Numer paragonu jest podstawowym i bardzo ważnym jego elementem, dlatego warto wiedzieć, gdzie się znajduje. Sprawdź, gdzie znaleźć numer paragonu. Dowiedz się też, do czego jest potrzebny.

Niewiele osób wie, że paragon wystawiany w sklepach to w rzeczywistości faktura, ale w formie znacząco uproszczonej.

Jest to wypełnienie obowiązku sprzedawcy, który musi wystawić nabywcy dokument potwierdzający zakup po sprzedaży rejestrowanej. W transakcji bierze udział kasa rejestrująca, która nadaje m.in. numer paragonu. 

Jest to identyfikacja, która pozwala na zaklasyfikowanie danej sprzedaży. Dzięki temu możesz uniknąć dublowania zakupu, a także prowadzić ewidencję transakcji. Wiele osób nie zwraca uwagi na elementy paragonu. W artykule poznasz je wszystkie, co ułatwi ci zorientowanie się w tej kwestii.

Gdzie znaleźć numer paragonu?

Gdzie na paragonie jest numer? Można go łatwo pomylić na przykład z danymi sklepu lub przedsiębiorstwa, które wystawia dokument zakupu. Znajdują się one jednak na górze kwitka, w przeciwieństwie do numeru, który można znaleźć nieco niżej. Nie jest to jednak długi ciąg cyfr wraz z literami. Jego znaczenie zrozumiesz w dalszej części artykułu. 

Więc, gdzie jest numer paragonu?

Numer paragonu znajduje się zaraz pod napisem „Suma”, po lewej stronie paragonu. Otoczony jest liniami, więc łatwo można wyszczególnić potrzebne dane. Po prawej stronie w tej samej linijce znajdziesz godzinę transakcji, więc numer jest łatwy do odnalezienia.

Taką samą budowę ma paragon z NIP, który przy zakupie powyżej 450 złotych lub 100 euro, może być uznawany za fakturę uproszczoną i używany do odliczenia zakupu od podatku VAT. W taki sam sposób jak numer paragonu znajdziemy więc numer faktury uproszczonej.

Nie tylko numer paragonu fiskalnego – jakie jeszcze elementy można tam znaleźć?

Numer paragonu to jeden z najważniejszych elementów uproszczonej faktury, ale zdecydowanie niejedyny. Oprócz niego na kwitku możesz znaleźć dane takie, jak:

 • imię i nazwisko bądź nazwę firmy, która wystawia paragon, a także adres punktu sprzedaży bądź głównej siedziby przedsiębiorstwa;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wyżej wymienionego podmiotu;
 • numer kolejny wydruku, który można pomylić z właściwym numerem paragonu;
 • data, a czasami także tuż obok godzinę wydruku; w innych przypadkach godzina jest poniżej;
 • typ dokumentu, czyli napis „paragon fiskalny”;
 • jednoznaczna nazwa towaru lub usługi;
 • cena jednostkowa przedmiotu zakupu;
 • wyszczególnienie ilości i wartości sprzedaży towaru lub usługi;
 • wartość wszelkich obniżek cen, o ile takie były;
 • wartość sprzedaży, która jest zwolniona z podatku;
 • łączna wysokość podatku;
 • wartość sprzedaży wyrażona w kwocie brutto;
 • waluta sprzedaży;
 • numer paragonu fiskalnego;
 • numer kasy i oznaczenie kasjera, jeśli jest więcej;
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Jak powinien być opisany towar przy numerze paragonu?

Nazwa powinna przede wszystkim w jasny i czytelny sposób określić to, co jest przedmiotem transakcji. Kupujący ma dzięki temu możliwość zweryfikowania zakupów, a sprzedawca – ewidencji tego, co sprzedaje. 

Odradza się stosowanie tak ogólnych nazw, jak „owoce”, „mięso” czy „ubranie”, a na przykład „mango”, „pierś z kurczaka” albo „kurtka”.

Stopień doprecyzowania i podania szczegółów zależy tutaj od tego, jak wiele jest produktów w danej kategorii. Jeśli na przykład sprzedajesz tylko jeden gatunek jabłka, wystarczy określenie „jabłko”. Jeśli zaś klient ma do wyboru różne typy, dobrze jest na paragonie doprecyzować, na przykład „jabłko ligol”.

Co zrobić z numerem paragonu przy różnych stawkach VAT?

Nr paragonu nie wpływa na to, jakimi stawkami są opodatkowane dane produkty. Powinno się to jednak odnotować w innym miejscu. Pozycje mają wówczas oznaczenie literowe, wskazujące na to, w jakiej stawce mieści się dany produkt. Poszczególne litery oznaczają:

 • A – podatek 22 lub 23%;
 • B – obniżenie podatku do 7%;
 • C – obniżenie podatku do 5%;
 • D – obniżenie podatku do 0%;
 • E – zwolnienie od podatku;
 • F i G – pozostałe stawki podatku, na przykład opodatkowana turystyka czy sprzedaż dzieł sztuki.

Co zrobić w przypadku błędu w numerze paragonu lub gdzie indziej?

W samym nr paragonu fiskalnego nie może dojść do błędu, ponieważ jest on generowany bezpośrednio przez kasę. W razie tak zwanej oczywistej pomyłki nie można poprawić już istniejącego paragonu. Należy wówczas wystawić nowy paragon, dbając o to, by nie pojawiły się tym razem błędy. Uchybienia mogą dotyczyć na przykład błędnej ceny lub złego produktu. Jeśli jednak dojdzie do pomyłki przy stawce podatku, trzeba to wyjaśnić w urzędzie.

Kiedy powinno się wręczyć fakturę i numer paragonu?

Paragon wręcza się zawsze, nie na żądanie klienta, aczkolwiek nie ma on obowiązku zabrania dokumentu sprzedaży. Paragon nie musi zostać wystawiony, jeśli klient ma możliwość zapoznania się z danymi, na przykład dzięki wyświetleniu danych w automatycznej sprzedaży towarów.

Numer paragonu to ważny element na dokumencie sprzedaży, dlatego warto wiedzieć, jak go znaleźć. Pomaga w prowadzeniu ewidencji, a przy okazji stanowi potwierdzenie nabycia towaru. Sprzedający ma obowiązek go wystawić, jednak kupujący nie musi zabrać go ze sobą. Bez niego jednak zwrot towaru będzie utrudniony.

Najczęściej zadawane pytania

Czy numer wydruku to to samo co numer paragonu?

Są to dwie różne liczby, które są często ze sobą mylone. Numer wydruku znajduje się po przeciwnej stronie numeru NIP i oznacza, który z kolei paragon został wydrukowany.

W którym miejscu jest numer paragonu?

W zależności od kasy fiskalnej numer paragonu może być nadrukowany w różnych miejscach. Numer paragonu mieści się w prawym górnym rogu – obok daty wystawienia dowodu zakupu.

Co znajduje się na paragonie?

Na każdym paragonie fiskalnym znajdują się elementy takie jak: napis „paragon fiskalny”, NIP, nazwa i adres wystawcy, numer kasy, nazwa towaru lub usługi, cena jednostkowa, numer paragonu fiskalnego, numer kasy i kasjera, logo fiskalne.

Archiwum: październik 2022
numer paragonu