Umowa o współpracy jest bardzo skomplikowany zagadnieniem. W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy takiego pojęcia. Jak to możliwe? W końcu jest to stosunkowo często pojawiający się dokument. Dowiesz się z dalszej części tekstu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa o współpracy powstaje na mocy art. 353 o swobodzie umów. Jest to artykuł, który pozwala dowolnie kształtować umowy cywilnoprawne w taki sposób, aby najlepiej spełniały potrzeby podmiotów. Umowy, które powstają tą metodą, określa się mianem nienazwanych. Umowa o współpracę stanowi idealny przykład tego rodzaju. Przy jej pomocy można zawrzeć wiele różnych postanowień. Istotną umowy o współpracy jest jednak wspólny cel, w kierunku którego będą podążały osoby decydujące się na podpisanie takiego dokumentu. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej!

Umowa o współpracy

Umowa o współpracy jest zawierana pomiędzy podmiotami, aby wyznaczyć wspólne cele, do których będą dążyć poprzez współdziałanie. Być może brzmi to dość niezrozumiale. W tym artykule spróbujemy rozjaśnić zagadnienie umowy o współpracę. Nie jest to umowa wykorzystywana zbyt często, jak np. umowa zlecenie lub umowa o dzieło, pomimo że w teorii wszystkie wspomniane dokumentyumowami cywilnoprawnymi.

Zaufanie przepisem na sukces

Dużą zaletą umowy o współpracy jest postanowienie porozumienia. W związku z nim tworzy się relację opartą na partnerstwie. Oznacza to, że stosunek powinien bazować na zaufaniu oraz wzajemnym szacunku. Często mówi się również o lojalności partnerów. Jest to kwestia bardzo ceniona w biznesie. Osoby, które zdecydowały się na podpisanie umowy o współpracę, często zobowiązują się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Dzięki temu znacznie łatwiej utrzymać sekrety, które z punktu widzenia biznesu są bardzo istotne.

Po co podpisywana jest umowa o współpracy?

Wyobraźmy sobie, że dwa podmioty podpisują ze sobą umowę o współpracy. Co zyskują? Przede wszystkim partnera, który pomoże im w realizowaniu celów strategicznych. Po podpisaniu tego typu umowy obie strony powinny również powstrzymać się od działań konkurencyjnych. Wydaje się to oczywiste. Współpracownicy nie powinni ze sobą konkurować. W końcu zależy im na osiągnięciu wspólnego celu. Muszą oni wykonywać zobowiązania, które mają wobec siebie, najlepiej jak to możliwe. Na tego rodzaju relacji obie strony powinny zyskiwać.

Elementy współpracy zawarte w umowie

Umowa powinna zawierać takie informacje, jak formę składania zamówień oraz ich częstotliwość. Istotny jest również czas realizacji zlecenia i sposób rozliczania. Koniecznie trzeba uwzględnić również formę, w której strony będą się ze sobą rozliczały. Obecnie najczęściej wykorzystuje się oczywiście płatność przelewami.

Umowa zlecenie a umowa o współpracę

W kwestii współpracy rodzi się pewne pytanie. Dlaczego podmioty decydują się na podpisanie umowy o współpracę, zamiast bazować na umowie o zlecenie? W końcu można powierzyć jednorazowo dane zadanie zaprzyjaźnionemu podmiotowi. Nie trzeba wtedy ograniczać się co do innych działań. W większości przypadków pojawią się momenty, w których wspieranie konkurencji mogłoby być korzystne dla jednej ze stron. Sekretem umowy o współpracę są jednak jej długofalowe konsekwencje. Jest to umowa, która pielęgnowana latami może też doprowadzić do rozwoju obu podmiotów.

Umowa o współpracy, czyli umowa ramowa

W przypadku przedsiębiorców często korzysta się z umowy ramowej. Pozwala ona na łatwiejsze rozliczanie wzajemnych usług, co znacznie ogranicza ilość czasu, którą trzeba na to poświęcić. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że przedsiębiorcy nie muszą zbyt często podpisywać dokumentów. Mogą oni bazować na jednej, która jest odpowiednio do ich potrzeb rozbudowana. Musi ona zawierać opis współpracy. Ważne jest określenie tego, w jakim zakresie jest ona realizowana oraz jakie obowiązki leżą po stronie każdej ze stron.

Co zawiera umowa o współpracy?

Umowa o współpracy powinna przede wszystkim zawierać podstawowe informacje, takie jak data zawarcia oraz strony umowy. Jest to element wspólny dla wszystkich umów cywilnoprawnych. Konieczne jest podkreślenie tego, czy stronami umowy są osoby fizyczne, czy przedsiębiorcy. Umowa o współpracy może być zawierana w obu tych przypadkach. W przypadku firm konieczne jest podanie osób, które reprezentują dane przedsiębiorstwo. Najważniejszym elementem umowy jest jednak podanie jej zakresu. Im dokładniejszy opis wzajemnych usług się pojawi, tym lepiej.

Przykładowa umowa o współpracy

Zastanawiasz się nad tym, jakie realne zastosowanie może mieć umowa o współpracy? Posłużmy się przykładem. Dwie firmy decydują się wspólnie zorganizować wydarzenie. Największy zlot miłośników kina. W związku z tym podpisują umowę, w której zobowiązują się do wspólnego organizowania takiego wydarzenia. Rozpisują, jakie obowiązki stoją po każdej ze stron oraz do kiedy trwa ich współpraca. Może skończyć się na jednorazowym evencie, ale może również się to przerodzić w coroczną inicjatywę. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób dane podmioty chcą współpracować.

