Umowa zlecenie – składki obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, które musi odprowadzić pracodawca w imieniu pracownika mają określone wysokości. W niektórych sytuacjach umowa zlecenie jest bardzo opłacalna dla pracodawcy. Sprawdź, w jakich przypadkach.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Przy umowie zlecenie składki obowiązkowe są zupełnie inne niż w przypadku umowy o pracę. Z tego powodu pracodawcy bardzo często decydują się na zatrudnianie pracowników na podstawie umowy zlecenie. Nie musi on wtedy kierować pracownika na badania wstępne. Odchodzi również problematyczna kwestia urlopu. Co więcej, zupełnie inaczej wygląda kwestia odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Dowiedz się więcej!

Umowa zlecenie a umowa o pracę – wynagrodzenie i przychód

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie? Z punktu widzenia prawnego jest tu spora różnica, ponieważ umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny. Osoby, które podejmują się tego typu działalności, nie mają obowiązku wykonywania zlecenia w określonym miejscu oraz czasie. Są oni w teorii niezależni od pracodawcy. Co więcej, mogą one przekazać zadanie do wykonania osobie trzeciej. Wynagrodzenie również może być przyznawane na innych warunkach niż w przypadku umowy o pracę, ponieważ nie musi być wypłacane co miesiąc.

Co zawiera umowa zlecenie?

Umowa zlecenie musi być odpowiednio skonstruowana. Konieczne jest zawarcie w niej dokładnego opisu zlecenia oraz zakresu współpracy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Istotnym elementem jest również termin pracy i wynagrodzenie, które będzie przysługiwało za wykonywanie zlecenia. Przeważnie zawarte są w niej również informacje o tym, jakie konsekwencje czekają zleceniobiorcę, w momencie gdy nie wywiąże się on z umowy.

Zobacz także  Umowa o zachowaniu poufności - NDA

Umowa zlecenie składki obowiązkowe – składki ZUS, ubezpieczenie chorobowe

W przypadku umowy zlecenie składki obowiązkowe często są bagatelizowane. Pomimo tego, że jest to umowa cywilnoprawna, to należy odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. składkę emerytalną. Bardzo często właśnie tego rodzaju dokument podpisują osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Wynika to z wielu czynników. Jednym z nich jest dość atrakcyjny charakter tej umowy dla pracodawców. Poza składkami obowiązkowymi zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Zawarcie umowy zlecenie

Jeżeli chcesz zawrzeć z pracownikiem umowę zlecenie, to musisz pamiętać o tym, że konieczne będzie otrzymanie od niego odpowiednich informacji. Będą one potrzebne do uiszczenia zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Przeważnie są one przedstawione w formie pisemnej. Umowa zlecenie również powinna być zawierana w formie pisemnej i stanowi wówczas ewentualny materiał dowodowy. Dzięki temu łatwiej w przypadku wątpliwości udowodnić swoją rację. Jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron.

Umowa zlecenie a składki obowiązkowe – dobrowolne ubezpieczenie

Przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenie składki obowiązkowe odprowadzane są tylko w niektórych sytuacjach. Polskie prawo zawsze stara się chronić stronę, która w teorii jest słabsza. W kontekście umowy zlecenie zdecydowanie to zleceniobiorca znajduje się w takiej pozycji. Wiele zależy od tego, kim jest oraz na jaką kwotę umowa opiewa. Te czynniki mogą zadecydować o tym, czy konieczne będzie odprowadzanie wszystkich składek. To po stronie pracodawcy leży obowiązek ustalenia tego, czy umowa będzie objęta tytułem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jakie składki odprowadza się od umowy zlecenie?

Przy umowie zlecenie składki obowiązkowe muszą być zgłoszone. Należy to zrobić do 7 dni od podpisania umowy zlecenie. W tym celu używa się formularza zgłoszeniowego ZUS-ZUA. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania osób, z którymi zawiera umowę zlecenie. Zleceniobiorcy, którzy do tej pory nie odprowadzali składek na ubezpieczenie, czyli nie posiadają tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą wymagać odprowadzenia obowiązkowych składek do ZUS. Jeżeli natomiast zleceniobiorca, ma inne stałe zatrudnienie na umowę o pracę, to powinien on być ubezpieczony z tytułu umowy o pracę.

Zobacz także  Umowa uaktywniająca

Zleceniobiorca bez innego zatrudnienia

Jeżeli zleceniobiorca jest zatrudniony wyłącznie na umowę zlecenie, to jest to jego jedyny tytuł ubezpieczenia. W takim wypadku pracodawca musi mieć świadomość, że konieczne może być zapewnienie pracownikowi właściwych warunków. Konieczne będzie odprowadzanie składek podstawowych na poczet ubezpieczenia społecznego. Należy się jednak zawsze upewnić, czy w tym konkretnym przypadku istnieje taka konieczność. Istotny jest bowiem charakter współpracy.

