Dodatek do emerytury i renty – jakie są rodzaje dodatkowych świadczeń w 2024 roku?

Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o jakiś dodatek do emerytury lub renty ? Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym prezentujemy listę dodatkowych świadczeń. Koniecznie sprawdź, czy któreś z nich ci przysługuje! Dodatek do emerytury lub renty to dodatkowe świadczenie pieniężne, które może otrzymać ubezpieczony, jeśli spełnia określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagania. Warto dowiedzieć się, na jaką pomoc można liczyć od ZUS i poznać informacje na temat różnych świadczeń. Przybliżamy je poniżej. Spis treści pokaż 1 Dodatek pielęgnacyjny 2 Dodatek kompensacyjny i dodatek kombatancki 3 Komu przysługuje dodatek za tajne nauczanie? 4 Dodatek weterana poszkodowanego 5 Dodatkowe pieniądze dla osób deportowanych 6 Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych 7 Dodatek do emerytury dla osób, które są niewidomymi ofiarami cywilnymi działań wojennych 8 Dodatek do emerytury dla sierot zupełnych 9 Ryczałt energetyczny 10 Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 11 Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych Dodatek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny może uzyskać osoba, która ukończyła 75 lat lub jest całkowicie niezdolna samodzielnej egzystencji oraz do wykonywania pracy. Obecnie wartość tego dodatkowego świadczenia wynosi 256,44 złote. W celu jego otrzymania należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia ubezpieczonego (dokument od lekarza musi Zastanawiasz się, czy możesz ubiegać się o jakiś dodatek do emerytury lub renty?Zapoznaj się z naszym artykułem, w którym prezentujemy listę dodatkowych świadczeń. Koniecznie sprawdź, czy któreś z nich ci przysługuje! Dodatek do emerytury lub renty to dodatkowe świadczenie pieniężne, które może otrzymać ubezpieczony, jeśli spełnia określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagania. Warto dowiedzieć się, na jaką pomoc można liczyć od ZUS i poznać informacje na temat różnych świadczeń. Przybliżamy je poniżej. Spis treści pokaż 1 Dodatek pielęgnacyjny 2 Dodatek kompensacyjny i dodatek kombatancki 3 Komu przysługuje dodatek za tajne nauczanie? 4 Dodatek weterana poszkodowanego 5 Dodatkowe pieniądze dla osób deportowanych 6 Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych 7 Dodatek do emerytury dla osób, które są niewidomymi ofiarami cywilnymi działań wojennych 8 Dodatek do emerytury dla sierot zupełnych 9 Ryczałt energetyczny 10 Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 11 Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych Dodatek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny może uzyskać osoba, która ukończyła 75 lat lub jest całkowicie niezdolna samodzielnej egzystencji oraz do wykonywania pracy. Obecnie wartość tego dodatkowego świadczenia wynosi 256,44 złote. W celu jego otrzymania należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia ubezpieczonego (dokument od lekarza musi