Zastanawiasz się, czy możesz złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Przeczytaj nasz artykuł, z którego dowiesz się, kto może wnioskować o przeliczenie świadczenia emerytalnego. Sprawdź, jak to poprawnie zrobić!

Wniosek o przeliczenie emerytury może wpłynąć na podwyższenie świadczenia. Warto dowiedzieć się, kto może złożyć taki dokument i w jaki sposób należy dopełnić formalności. Dowiedz się, jakie są warunki i o ile wyższa może być wysokość świadczenia po ponownym obliczeniu.

Czym jest emerytura i jaka jest jej wysokość?

Emerytura to świadczenie przysługujące w sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej starością. Wypłacana jest ona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób ubezpieczonych, które odprowadzały składki z tego tytułu i ukończyły wymagany wiek emerytalny. Obowiązkowo temu ubezpieczeniu podlegają między innymi pracownicy. Można je także opłacać dobrowolnie. Wysokość najniższego gwarantowanego świadczenia emerytalnego od 1 marca 2022 roku wynosi 1338,44 złote. Warto tu dodać, że emerytura jest co roku waloryzowana, dzięki czemu emeryt otrzymuje od zusu wyższe świadczenie.

Czy do świadczenia emerytalnego przysługują jakieś dodatki?

Zastanawiasz się, czy do świadczenia emerytalnego przysługują jakieś dodatki? Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny. Może go otrzymać osoba ubezpieczona, którą uznano za całkowicie niezdolną nie tylko do pracy, ale i do samodzielnej egzystencji bądź osoba, która ukończyła 75 lat. Jeśli taka osoba przebywa w domu społecznej opieki, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, to nie skorzysta z tego dodatku. Do pozostałych dodatków zaliczamy na przykład dodatek weterana poszkodowanego, ryczałt energetyczny czy świadczenia pieniężne dla osób deportowanych.

Wniosek o przeliczenie emerytury – kto może go złożyć?

Wniosek o przeliczenie emerytury może złożyć osoba, która ma już ustalone prawo do otrzymywania świadczenia emerytalnego, a także emeryt, który:

  • do 31 marca 2022 roku osiągnął powszechny wiek emerytalny;
  • regularnie odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne i mimo osiągnięcia wcześniej wieku emerytalnego nadal pracował;
  • urodził się po 31 grudnia 1948 roku;
  • podczas składania wniosku o przyznanie emerytury nie dysponował wszystkimi dokumentami, które były istotne dla ustalenia wysokości świadczenia i obecnie jest w posiadaniu tych dokumentów;
  • nadal pracuje lub opłaca składki na ubezpieczenie.

Gdzie złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia emerytalnego i jak go wypełnić?

Jeśli emeryt chce, żeby jego świadczenie emerytalne zostało przeliczone, to musi on złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wymaganym dokumentem jest formularz ERPO. Należy go wypełnić wielkimi literami, kolorem niebieskim lub czarnym, nie wolno robić zapisków ołówkiem. Koniecznie trzeba podać swoje pełne dane oraz adres do korespondencji. W dalszej części wystarczy zaznaczyć zakres wniosku, czyli na przykład ponowne obliczenie świadczenia. Uzupełniony wniosek można osobiście zanieść do placówki zus lub złożyć go przez Internet, za pośrednictwem specjalnego portalu PUE.

Ile można zyskać na przeliczeniu emerytury w 2023 roku?

Ile można zyskać, jeśli złoży się wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego? Według podawanych danych emerytura dla niektórych osób może wzrosnąć aż o 4,1%. Jest to dość wysoka stawka, która z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia emeryta. Warto tu dodać, że osoba, która złoży wniosek, nie musi się martwić o to, że obliczenia okażą się dla niej niekorzystne. Jeśli z wyliczeń wyjdzie niższa wartość świadczenia niż dotychczas, to nie ulegnie ona zmianie. Będzie wypłacana w takiej samej wysokości.

Kto nie może złożyć wniosku o przeliczenie emerytury?

Niestety nie każdy może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jasno określa, kto nie skorzysta z takiej możliwości. Dokumentu nie mogą złożyć:

  • niepracujący emeryci urodzeni przed 1 stycznia 1949 rokiem;
  • niepracujące osoby urodzone po 31 grudnia 1948 rokiem, którym wypłacana jest emerytura na nowych zasadach.

Uzupełnienie wniosku o przeliczenie emerytury nie jest trudnym zadaniem. Jeśli jednak uznasz, że nie poradzisz sobie samodzielnie z tym zadaniem, to skontaktuj się pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pomoże ci poprawnie wypełnić formularz ERPO.

Archiwum: styczeń 2023
wniosek o przeliczenie emerytury