Zlecenie realizowane w siedzibie firmy

Dla umowy zlecenie składki obowiązkowe pojawiają się w przypadku, gdy zadanie realizowane jest przez zleceniobiorcę w siedzibie firmy lub na terenie jej podległym. Dlaczego? Ponieważ pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma w takiej sytuacji obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Zleceniobiorcy, którzy podejmują się pracy w miejscu należącym do firmy, muszą zostać otoczeni opieką. Korzystne oraz bezpieczne warunki pracy mają zostać zapewnione przez zleceniodawcę.

Jakie składki odprowadzane są od umowy zlecenie?

Od umowy zlecenie odprowadzane są podstawowe składki. Warto wiedzieć, które z nich powinny być przesyłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to konieczne wyłącznie w momencie, gdy zawarta umowa stanowi jedyny tytuł ubezpieczenia dla zleceniobiorcy. Przy umowie zlecenie składki obowiązkowe to:

  • zdrowotna;
  • wypadkowa;
  • rentowa;
  • emerytalna.

Od kiedy obowiązują składki?

Pierwsze składki z tytułu umowy zlecenie należy odprowadzać w momencie, gdy pracownik zostanie objęty ochroną. Gdy mowa o ubezpieczeniu społecznym, to należy odprowadzać je od samego początku. Oznacza to, że składki odprowadzane są od dnia zawarcia umowy ze zleceniodawcą. Pamiętaj również o tym, że składki powinny być następnie odprowadzane do 30 dni po rozwiązaniu umowy.

Składka chorobowa

Składka chorobowa nie jest obowiązkowa. W związku z tym nie musi być ona odprowadzana w przypadku umowy zlecenie. To, czy będzie ona odprowadzana, zależy od woli zleceniobiorcy. Koszt, który jest z tym związany, przejmuje on na siebie. Zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania składki chorobowej. Czy zleceniobiorcy powinni się decydować na ten krok? Przeważnie jest to zalecane. Dzięki temu w przypadku niezdolności do pracy uzyska on prawo do pobierania zasiłki chorobowego oraz opiekuńczego. Jeżeli pracownik chce odprowadzać składki chorobowe, powinien powiadomić o tym zleceniodawcę.

Zobacz także  Ewidencja godzin – umowa zlecenie

Kiedy można odprowadzać składkę chorobową?

W umowie zlecenie składki obowiązkowe nie zawierają w sobie składki chorobowej. Obowiązkowe świadczenia muszą być opłacane, żeby umożliwić zleceniobiorcy odprowadzanie środków na dobrowolne świadczenia. Nie możesz dobrowolnie odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie opłacasz ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak odprowadzasz wszystkie składki obowiązkowe, to nie musisz od razu określać swojego stosunku do składki chorobowej. Możesz w dowolnej chwili zdecydować się na przekazywanie środków w celu opłaty tego świadczenia.

Umowa o pracę a składki z racji umowy zlecenie

Wyobraź sobie teraz, że zleceniodawca jest zatrudniony u innego pracodawcy na umowę o pracę. W takiej sytuacji ma on prawo do świadczeń z tytułu innej umowy. Jeżeli pensja z tytułu umowy o pracę zleceniobiorcy jest wyższa niż minimalna krajowa, to również umowa zlecenie będzie obciążona składkami ZUS. Inaczej ma się sprawa w momencie, gdy na umowie o pracę zleceniobiorca zarabia mniejszą kwotę niż minimalna krajowa. W takiej sytuacji umowa zlecenie obciążona jest wyłącznie składką zdrowotną.

Umowa zlecenie – składki obowiązkowe. Sprawdź wzór!

W załączniku do tekstu znajduje się wzór umowy zlecenie. Jeżeli chcesz się z nim dokładnie zapoznać, możesz pobrać ten plik całkowicie za darmo.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa zlecenie jest bardzo często wykorzystywana. Szczególnie często przy jej pomocy pracodawcy zatrudniają studentów. W związku z tym dla wielu Polaków jest to pierwsza styczność z tego typu dokumentem. Jeżeli chcesz podlegać pod ubezpieczenie chorobowe, musisz odprowadzać właściwego wymiaru składki. To czy umowa zlecenie podlega pod obowiązkowe składki, zależy w dużej części od minimalnego wynagrodzenia, czyli dochodu, który generuje zleceniobiorca. Składki emerytalne oraz rentowe są dla wielu bardzo istotne, ponieważ pozwalają zabezpieczyć swoją przyszłość.

umowa zlecenie składki obowiązkowe