Jedną z umów nienazwanych, czyli nieopisanych wprost w przepisach polskiego prawa, jest m.in. umowa konsorcjum. To szczególny dokument, w przypadku którego strony mają dużą swobodę jego kształtowania. Sprawdź, jak może wyglądać i pobierz za darmo gotowy wzór!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Granice kształtowania porozumienia tego typu określają przepisy Kodeksu cywilnego. Umowa konsorcjum zawierana jest przez minimum dwa podmioty, które wspólnie chcą podjąć się realizacji danego zadania. Najczęściej dotyczy przetargów w ramach zamówień publicznych, jednak nie tylko. Dowiedz się więcej o tym, czym jest takie porozumienie i sprawdź, jakie konsekwencje prawne powoduje. Pobierz także plik ze wzorem, by zapoznać się bliżej z kształtem takiego dokumentu i wykorzystać w razie potrzeby.

Umowa konsorcjum – co to takiego?

Umowa konsorcjum jest klasyfikowana jako nienazwana. Celem takiego dokumentu jest uregulowanie współpracy kilku podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Granice zapisów umowy wyznaczają przepisy Kodeksu cywilnego, a strony mają dużą swobodę ustalania jej treści. Współdziałanie wykorzystuje się wtedy, gdy jeden konsorcjant nie jest w stanie podjąć się realizacji całego zamówienia. Struktura kilku firm, czyli konsorcjum może podejmować się realizacji nawet dużych przedsięwzięć. Bardzo często tego typu współpraca pomiędzy przedsiębiorcami nawiązywana jest w przypadku zamówień publicznych, np. budowy infrastruktury.

Zobacz także  Umowa na okres próbny

Czym jest konsorcjum?

Mianem konsorcjum określa się spółkę (lub strukturę) kilku firm. Oto jego charakterystyka.

 1. Członkami konsorcjum są podmioty gospodarcze, których zadaniem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia gospodarczego.
 2. Porozumienie zawiązuje się na określony czas, a taki stan regulowany jest przez umowę konsorcjum.
 3. Zrzeszenie nie ma osobowości prawnej, a zawiązanie konsorcjum nie przekłada się na odpowiedzialność wspólnym majątkiem.
 4. Konsorcjum nie jest odrębnym podmiotem i nie posiada odrębnej nazwy. Każdy podmiot jest niezależny, a współpraca ogranicza się do realizacji projektu.
 5. Konsorcja mogą być scentralizowane i zdecentralizowane. Te pierwsze mają wysoki stopień zewnętrznej i wewnętrznej integracji. Na zewnątrz zrzeszenie reprezentowane jest przez lidera konsorcjum. W przypadku struktury zdecentralizowanej każdy partner może wstępować w stosunki cywilnoprawne, jeżeli są uzasadnione i służą realizacji wspólnego zadania.
 6. Członkowie konsorcjum zobowiązują się do tego, że podejmą wymagane działania i świadczenia, które doprowadzą solidarnie do należytego wykonania i rozliczenia zamierzonego celu.

Co powinno znaleźć się na umowie tego typu?

Prawidłowo przygotowana umowa konsorcjum powinna składać się z kilku podstawowych elementów. Przede wszystkim w dokumencie powinny znaleźć się dane dotyczące lidera oraz pozostałych uczestników konsorcjum, którzy nazywani są partnerami. Wszystkie niezbędne elementy to:

 • dane stron umowy (dane osobowe, dane rejestrowe firm);
 • przedmiot umowy;
 • cel lub cele konsorcjum;
 • zakres działalności konsorcjum;
 • zakres reprezentacji i odpowiedzialności (w tym wskazanie lidera, pełnomocnika);
 • określenie podziału zysków i udziału w ewentualnych stratach;
 • postanowienia końcowe i inne ustalenia (m.in. dotyczące rozwiązywania ewentualnych sporów czy funkcjonowania porozumienia);
 • czytelne podpisy każdego z członków.

W jakich sytuacjach dochodzi do zawarcia umowy konsorcjum?

Porozumienie pomiędzy firmami i zawiązanie konsorcjum ma miejsce najczęściej przy ogłoszeniu przetargów publicznych. Wówczas wykonawca musi wykazać się najwyższym poziomem obsługi i wiedzy w kilku obszarach i trudno o to, aby kompetencje te mieściły się w strukturze jednego podmiotu. Wtedy powstaje zrzeszenie, gdzie kompetencje rozkładane są na wszystkich pozostałych konsorcjantów, przy czym z reguły każdy z nich ma przewagę na jednym polu. Połączenie ich doświadczenia i wiedzy na bazie umowy konsorcjum pozwala podjąć się zobowiązania wyznaczonego przez zamawiającego.

Zobacz także  Umowa zlecenie

Czy konsorcjum jest zgodne z prawem konkurencji?

Jak wynika z art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zawiązanie konsorcjum nie narusza i nie eliminuje działalności konkurencji. Jednocześnie każde takie zrzeszenie powinno być bezwzględnie przeanalizowane przez kontrolerów w tym zakresie. Wnikliwa ocena pozwoli uniknąć konsekwencji prawnych, a także czynności, które mogą mieć zalążki działań niezgodnych z prawem konkurencji. Kontrolerzy oceniają, czy zawiązanie porozumienia było konieczne, czy jednak dany podmiot byłby w stanie zrealizować cel samodzielnie. Jeżeli dojdzie do naruszenia, wówczas wobec podmiotów mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.

Pobierz wzór umowy konsorcjum!

Przykładowy druk umowy konsorcjum w formacie docx lub PDF możesz pobrać u nas. Oczywiście istnieje duża swoboda w modyfikacji treści dokumentu, ponieważ zaliczany jest on do kategorii tzw. umów nienazwanych. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, wybierz format docx, który pozwoli ci na bezproblemową edycję!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
umowa konsorcjum