty gospodarcze.

Drugim bardzo ważnym elementem jest wskazanie tego, co jest przedmiotem sprzedaży. Im bardziej szczegółowy opis, tym lepiej. Powinno się tu uwzględnić stan danego przedmiotu. Zaraz po tym podaje się kwotę, którą kupujący zobowiązuje się przekazać. Umowa jest ważna dopiero, gdy zostanie podpisana przez obie strony.

Dodatkowe elementy umowy

Nie każda umowa kupna sprzedaży rzeczy jest taka sama. Może ona zawierać również indywidualne elementy, które według stron są przydatne podczas transakcji. Wiele zależy od tego, na jakich warunkach przeprowadzana jest transakcja. Jeżeli pojawia się zaliczka lub zadatek, to taka informacja musi zostać uwzględniona w umowie.

Kwestią zmienną jest również miejsce, termin oraz sposób przekazania przedmiotu. Jest to oczywiście ustalane indywidualnie w każdym przypadku, jednak taki zapis również powinien mieć miejsce. Czasem umieszcza się również informacje dotyczące gwarancji.

Po co spisuje się umowę sprzedaży?

Umowa sprzedaży sporządzana jest w momencie, gdy strony chcą zabezpieczyć transakcję. Sprawiają, że staje się ona sformalizowana. Sama umowa pełni charakter dowodowy i może następnie pomóc jednej ze stron w dochodzeniu swoich praw, na wypadek niedotrzymania jej założeń przez drugą.

Dodatkowo pozwala na zabezpieczenie się, na wypadek gdyby zakupiony przedmiot był niezgodny z opisem. Często niektóre wady nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Objawiają się one dopiero po bliższym zapoznaniu się z przedmiotem. Właśnie dlatego dokładne opisanie stanu przedmiotu w umowie jest bardzo istotne.

Umowa kupna sprzedaży rzeczy a prowadzenie działalności kosztowej

Przedsiębiorca, który zdecydował się na zakup jakiegoś przedmiotu, ma prawo do odliczenia wydanej kwoty od dochodu. Potocznie nazywa się to wrzucaniem w koszty. Na podstawie ceny, która widnieje na umowie, można wyliczyć koszt lub podstawy amortyzacji. Jest to często stosowane przez przedsiębiorców rozwiązanie. Osoby prowadzące tego typu działalność gospodarczą często poszukują tego typu możliwości.

Dlaczego sprzedawca ma gotowy wzór sprzedaży (docx, pdf)?

Niektórzy przedsiębiorcy praktycznie zawsze mają przy sobie gotowy już wzór umowy kupna sprzedaży rzeczy. Sprzedawca może dzięki temu szybko zawrzeć transakcję. Treść umowy jest do siebie zbliżona. W przypadku przedsiębiorcy oferującego konkretne usługi może się okazać, że istnieje możliwość korzystania z jednego wzoru umowy.

Gdzie znaleźć wzór umowy kupna sprzedaży rzeczy?

Jeżeli chcesz, możesz sporządzić umowę dopasowaną do twoich potrzeb. Prawdopodobnie będzie to jednak wymagało pomocy specjalisty. Mało kto jest dostatecznie biegły w sprawach prawnych, aby samodzielnie pisać treść umowy. Możesz skorzystać również z gotowych wzorów, które często są do pobrania w formacie pdf. lub docx. Znajdziesz klasyczne umowy, ale również dotyczące sprzedaży rzeczy używanej, gdzie dokładnie określa się np. stan techniczny sprzedawanego przedmiotu.

Pojęcie umowy sprzedaży w kontekście Kodeksu cywilnego

Status umowy sprzedaży jest określony w art. 535 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.0.1360). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. zakłada, że umowa sprzedaży zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy. Sprzedawca jest również zobowiązany do wydania danego przedmiotu drugiej stronie umowy. Obowiązkiem kupującego jest natomiast uiszczenie opłaty, która została ustalona, oraz odebranie rzeczy od sprzedawcy.

Jakie transakcje przeprowadza się z uniwersalnym wzorem umowy?

Przy pomocy uniwersalnych wzorów bardzo często dokonuje się transakcji samochodów oraz motocykli. Dlaczego? Ponieważ jej założenia są dość proste. Przeważnie wystarczy wpisać wyłącznie opis danego pojazdu oraz jego cenę. Inne elementy umowy. takie jak sposób odbioru przedmiotu, pozostają niezmienne.

To właśnie dlatego wielu sprzedawców przechowuje gotowe wzory umów. Umowa w pisemnej formie jest bardzo istotna. Pozwala na skuteczne dochodzenie swoich praw.

Jak uniknąć oszustwa?

Niestety każda transakcja wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem. Nigdy nie możemy być do końca pewni co do intencji drugiej strony. Umowa kupna sprzedaży rzeczy może pomóc ci chronić swoje pieniądze lub przedmioty. Z oczywistych względów oszuści będą unikać spisywania umowy.

Jeżeli już dojdzie do sporządzenia takiego dokumentu, postaraj się zweryfikować tożsamość kupującego. Zadbaj o odpowiednie zapisy w umowie, które będą zawierały informacje o stanie przedmiotu. Pozwoli ci to chronić się przed roszczeniami co do jego stanu. Wpisz daty przekazania płatności oraz przedmiotu.

Praktycznie codziennie dokonujemy jakiejś transakcji. W końcu każdy chodzi do sklepu. Nie zawsze potrzebny jest dokument, który będzie poświadczał realizację transakcji. Są jednak sytuacje, w których warto taką umowę spisać. Plik zawierający gotowy wzór jest bardzo łatwo dostępny. Stosuj go wobec wszystkich osób, które wzbudzają twoje wątpliwości. Czasem warto ją podpisać, nawet jeżeli nie wydaje się konieczna.

Archiwum: wrzesień 2022
umowa kupna sprzedaży rzeczy