Umowa darowizny spisywana jest w sytuacji, gdy chcemy oddać lub przyjąć jakiś przedmiot, inny składnik majątku lub sumę pieniędzy od drugiej osoby. O czym należy pamiętać w przypadku otrzymania darowizny? Czy zawsze trzeba odprowadzać podatek od darowizny?

Umowa darowizny musi zostać sporządzona, gdy darczyńca zobowiązuje się do przekazania swojego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być składane w formie aktu notarialnego. Nie jest to jednak warunek konieczny. Umowa darowizny staje się obowiązująca w momencie spełnienia świadczenia. Tego rodzaju dokument sporządzany jest w formie pisemnej. Sprawdź, jak wygląda umowa!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa darowizny – schemat

Żeby obdarować drugą osobę, musisz sporządzić umowę, która będzie zawierała:

 • miejsce oraz datę spisania umowy;
 • dane obu stron umowy;
 • opis przedmiotu, który zostaje przekazany przez darczyńcę;
 • oświadczenie potwierdzające, że dany przedmiot jest własnością darczyńcy;
 • określenie daty przekazania przedmiotu;
 • określenie, która strona ponosi koszty związane z wykonaniem darowizny;
 • postanowienie końcowe, które zawiera ilość sporządzonych egzemplarzy oraz regulacje umowy;
 • niezbędne są własnoręczne podpisy obu stron.

Czym dokładnie jest darowizna oraz jak ją otrzymać?

Według art. 888 Kodeksu cywilnego darowizna to forma umowy, która polega na tym, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej strony. Oznacza to, że przekazuje przedmiot lub pieniądze innej osobie. Darowizną mogą być nie tylko pieniądze czy rzeczy, ale również prawa autorskie lub prawo użytkowania wieczystego. Co ciekawe, darowizną może być również umorzenie zobowiązania, które dłużnik wobec nas zaciągnął.

Umowa darowizny a podatek – czy można obdarować majątkiem?

Umowa darowizny wiąże się również z koniecznością odprowadzenia podatku od darowizny. Jest on określany w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Warto jednak sprawdzić, czy darowizna podlega opodatkowaniu, ponieważ w niektórych sytuacjach istnieje możliwość zwolnienia z tego zobowiązania. Podatek od darowizny wynosi od 3 do 20%. Jego wysokość jest zmienna i związana z całkowitą wartością darowizny. Istotne jest również to, do jakich grup podatkowych przynależą darczyńca oraz obdarowany.

Grupy podatkowe w przypadku darowizny

To, do jakiej grupy podatkowej należą uczestnicy darowizny, jest określane na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207). Według powyższej ustawy wyróżnia się trzy różne grupy:

 • Pierwsza grupa podatkowa:
 • małżonkowie;
 • zstępni, czyli dzieci, wnuki itp.;
 • wstępni, czyli dziadkowie, rodzice itp.;
 • rodzeństwo;
 • ojczym, macocha, teściowie;
 • zięć oraz synowa.
 • Druga grupa podatkowa:
 • zstępni rodzeństwa, czyli bratankowie, siostrzeńcy, itp.;
 • rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonków.
 • Trzecia grupa podatkowa:
 • wszystkie pozostałe osoby.

Kiedy trzeba odprowadzić podatek?

Podatek od darowizny musi zostać odprowadzony w sytuacji, gdy przekroczy próg wartości, który ustalony jest dla danej grupy podatkowej. I tak podatek dla pierwszej grupy naliczany jest w momencie, gdy darowizna przekracza wartość 9 637 zł. W przypadku drugiej grupy podatkowej kwota ta wynosi 7 276 zł. Ostatnia grupa musi odprowadzić podatek od wartości przekraczającej 4 902 zł.

Kto jest zwolniony od podatku?

Nie musisz odprowadzać podatku, jeżeli wartość darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Zwolnienie z podatku dotyczy również najbliższej rodziny. Jeżeli chcesz ofiarować darowiznę swojej małżonce, rodzicom lub dzieciom, możesz skorzystać ze zwolnienia od podatku. Należy spełnić jednak kilka warunków, które to umożliwią. Darowiznę należy zgłosić w ciągu roku od daty jej otrzymania do urzędu skarbowego. W przypadku wykonywania przelewów konieczne będzie również przekazanie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi przekazanie środków na rachunek bankowy nabywcy.

Nieodpłatna umowa

Umowa darowizny jest w swoim założeniu umową nieodpłatną. Oznacza to, że w zamian za przekazanie przedmiotu darowizny nie pobiera się żadnego wynagrodzenia. Darczyńca nie otrzymuje więc zapłaty w formie pieniędzy czy innego dobra, które mogłoby mu przynajmniej w pewnym stopniu zrekompensować poniesioną stratę. W takim razie darczyńca nie otrzymuje żadnego świadczenia.

Kiedy stosuje się umowę darowizny?

Z racji na swój charakter umowa darowizny najczęściej zawierana jest z najbliższą rodziną. Wtedy można liczyć na całkowite zwolnienie z podatku. Przeważnie w ten sposób rodzice przekazują swoim dzieciom dobra takie jak samochód czy nieruchomości. Osoba, która jest obdarowywana, musi wyrazić wolę przyjęcia darowizny. Może być ona przedstawiona w dowolnej formie. Przeważnie stosuje się oświadczenie pisemne, może być jednak także wyrażone ustnie lub w postaci aktu notarialnego.

Obowiązek przekazania darowizny

Darczyńca jest zobowiązany do naprawienia szkody, która może wynikać z niewykonania lub nienależnego wykonania umowy, pod warunkiem że tego typu działanie było wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. W przypadku gdy darczyńca znacznie zwleka ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, osoba obdarowana ma prawo zażądać odsetek. Zostaną one naliczone od dnia, w którym darowizna miała być wykonana.

Umowa darowizny to bardzo specyficzny rodzaj umowy. Przeważnie zawierany jest przez osoby blisko spokrewnione. Zdarzają się jednak sytuacje, w których majątek przekazuje się również osobie niespokrewnionej. Należy pamiętać, że w Polsce w niektórych przypadkach obowiązuje podatek od darowizny. Zanim zdecydujesz się sporządzić umowę, upewnij się, czy darowizna będzie podlegała opodatkowaniu.

Umowa darowizny – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa darowizny