Umowa konsorcjum

Jedną z umów nienazwanych, czyli nieopisanych wprost w przepisach polskiego prawa, jest m.in.