Umowa o świadczenie usług to umowa, która jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie została ona bezpośrednio uwzględniona w Kodeksie cywilnym. Mimo tego przedsiębiorcy często decydują się z niej skorzystać. Dowiedz się dlaczego!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa o świadczenie usług nie została uregulowana w żadnych aktach prawnych. Nie znajdziesz o niej informacji w Kodeksie pracy lub Kodeksie cywilnym. Jest to jednak umowa cywilnoprawna, która należy do grupy umów nienazwanych. Na podobnej zasadzie funkcjonują inne popularne umowy, np. umowa faktoringu. Czym wyróżniają się umowy nienazwane? Tym, że ich treść jest całkowicie zależna od stron, które je tworzą. Oczywiście, musi być ona zgodna z ogólnym prawem.

Umowa o świadczenie usług – prawomocność oraz granice

Umowa o świadczenie usług może być dopasowana do potrzeb stron. Kodeks cywilny pozwala na dużą swobodę w tym względzie. Strony, które decydują się na zawarcie umowy, mają możliwość kształtowania jej treści w taki sposób, aby odpowiadał na ich zapotrzebowanie. Należy jednak pamiętać o tym, że musi być ono zgodne z ogólnymi zasadami prawa, które obowiązują w Polsce. Nie można sporządzić umowy, która będzie w jakimś stopniu łamała granice zakreślone przez prawo. Dlatego tego rodzaju umowa powinna być dobrze przemyślana. Przy jej tworzeniu warto zaczerpnąć pomocy specjalisty.

Kiedy umowa o świadczenie usług jest stosowana?

Umowa o świadczenie usług przeważnie zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami. Sytuacja, w której dwa podmioty wzajemnie czerpią korzyści ze współpracy, jest bardzo częsta. Przedsiębiorcy są wręcz zmuszeni do zawarcia współpracy z kontrahentami. W ten sposób oba podmioty realizują swoje cele. Żeby dokładnie określić charakter takiej współpracy, sporządza się umowę, która zawiera dokładny opis obowiązków każdej ze stron. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której umowa o świadczenie usług może mieć zastosowanie. Może zostać również podpisana przez przedsiębiorcę oraz osobę fizyczną.

Wolni strzelcy, czyli specjaliści od świadczenia usług

Jest jedna specyficzna grupa przedsiębiorców, którzy wyjątkowo upodobali sobie umowę tego typu. Są to freelancerzy, czyli potocznie wolni strzelcy. Są to osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się świadczeniem usług innym podmiotom. Współpracują oni przeważnie z większymi firmami, jednak dzięki temu, że są na samozatrudnieniu, to nie są zobowiązani do pracy na rzecz wyłącznie jednej firmy. Umowa o świadczenie usług jest dla nich idealnym rozwiązaniem. Pozwala dokładnie nakreślić ramy współpracy oraz obowiązki wynikające z umowy.

Elementy umowy o świadczenie usług

Każda umowa powinna zawierać określone niezbędne elementy. Mowa tutaj o danych związanych ze stronami umowy, ilości egzemplarzy oraz dacie i miejscu podpisania. Konieczne jest również złożenie podpisów. Poza tym umowa powinna zawierać również:

  • przedmiot umowy, czyli usługę, której dotyczy;
  • obowiązkach zleceniobiorcy;
  • obowiązkach zleceniodawcy;
  • informacje o wynagrodzeniu (wysokości, terminach wypłacania oraz sposobie wypłacania);
  • terminy rozpoczęcia oraz zakończenia umowy;
  • konsekwencje, które będą wynikały ze złamania warunków umowy;
  • sposobie na rozwiązanie umowy.

Jak sporządza się umowę?

