Umowa agencyjna to dokument, którego zapisy regulowane są przez Kodeks cywilny. Z jakich elementów się składa i kiedy najczęściej sporządza się taką umowę? Poznaj szczegóły i pobierz darmowy wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa agencyjna sprawia, że agent ma prawo w imieniu swojego zleceniodawcy pozyskiwać klientów. Z tego względu przysługuje mu wynagrodzenie przez czas trwania umowy. Przedsiębiorstwo upoważnia przyjmującego zlecenie do zawierania umów z klientami. Przychód, który zostaje uzyskany z tytułu prowizji, podlega pod opodatkowanie podatkiem dochodowym. Kiedy zawiera się taką umowę i co zawiera dokument? Wzór możesz zobaczyć poniżej, a następnie go pobrać. Sprawdź!

Czym jest umowa agencyjna? Jak agent rozlicza podatek VAT – wynagrodzenie agenta oraz jego prawa i obowiązki

Według art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju. Oznacza to, że umowa agencyjna spełnia to kryterium. Przekłada się więc na konieczność opłacania podatku VAT. Podstawę opodatkowania w takim momencie stanowi kwota należnej prowizji. Wynikiem umowy agencyjnej jest przychód po stronie agencji, dlatego konieczne jest zastosowanie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Obowiązki agenta to zawieranie umów i sprzedawanie towarów. Agent może żądać świadczenia wyrównawczego oraz prowizji od umów.

Kto zawiera umowy agencyjne?

Umowa agencyjna to dokument wykorzystywany różnych branżach, ale nieodłącznie związany z agentami, którzy reprezentują klientów. Obecnie najczęściej słyszy się o agencjach, które zrzeszają modelki, influencerów i statystów. To właśnie tego rodzaju firmy zajmują się profesjonalnie pozyskiwaniem współprac dla swoich podopiecznych. Im więcej osób zakontraktują, tym większą wartość mają w oczach potencjalnych klientów.

Umowa agencyjna – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa agencyjna