defraudacja

Defraudacja – czym jest?

Defraudacja to przestępstwo gospodarcze. Grozi za nią kara pozbawienia wolności. Postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Zapraszamy do lektury! Defraudacja ...

fuzja

Czym jest fuzja podmiotów gospodarczych?

Fuzja to często używane pojęcie. Często można je usłyszeć w mediach i podczas poważniejszych rozmów ze znajomymi. Co tak naprawdę ...

benchmarking

Czym jest benchmarking?

Stale zmieniające się otoczenie stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Aby sprostać presji ze strony konkurencji powstała metoda zarządzania zwana benchmarkingiem. ...

cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny – definicja, cechy i fazy

Gospodarki krajowe podlegają ciągłym wahaniom. Doświadczenie pokazuje, że daje się je podzielić na poszczególne fazy. Zjawisko określające następujące po sobie ...