Jak duże zmiany wprowadza program Polski Ład? Kwota wolna od podatku dzięki jednej z nich ma być wyższa. Projekt dodaje opłaty i podwyższa progi. Jakie nowości czekają podatników względem 2021 roku? Dowiesz się tego od nas!

Nie tak dawno rozgorzała dyskusja na temat mniejszych wypłat, które otrzymali między innymi nauczyciele i policjanci. Wpłynął na to Polski Ład. Kwota wolna od podatku na jego mocy została zmieniona. Od 1 stycznia 2022 roku nastąpiło bowiem jej podwyższenie. Jeżeli ktoś nie złożył odpowiednich dokumentów u swojego pracodawcy, to otrzymał wypłatę mniejszą o wysokość składki zdrowotnej. Czy zmiany okażą się pozytywne dla każdego. Sprawdź!

Rok podatkowy 2023 – program Polski Ład dotknął nie tylko przedsiębiorców

Jeszcze nie tak dawno zagadnienia, które teraz zaczęły być ważne poprzez wprowadzenie programu Polski Ład (kwota wolna od podatku czy aspekty związane z dokumentacją) dotyczyły wyłącznie przedsiębiorców. Jednak za sprawą działań rządu to się zmieniło i o optymalizację muszą zadbać także pracownicy. Powodem jest znacznie wyższa kwota wolna od podatku i skutki jakie za sobą niesie.

Przybliżenie zmian podatkowych dla pracowników

Zacznijmy od sumy pieniędzy, którą widać na comiesięcznej wypłacie. Jest przedstawiona w formie brutto. Jednak, co ciekawe, nie odnosi się ona ani do tego, ile zatrudniony otrzymuje na konto w rzeczywistości, ani do kosztów pracodawcy. Trzeba od niej zazwyczaj odliczyć opłatę dla ZUS lub dodaje się do niej ewentualne benefity.

W tym kontekście warto zapoznać się z dotychczasowym systemem rozliczania – była to skala podatkowa. W takim przypadku, jeżeli ktoś miał dochody poniżej poziomu 85 tysięcy złotych rocznie, płacił 17% podatku dochodowego a opłata wolna wynosiła 3 tys. złotych. Przed 1 stycznia 2022 roku odliczano również należność dla ZUS. Co zmieniło się od 2022 roku?

Polski Ład – kwota wolna od podatku będzie wyższa od 2023

Jaka jest pierwsza duża zmiana Polskiego Ładu? Kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tysięcy złotych.

  1. Jeżeli ktoś zarabia rocznie mniej niż 30 tys., nie płaci dochodowego.
  2. jeżeli roczne zarobki to pomiędzy 30 a 120 tysięcy złotych, płaci 17% dochodowego.
  3. Natomiast osoby zarabiające powyżej 120 tys. rocznie powinny płacić podatek od tej nadwyżki, który wynosi 32%.

Oprócz tego pojawiła się nowa wysokość opłaty dla ZUS. Teraz trzeba będzie płacić podatek o wysokości 9% od dochodu. Kluczową informacją w tym kontekście jest to, że kwota nie być odliczana od podatku. Oznacza to, że istnieje kwota wolna w wysokości 30 tys. złotych, ale nie jest ona jednocześnie wolna od składki zdrowotnej. Niezależnie od tego, jakiej wysokości jest dochód, trzeba zapłacić 9%.

  1. Jeśli zarabiasz w przedziale od 0 do 30 000 złotych, płacisz 9% składki zdrowotnej.
  2. Od nadwyżki powyżej górnego pułapu płaci się 9% składki i 17% podatku dochodowego – wyłącznie od sumy, która ponad 30 tys. złotych.
  3. Powyżej poziomu 120 000 złotych płaci się 9% składki zdrowotnej, a także 32% podatku dochodowego, czyli razem 41% podatku.

Jak rozwiązano problemy osób pracujących za około 6 tys. zł brutto?

Na papierze wymienione zmiany wyglądają dobrze, jednak podwyższenie poprzez Polski Ład kwoty wolnej od podatku sprawiło, że ci, którzy mają wypłatę na poziomie 6 tys. zł brutto, mogliby znacząco stracić. Właśnie z tego powodu wprowadzono ulgę dla klasy średniej. 

Wyższa kwota od podatku wpłynęła na niższy przychód – dlaczego tak się stało?

Niższe wypłaty, które otrzymali m.in. policjanci i nauczyciele były spowodowane podniesieniem kwoty wolnej od podatku z 3 tys. – która była praktycznie niezauważalna – do 30 tys. złotych. W takim przypadku dochody do 30 tys. złotych nie są opodatkowane, jednak obejmuje je stała składka zdrowotna na poziomie 9%. 

Właśnie dlatego dużego znaczenia nabiera to, czy pracodawca przy rozliczaniu comiesięcznych wypłat uwzględnia kwotę wolną od podatku. Jak wspomniano wcześniej, dotychczas była tak niska, że nie miało to znaczenia. Jednak 2022 rok przynosi zmiany i uwzględnienie jej ma ogromne znaczenie.

Dzieje się tak ze względu na to, że 30 tys. rocznie to 2500 miesięcznie. Jeżeli pracodawca nie ma zamiaru rozliczać się z uwzględnieniem wprowadzonej na mocy Polskiego Ładu kwoty wolnej od podatku, ma odliczać od pensji 17% oraz 9%. W momencie, kiedy opodatkowanie wynosi 17% plus 9%, to kwoty opiewają na kilkaset złotych, co w przypadku pensji 2 500 miesięcznie jest dużą zmianą.

Niższa wysokość kwoty wypłaty – czy można odzyskać pieniądze?

Właśnie dlatego policjanci i nauczyciele, którzy otrzymali wypłatę bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, dostali mniej pieniędzy na konto. Dobrą wiadomością jest to, że suma nie przepadła na zawsze. W następnym roku, przy zeznaniu podatkowym, które ma być złożone do kwietnia 2023 roku, mogą ją uwzględnić przy dokonywaniu rozliczenia.

Trzeba tu zauważyć, że jeżeli pracodawca nie bierze pod uwagę kwoty wolnej od podatku w comiesięcznym podsumowaniu przez cały rok, to zwrot z każdej wypłaty można otrzymać dopiero w 2023 roku. 

Jest to dość problematyczne. Rosnąca inflacja powoduje, że pieniądze tracą na wartości i kilkaset złotych po roku może nie być już warte tyle samo. 

Uwzględnienie kwoty wolnej od podatku przez pracodawcę – od czego to zależy?

Co zrobić, żeby pracodawca od razu uwzględnił wyższą dzięki Polskiemu Ładowi kwotę wolną od podatku? Zależy to od złożenia przez pracownika formularza o nazwie PIT-2. Zgodnie z przepisami składa się go raz – przy podjęciu pracy. W innym przypadku pracodawca nie ma prawa rozliczać zatrudnionego z uwzględnieniem wymienianej kwoty wolnej. 

Dlatego trzeba się dowiedzieć, czy można złożyć dokument u swojego pracodawcy. Ze względu na spore zamieszanie, które zostało spowodowane wprowadzeniem Polskiego Ładu, zasada, że dokument może być składany tylko przy podjęciu pracy, zostanie zmieniona. Pit-2 będzie można złożyć w dowolnym momencie trwania stosunku pracy. 

Archiwum: styczeń 2023
polski ład kwota wolna od podatku