Sprzedaż ciągnika rolniczego nie różni się zbyt wiele od zbycia innego pojazdu. W związku z tym umowa kupna-sprzedaży traktora jest bardzo podobna do dokumentu sporządzanego przy transakcji dotyczącej samochodu. Dowiedz się więcej i pobierz gotowy wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Niezwykle istotne jest to, aby w całym procesie zastosować się do wszystkich wymogów formalnych i administracyjnych, a także zmieścić się w podanych terminach. Jak sprzedać swój ciągnik w majestacie prawa? Dowiedz się, czym charakteryzuje się umowa kupna-sprzedaży traktora i skorzystaj ze wzoru takiego dokumentu, który udostępniamy za darmo!

Umowa kupna-sprzedaży traktora – co warto o niej wiedzieć?

Przede wszystkim ten rodzaj porozumienia tylko nieznacznie różni się od umowy sprzedaży auta. W tym przypadku przedmiotem umowy jest ciągnik rolniczy, lecz sprzedaż maszyny rolniczej rządzi się tymi samymi prawami. Dokument powinien być przygotowany w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i czytelnie podpisany.

Preferowana jest forma papierowa. Podpisanie się obu stron na umowie traktowane jest jako potwierdzenie faktu, że sprzedający nie jest już właścicielem traktora, a kupujący stał się jego nowym właścicielem. Jeżeli pojazd ma współwłaścicieli (dwóch właścicieli lub więcej), wymagane są podpisy każdego z nich, chyba że inna osoba dysponuje pełnomocnictwem.

Co powinno się znaleźć na umowie kupna-sprzedaży ciągnika rolniczego?

Poszczególne elementy wzoru umowy sprzedaży pojazdu rolniczego nie różnią się od tych, które należy podać przy sprzedaży auta. Zakres obowiązkowych informacji regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Na umowie kupna-sprzedaży traktora powinny znaleźć się takie dane, jak:

  • dane sprzedającego i kupującego (w tym – imiona i nazwiska, numer PESEL/NIP, numer dowodu osobistego);
  • miejsce i data podpisania umowy;
  • informacje o przedmiocie umowy (w tym – marka ciągnika, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny, aktualny przebieg, opis stanu technicznego pojazdu);
  • informacje dotyczące dodatkowego wyposażenia i przekazywanych dokumentów (kluczyki, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, ubezpieczenie OC);
  • wartość maszyny rolniczej.

Zadbanie o treść umowy kupna-sprzedaży auta lub ciągnika jest bardzo istotne. Ostatecznie to na jej podstawie dokonuje się m.in. rejestracji ciągnika w Wydziale Komunikacji i opłaca podatek.

Rejestracja nowego pojazdu w Wydziale Komunikacji

Po zakupie ciągnika nowy właściciel ma 30 dni na dokonanie zgłoszenia pojazdu we właściwym Wydziale Komunikacji dla miejsca zamieszkania nabywcy. Obowiązek poinformowania urzędu o zbyciu maszyny spoczywa również na sprzedającym. Obie strony mają na to 30 dni. Przekroczenie tego czasu może skutkować karą grzywny.

Umowa kupna-sprzedaży traktora a obowiązek podatkowy

Sprzedający oświadcza, że przenosi na kupującego własność maszyny rolniczej. W związku z tym nabywca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku podatkowego. Właśnie dlatego niezbędne jest podanie na umowie kupna-sprzedaży traktora prawidłowej wartości pojazdu. Następnie na jej podstawie oblicza się należny podatek PCC-3. Nabywca ma 14 dni na przesłanie do urzędu skarbowego właściwej deklaracji. Wyjątek stanowią dwie sytuacje. Podatku nie muszą płacić:

  • osoby, które w momencie zakupu otrzymały fakturę VAT;
  • nabywcy ciągnika, którego wartość nie przekracza 1000 złotych.

Jeżeli jednak obowiązek podatkowy zajdzie, to należy wypełnić deklarację zgodnie ze wskazanym terminem. Przekroczenie go może skutkować nałożeniem dotkliwej kary finansowej.

Co z ubezpieczeniem?

Oczywiście właściciel ciągnika rolniczego powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli popularne OC. Przy zakupie pojazdu może dojść do przepisania polisy dotychczasowego właściciela – wszystko zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

W innych sytuacjach dotychczasowy właściciel rezygnuje z ubezpieczenia i otrzymuje zwrot składki. Wówczas nowy właściciel musi zadbać o wykupienie ubezpieczenia OC zgodnie ze wskazanym terminem. Ważne, aby go nie przekroczyć i nie przerwać ciągłości ochrony.

Ponadto, przy sprzedaży ciągnika lub innego pojazdu ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki. Dzieje się tak wtedy, gdy nabywca nie ma przyznanych zniżek za bezszkodową jazdę lub jest dużo mniej doświadczonym kierowcą od zbywcy.

Na co zwracać uwagę przed dokonaniem zakupu?

Podczas zakupu każdego pojazdu należy być bardzo ostrożnym. Przede wszystkim powinno się zweryfikować otrzymane wcześniej informacje, w tym numer VIN. Dzięki temu potencjalny kupujący może sprawdzić, czy pojazd nie jest kradziony, a także zweryfikować jego historię.

Kolejnym sprawdzonym sposobem jest zbadanie stanu technicznego pojazdu u zaufanego mechanika lub na stacji diagnostycznej. Już podstawowe oględziny będą w stanie wyłapać ewentualne uszkodzenia i usterki, które mogą powodować dodatkowe koszty tuż po zakupie.

Pod tym względem należy mieć się na baczności, ponieważ często zakup stosunkowo taniego pojazdu może paradoksalnie okazać się nieopłacalny. Wszystko dlatego, że zakres potrzebnych napraw będzie szeroki. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku starszych pojazdów.

Pobierz druk wzoru umowy kupna-sprzedaży traktora!

Gotowy wzór PDF i docx można pobrać tutaj. Druk wzoru umowy kupna-sprzedaży traktora wystarczy jedynie wypełnić i podpisać. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, który musiałbyś przeznaczyć na samodzielne przygotowywanie dokumentu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa kupna sprzedaży traktora