Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej to kontrakt pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą.