Umowa o wolontariat

Jedną za szczególnych form porozumienia między stronami jest umowa o wolontariat.