Rozwiązanie umowy

Należy pamiętać o tym, że tego rodzaju umowa powinna mieć również odpowiedni fragment, który rozwiązywałby kwestie jej wypowiedzenia. W niektórych przypadkach współpraca może nie iść po myśli obu stron. Czasem jedna z nich nie będzie postępowała zgodnie z założeniami umowy. Pojawią się różnego rodzaju zaniedbania. Odpowiedni zapis w umowie pozwala ją wypowiedzieć lub rozwiązać. Przeważnie muszą być ku temu spełnione określone warunki, które zostaną dokładnie opisane w danym fragmencie umowy.

Współpraca z osobą na samozatrudnieniu

Osoby, które znajdują się na samozatrudnieniu, bardzo często decydują się na współpracę z większymi podmiotami. Jest to rozwiązanie nierzadko nawet sugerowane przez firmę, dla której jest to opłacalne rozwiązanie. Osoba na samozatrudnieniu sama odprowadza wszystkie niezbędne składki społeczne. Dzięki temu firma nie musi tego robić. Dodatkowo kwestie podatkowe przechodzą na stronę samozatrudnionego. Mógłby on jednak po pewnym czasie przejść do konkurencji, co byłoby niekorzystne dla współpracującej z nim firmy. Dlatego podpisuje się z nim umowę o współpracy, aby uzyskać zakaz konkurencji.

Dlaczego współpraca z samozatrudnionym jest ceniona?

Umowa o współpracy sporządzana jest niezwykle często z osobami, które znajdują się na samozatrudnieniu. Dlaczego? Ponieważ w takim wypadku relacji nie reguluje Kodeks pracy. Osoba współpracująca na samozatrudnieniu nie jest pracownikiem, a współpracownikiem. To zmienia bardzo wiele. Przede wszystkim zmniejsza wydatki, które zatrudniająca go firma musiałaby ponieść na poczet urlopów oraz innych tego typu przywilejów pracowniczych. Przeważnie w takich sytuacjach firmy rozliczają się przy pomocy faktur, które wystawiane są przez kontrahenta za wykonywanie konkretnych działań.

Kiedy stosowanie umowy o współpracy jest zakazane?

W powyższych fragmentach pisaliśmy o tym, że duże firmy mogą wykorzystywać umowę o współpracy do optymalizacji relacji z osobami na samozatrudnieniu. Warto jednak pamiętać o tym, że umowa o współpracy nie może być wykorzystywana, aby obchodzić obowiązujące prawo. Co za tym idzie, firma nie może zmusić pracownika do przejścia na samozatrudnienie, aby uzyskać dla siebie atrakcyjniejsze warunki współpracy. Umowa o pracę nie może być zastępowana żadną umową cywilnoprawną. Dlatego treść samej umowy musi być bardzo dokładnie sformułowana, aby nie było żadnych wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Stosunek pracy

Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o współpracy, nie pozwalają na nawiązanie stosunku pracy. Czym on jest? Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych zadań pod kierownictwem pracodawcy oraz na jego rzecz. Praca powinna być realizowana w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Pracodawca natomiast jest zobowiązany do wynagradzania pracy pracownika poprzez przekazywanie ustalonej w umowie kwoty. Dlaczego w przypadku umowy o współpracę nie występuje stosunek pracy? Ponieważ zadania mogą być realizowane bez zwierzchnictwa zleceniodawcy. W innym miejscu oraz czasie.

Czy każda umowa o współpracy jest umową o współpracy?

To zaskakujące, ale umowa, która została spisana i podpisana jako umowa o współpracy wcale nie musi być tak klasyfikowana. Otóż to nie nazwa danego dokumentu ma decydujący wpływ na to, jak jest ona traktowana. Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym, czy występuje stosunek pracy. Jeżeli ma on miejsce, to wtedy powinniśmy mówić o umowie podlegającej pod Kodeks pracy, czyli umowie o pracę.

Problematyka umów cywilnoprawnych

Niestety rozstrzyganie o umowach bywa bardziej problematyczne, niż może się wydawać. Wiele z nich nosi bowiem cechy, które można określić jako charakterystyczne zarówno dla umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, do których zaliczamy umowę o współpracę. W takim wypadku powinno się określić, które elementy mają charakter przeważający. To właśnie na tej podstawie określa się stosunek prawny do danej umowy. A co jeżeli została ona skonstruowana tak, że uznaje się równe nasilenie obu tych elementów? W takim wypadku decyduje to, z jakim zamiarem strony umowy zgodziły się na podpisanie porozumienia.

Umowa o współpracy – wzór

W załączniku do artykułu znajdziesz wzór umowy o współpracę. Możesz go pobrać za darmo. Warto to zrobić, ponieważ w ten sposób szybko oraz łatwo zapoznasz się z jego treścią i poprawnie skonstruujesz dokument.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa o współpracę to bardzo ciekawy dokument, który może być wykorzystywany do wspierania relacji pomiędzy podmiotami. Strony umowy mają wtedy świetną okazję do zbudowania trwałej relacji, która przełoży się na osiąganie wspólnych celów. Warto jednak pamiętać o tym, że większe firmy mogą chcieć czasem wykorzystać ten typ umowy, do otrzymania lepszych warunków współpracy. Z tego powodu szczególnie osoby na samozatrudnieniu powinny być czujne.

Archiwum: sierpień 2022
umowa o współpracy