Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest zawierana w szczególnych okolicznościach.