Wydawca:
Contentation sp. z o.o.
al. Piastów 22
71-064 Szczecin

Redakcja:
magazynprzedsiebiorcy.pl
aleja Niepodległości 124/15
02-577 Warszawa
[email protected] magazynprzedsiebiorcy.pl

Redaktor naczelny – Mariusz Michalski