Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jest jedną z najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców.