Zastanawiasz się, czym różni się umowa dzierżawy od umowy najmu? W ramach takiej umowy możesz nie tylko korzystać z gruntu, nieruchomości lub ruchomości, ale także czerpać z nich zyski. Podpowiadamy, jak prawidłowo sporządzić umowę pomiędzy dzierżawcą a wydzierżawiającym.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa dzierżawy to dokument, na podstawie którego właściciel zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz, z której będzie mógł on czerpać zyski. To podstawowa kwestia, która odróżnia ją od umowy najmu. Dowiedz się, jak sporządzić taką umowę, aby była zgodna z przepisami.

Czym jest dzierżawa?

Pojęcie dzierżawy jest w języku potocznym używane zamiennie z pojęciem najmu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym nie jest to jednak dokładnie to samo. Dzierżawa jest rodzajem najmu. W przypadku tej formy udostępniania majątku wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy przedmiot najmu, a dodatkowo pozwala czerpać z niego zyski. W przypadku zwykłego najmu umowa pozwala wyłącznie na korzystanie z danej nieruchomości lub ruchomości, bez możliwości czerpania zysków.

W ramach umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dany przedmiot, nieruchomość lub grunt na czas oznaczony lub nieoznaczony. Swoje obowiązki ma także osoba korzystająca z przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu tzw. czynsz dzierżawny, czyli określoną w umowie opłatę.

Zobacz także  Umowa zamiany samochodu

Czego może dotyczyć dzierżawa?

Przedmiotem dzierżawy mogą być różne składniki majątku. Zdecydowanie najczęściej występującą formą jest dzierżawa gruntów rolnych. Wydzierżawiać można także nieruchomości lub ruchomości, a nawet prawa – własności przemysłowej, intelektualnej, autorskie. Ważne jest, by przedmiotem dzierżawy były rzeczy lub prawa przynoszące tzw. pożytki naturalne lub cywilne. Oznacza to, że dzierżawca nieruchomości, ruchomości lub prawa będzie mógł czerpać zyski – w przypadku pożytków naturalnych będą to różnego rodzaju płody rolne, w przypadku pożytków cywilnych – np. czynsz.

Jakie elementy powinna zawierać umowa dzierżawy?

Umowa najmu w formie dzierżawy może zostać sporządzona na jeden z kilku sposobów:

  • pisemnie;
  • ustnie;
  • w formie aktu notarialnego.

Trzeba jednak wiedzieć, że umowa zawierana na czas dłuższy niż rok powinna zostać sporządzona w formie pisemnej.

W umowie dzierżawy powinny się znaleźć następujące elementy:

  • określenie, kim są strony umowy (wydzierżawiający i dzierżawca);
  • opis przedmiotu dzierżawy, wraz z jego przeznaczeniem, stanem technicznym i innymi szczegółami (mogą one stanowić załączniki do umowy);
  • informacje na temat czynszu – wysokość, termin płatności czynszu, sposób dokonywania płatności, warunki obniżenia czynszu;
  • czas, na jaki została zawarta umowa;
  • informacja o tym, kto ponosi dodatkowe koszty (podatki, opłaty);
  • sposób rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Czy umowa dzierżawy się opłaca? Jeśli zostanie właściwie sporządzona, może być korzystna dla obu stron – wydzierżawiający otrzymuje przez określony czas stały czynsz, a dzierżawca może nie tylko korzystać z przedmiotu dzierżawy, ale także czerpać z niego zyski.

Umowa dzierżawy – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
umowa dzierżawy