Umowa dożywocia jest to umowa cywilnoprawna, która podlega pod Kodeks cywilny. Właściciel nieruchomości (zwany zbywcą) przy jej pomocy przenosi własność na nabywcę. Dowiedz się więcej na temat umowy o dożywocie!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa dożywocia jest stosowana w większości przez osoby w podeszłym wieku. Dlaczego? Ponieważ w zamian za przekazanie nieruchomości, druga strona zobowiązuje się do zapewnienia opieki zbywcy, aż do momentu jego śmierci. Dlatego właśnie ten rodzaj umowy określany jest jako umowa dożywocia. Gwarantuje dożywotnie utrzymanie oraz opiekę, którą nabywca zapewnia zbywcy w zamian za nieruchomość. Zaciekawiony? Jeżeli tak, to czytaj dalej!

Umowa dożywotnia – zawarcie umowy dożywocia

Zbywcą nieruchomości może być wyłącznie osoba fizyczna. Ograniczenie wynika z konieczności dożywotniego utrzymania danej osoby. Niezbędne jest zachowanie bliskiego stosunku pomiędzy zbywcą a nabywcą. Nabywcą może być dowolna osoba (nie musi być spokrewniona ze zbywcą). Warto pamiętać o tym, że zawarcie umowy dożywotniej wymaga formy aktu notarialnego. W przeciwnym razie umowa będzie nieważna. Przedmiotem umowy może być nieruchomość lub udział we własności nieruchomości. Umową nie można objąć spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ponieważ jest to ograniczone prawo rzeczowe.

Na czym polega dożywotnie utrzymanie? Zachowek nieruchomości plusy i minusy

Dożywotnie utrzymanie to złożone zagadnienie. Składa się na nie wiele zadań. Osoba, która nabywa nieruchomość, będzie musiała w zamian zapewnić zbywcy:

  • wyżywienie;
  • odzież;
  • mieszkanie;
  • odpowiednie warunki mieszkaniowe, tj. światło oraz właściwą temperaturę w mieszkaniu;
  • pomoc medyczną;
  • pielęgnowanie;
  • wyprawienie pochówku zgodnego ze zwyczajami.

Z powyższych obowiązków wynika również jeszcze jeden obowiązek: utrzymania bliskich stosunków osobistych. Obie strony umowy muszą żyć ze sobą w zgodzie. W przeciwnym razie może pojawić się konieczność zmiany lub w skrajnych sytuacjach rozwiązania umowy.

Rozwiązanie umowy o dożywocie – spadkobierca a darowizna

Rozwiązanie umowy dożywocia jest jak najbardziej możliwe. Jednak musi być ona rozwiązana przez sąd. Naturalnie wygasa natomiast w momencie śmierci dożywotnika oraz po spełnieniu obowiązku zorganizowania pogrzebu. Sąd może natomiast rozwiązać umowę jeżeli pojawi się sytuacja, która z jakiegoś powodu uniemożliwia pozostawanie obu stronom umowy w bliskich relacjach.

Każdy z nas obawia się starości. Osoby starsze często są całkowicie zależne od swoich bliskich. Strach przed tym, że nie będzie osoby, która będzie sprawowała nad nami opieki, jest rzeczą zupełnie normalną. W takim wypadku umowa dożywocia może poprawić nasz komfort psychiczny. Musimy jednak pamiętać o tym, aby utrzymywać dobre stosunki z drugą stroną umowy. Znacznie ułatwi to spełnienie założeń umowy.

Umowa dożywocia – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa dożywocia