Umowa o świadczeniu usług nie musi zostać zawarta w formie pisemnej. W zupełności wystarczy forma ustna. Nie oznacza to jednak, że powinno się bazować wyłącznie na słowie. Praktycznie zawsze zaleca się stworzenie formy pisemnej. Dlaczego? Ponieważ znacznie łatwiej dochodzić wtedy do ewentualnych praw. Jeżeli mowa o umowie, która jest szczególnie istota, warto zastanowić się również nad sporządzeniem aktu notarialnego. Taka forma będzie stanowiła solidny materiał dowodowy. Z tego powodu zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na spisanie umowy.

Czy można ustalić szczegóły umowy SMS-owo?

Co ciekawe od roku 2016 istnieje taka możliwość dokumentowania umowy. Jest to kolejna forma obok aktu notarialnego potwierdzania umów. Na czym to polega? Jeżeli umowa została zgodnie z prawem zawarta w sposób ustny, ale jednak przedsiębiorcy chcą następnie potwierdzić jej założenia, czyli np. ustaloną cenę, to mogą wykorzystać do tego celu wiadomości mailowe lub nawet SMS-y. Oczywiście nie można oczekiwać, że będzie to równie silny dowód, co akt notarialny. Jest to jednak ciekawy przykład na to, jak relacje biznesowe dostosowują się do postępu technologicznego.

Czym różni się umowa na świadczenie usług od umowy o dzieło?

Umowa o dzieło, podobnie jak umowa na świadczenie usług, ma charakter cywilnoprawny. Oba te dokumenty dotyczą jakiejś formy współpracy pomiędzy dwoma podmiotami. Główną różnicą między tymi dwoma rodzajami jest to, że w przypadku umowy o dzieło ostatecznie liczy się rezultat pracy. To on jest najważniejszy. W przypadku umowy o świadczenie usług istotna jest staranność wykonywania ustalonej pracy. Oznacza to, że te umowy będą stosowane w zupełnie innych przypadkach. W niektórych zawodach sam rezultat nie jest jedynym kryterium. Wtedy umowa o świadczenie usług będzie lepszym rozwiązaniem.

Umowa zlecenie a umowa o świadczeniu usług

Chyba najbardziej popularną umową cywilnoprawną jest umowa lecenie. Czym jednak różni się ona od umowy o świadczenie usług? Obie zawierane są w celu wykonania przez jedną ze stron określonej w umowie czynności. Obie umowy nie skupiają się również na rezultacie (tak jak miało to miejsce w przypadku umowy o dzieło), a na samej czynności. Różnica polega na tym, że umowa zlecenie konstruowana jest na podstawie przepisów, które dotyczą właśnie realizacji zlecenia.

Czy zawsze można zawrzeć umowę o świadczenie usług?

ZUS może podważyć współpracę dwóch podmiotów, jeżeli pojawi się ryzyko, że tego typu umowa została skonstruowana po to, aby uniknąć uiszczania składek. Należy pamiętać o tym, że żadna umowa cywilnoprawna nie może być wykorzystywana do obchodzenia prawa podatkowego. Wszelkiego rodzaju nadużycia w tym zakresie podlegają pod kary finansowe. Kluczowy jest tutaj oczywiście stosunek pracy. Jeżeli zachodzi takowy, to konieczne jest obowiązkowe odprowadzanie składek na rzecz pracownika.

Umowa o świadczenie usług – wzór

Umowa o świadczenie usług może być napisana na różne sposoby. Chcesz zapoznać się ze wzorem? Jest dostępny do pobrania jako załącznik do tego artykułu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa o świadczenie usług jest typem umowy cywilnoprawnej, która pozwala podjąć współpracę dwóm niezależnym od siebie podmiotom. Co ciekawe, tego rodzaju umowa może również zostać zawiązana pomiędzy podmiotem, który wcześniej współpracował z drugą stroną na umowę o pracę, czyli w stosunku pracy. Jeżeli tego typu działania motywowane są uniknięciem opłat, to obie strony narażają się na konsekwencje. Do odpowiedzialności może zostać pociągnięty zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca.

Archiwum: wrzesień 2022
umowa o świadczenie usług