Umowa pożyczki, podlegająca pod Kodeks cywilny, sporządzana jest w przypadku przeniesienia określonej własności na rzecz osoby biorącej pożyczkę z obowiązkiem oddania zadłużenia w określonym terminie. Czytaj dalej!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa pożyczki pozwala głównie na zabezpieczenie strony, która owej pożyczki decyduje się udzielić. Na podstawie podpisanej umowy można dochodzić swoich prawa w wypadku, gdyby druga strona nie wywiązywała się z jej założeń. W momencie zawarcia umowy pożyczkobiorca chwilowo staje się właścicielem danego majątku. Jest to jednak stan przejściowy, ponieważ po upływie terminu określonego w umowie jest on zobowiązany do zwrotu środków przeważnie powiększonych o jakiś procent. Dowiedz się więcej na ten temat!

Umowa pożyczki – w jakim celu jest zawierana?

Umowa pożyczki to bardzo podstawowa forma umowy. W życiu każdego człowieka pojawiają się momenty, w których najzwyczajniej brakuje mu pieniędzy. W takich sytuacjach należy poszukać rozwiązania. Nie każdy ma możliwość szybko zarobić pieniądze. Osoby, które uważają, że w ich sytuacji konieczne jest wzięcie pożyczki, mogą to zrobić. Wiele instytucji finansowych czy osób prywatnych oferuje udzielenie pożyczki. Dlaczego? Ponieważ w ten prosty sposób mogą pomnożyć swój kapitał o określony w umowie procent.

Jak wygląda zaciąganie pożyczki?

Najpierw osoba zainteresowana wzięciem pożyczki musi znaleźć odpowiedniego pożyczkodawcę. Umowa pożyczki sporządzana jest w celu ochrony obu stron umowy. Dzięki niej pożyczkodawca ma ewentualną możliwość dociekania swoich praw na drodze sądowej. Z drugiej strony pożyczkobiorca może liczyć na przejrzyste warunki. Będzie miał poświadczenie tego, ile pożycza, na jaki termin oraz z jakim oprocentowaniem.

Jakie praw mogą dochodzić strony umowy?

Spisanie odpowiedniej umowy pozwala na późniejsze roszczenia z tytułu umowy pożyczki. Jeżeli pożyczkodawca nie wyda przedmiotu, który opisany był w umowie, pożyczkobiorca ma prawo dochodzenia swoich praw. Musi to jednak zrobić w terminie do sześciu miesięcy od daty wyznaczonej do przekazania pożyczki. Jeżeli nie zrobi tego w tym czasie, sprawa zostanie przedawniona. Jeżeli natomiast dłużnik, który zobowiązał się do uregulowania zadłużenia, nie wywiązuje się z umowy, może zostać pociągnięty z tego tytułu do odpowiedzialności.

Umowa pożyczki – jakie elementy powinna zawierać?

Umowa pożyczki może być skonstruowana na różne sposoby. Powinna jednak zawierać podstawowe elementy, takie jak:

  • data oraz miejsce zawarcia umowy;
  • dokładne określenie stron umowy;
  • dokładne określenie tego, co jest przedmiotem umowy (przeważnie są to pieniądze, ale mogą być również przedmioty, np. samochód);
  • warunki zwrotu pożyczki;
  • konsekwencje wynikające z opóźnienia w realizacji zobowiązań;
  • warunki wypowiedzenia umowy;
  • podpisy obu stron.

Dodatkowo można umieścić inne elementy, takie jak oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy. Tego rodzaju zapis chroni pożyczkodawcę przez niewypłacalnym pożyczkobiorcą.

Naprawienie szkody

Jak już wiesz, przedmiotem pożyczki nie muszą być środki finansowe. Pożyczyć można tak naprawdę wszystko. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że pożyczkobiorca uszkodzi pożyczany przedmiot, narażając tym samym pożyczkodawcę na szkody. W umowie może pojawić się odpowiedni zapis, który będzie rozstrzygał tego rodzaju kwestie. Dany przedmiot może mieć widoczne wady także przed przekazaniem go pożyczkobiorcy. Warto uwzględnić stan przedmiotu w umowie. Dzięki temu pożyczkobiorca nie będzie odpowiadał za szkody, które powstały przed przekazaniem przedmiotu.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Pożyczkodawca może odstąpić od umowy. Może również odmówić wydania danego przedmiotu pożyczki. W jakich sytuacjach się tak dzieje? W momencie, gdy ma wątpliwości co do stanu majątkowego pożyczkobiorcy. Gdyby pojawiło się ryzyko, że zadłużenie nie zostanie spłacone oraz pojawią się trudności z odzyskaniem należności, umowa może zostać rozwiązana. Wyjątkiem są sytuacje, w których osoba udzielająca pożyczki miała pełną świadomość stanu finansowego drugiej strony lub z łatwością mogła zdobyć takie informacje.

Forma zawarcia umowy pożyczki

Tego rodzaju umowę można zawrzeć na różne sposoby, również w formie ustnej. Jednak znacznie trudniej wtedy dochodzić swoich ewentualnych praw. Dlatego pożyczki powyżej 1 000 zł powinny być zawierane w formie pisemnej. Umowa stanowi wtedy formę dowodu, który można przedstawić w sądzie.

Pożyczki są bardzo powszechne w naszym społeczeństwie. Jeżeli jesteś osobą, która chce udzielić pożyczki, to odpowiednia umowa będzie w stanie ochronić twój majątek. Osoby korzystające z pożyczek w ten sposób mogą dokładnie poznać szczegóły udzielenia pożyczki, których będą musieli przestrzegać. Ludzie często decydują się na pożyczki w formie ustnej. Warto jednak pamiętać, że znacznie trudniej wtedy odzyskać swoją własność.

Umowa pożyczki – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa pożyczki