Polski Ład dla rolników ma sprawić, że wieś stanie się nowoczesna i konkurencyjna. Czy tak będzie w rzeczywistości? Dowiedz się więcej na temat najnowszych reform z naszego tekstu!

O programie Polski Ład dla rolników mówi się głównie w kontekście przedsiębiorców. Ostatnie zmiany sprawiły jednak, że reformę odczuli także zwykli pracownicy, np. policjanci i nauczyciele poprzez otrzymanie znacznie niższych pensji. Reforma ma także objąć rolnictwo. Przedstawiamy 7 kluczowych zmian, które wprowadza Polski Ład dla rolników.

7 kluczowych zmian w ramach polskiego ładu dla rolnictwa

Rząd chce podkreślić, że rolnictwo to jeden z filarów wprowadzanego projektu ustaw. Jak zapowiada Mateusz Morawiecki, wieś ma być bardziej rozwinięta, konkurencyjna i bogatsza. Ambitne cele zostały określone w symbolicznych 7 punktach. Co więcej, rządzący optymistycznie zapowiadają, że na reformach skorzystają nie tylko mieszkańcy wsi, ale także wszyscy obywatele naszego kraju. Co w takim razie ma zamiar wprowadzić rząd w ramach działań?

Bogata lista pomysłów, którą zwiera Polski Ład dla rolników obfituje w zapewnienia, że pojawią się rozwiązania pozytywnie wpływające na system podatkowy, zagadnienia socjalno-prawne, ale także spadkowe. Na uwagę zasługuje także kwestia dotycząca rozdzielenia i sklasyfikowania małych i dużych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. Rządzący zapowiedzieli następujące zmiany w ramach Polskiego Ładu dla rolników:

  • dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw;
  • przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa;
  • nowy system ubezpieczeń upraw;
  • ryczałt 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego – bez zbędnych formalności;
  • bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście;
  • skuteczna walka z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej. 
Zobacz także  Podatek dochodowy – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć!

Polski Ład dla rolnika – dopłata powyżej średniej unijnej dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ostatnich latach każdy polski rolnik musiał konkurować z właścicielami gospodarstw w Unii Europejskiej na zasadach, które nie były dla niego korzystne. Według partii Jarosława Kaczyńskiego Polski Ład ma być remedium na te problemy. 

Rozwiązania, które mają to zapewnić, to przede wszystkim dopłaty. Pieniądze podatników zostaną przydzielone małym i średnim gospodarstwom w ramach dodatku – dopłaty do hektara. Ten zapis w programie Polski Ład dla rolników sprawia, że większość rodzimych gospodarstw ma skorzystać z dopłat na poziomie powyżej średniej UE. 

Polski ład dla polskiej wsi – przejście na emeryturę rolniczą

Polski Ład dla wsi przewiduje również restrukturyzację warunków, które dotychczas dotyczyły zawieszania wypłaty emerytury. Mowa o sytuacji, kiedy rolnik nie chciał zaprzestać prowadzenia działalności.

Zmiany, które zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, sprawią, że od 2022 roku emeryt, który nie ma zamiaru kończyć działalności gospodarczej, na przykład z tego powodu, że nie ma zainteresowanych jej przejęciem, będzie uprawniony do dalszej działalności. Dodatkowo program Polski Ład zawiera zapis mówiący o tym, że świadczenia ma nie ulec zawieszeniu przez maksymalnie dziesięć lat – od pozyskania praw do emerytury. 

System ubezpieczeń upraw rolnych i gospodarstw

Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to wprowadzenie nowych zasad w kontekście ubezpieczenia upraw. Ma to chronić przez poważnymi, a często katastrofalnymi dla prowadzenia działalności rolniczej, efektami klęsk żywiołowych.

Dzięki Polskiemu Ładowi dla rolników te z gospodarstw rolnych, które mają wykupione ubezpieczenie, będą mogły uzyskać gwarancję dopłaty do składki ubezpieczeniowej. To nie jedyny ruch rządzących. Planują oni także utworzyć Fundusz Gwarancji w Rolnictwie. Ma on być zapewnieniem stałych źródeł finansowania wypłat pomocy za poniesione szkody.

Zobacz także  Polski Ład – samozatrudnienie przestanie się opłacać?

Ład dla rolnictwa zapewnia dopłatę na budowę zbiornika retencyjnego

Polski rolnik będzie mógł wykorzystać również dopłatę w wysokości 15 tys. złotych na budowę zbiornika retencyjnego. Jest to pomoc w realizowaniu obowiązków właściciela gospodarstwa rolnego, do których należy konieczność magazynowania wody opadowej i roztopów – m.in. po to, aby zapobiegać zgubnemu działaniu suszy. 

Z dotacji będzie mógł skorzystać każdy polski rolnik, który podejmie decyzję o postawieniu zbiornika retencyjnego, które powierzchnia będzie mieścić się w zakresie od 1 do 5 tys. metrów kwadratowych. Otrzyma wtedy ryczałt nawet do 15 tys. złotych. 

Zmiana w Polskim Ładzie dla rolników opiera się na znacznym uproszczeniu przepisów. Do skorzystania z tej możliwości ma wystarczyć zgłoszenie nowego zbiornika do nadzoru wodnego – bez obowiązku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Miejsce do handlu rolniczego bez obowiązku zapłaty

Jest to rozwiązanie, które ma na celu przede wszystkim zredukować koszty. Według przygotowanych przepisów, mających wejść w życie w najbliższym czasie, miasta będą miały obowiązek wskazania miejsca, gdzie rolnik będzie mógł bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. 

Nowy system uwzględnia także obchody „Dnia Handlu Rolniczego”. Będzie miał miejsce w sobotę lub niedzielę. Właśnie wtedy polski rolnik ma mieć możliwość handlu bez uiszczania opłaty – tzw. placowego. Właśnie ten podpunkt jest dowodem na to, że na zmianach Polskiego Ładu dla rolników skorzystają także zwykli obywatele.

Dotacja w wysokości 4,5 mld zł na przetwórstwo, sprzedaż i produkcję żywności dla rolników

W jaki sposób rząd PiS chce rozdysponować 4,5 mld zł? Fundusze mają być przeznaczone na:

  • tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży;
  • tworzenie miejsc przetwarzania produktów rolnych;
  • rozwój zakładów przetwórczych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Rolnik będzie mógł wykorzystać dotację na rozwój swojej działalności. W niektórych przypadkach może to być nawet kilka milionów złotych. Uściślając nieco zakres dotacji – może ona zostać przeznaczona, na przykład na koszt wyposażenia i modernizacji zakładu, postawienie przetwórni czy zakupu pojazdu, który będzie używany do sprzedaży i transportu żywności na targowisko. Ma to na celu promowanie polskiej żywności.

Zobacz także  Polski Ład – kwota wolna od podatku ma być wyższa. Jak na tym zyskać?

Walka z wirusem ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej

Czas, kiedy ASF – Epidemia Afrykańskiego Pomoru Świń, czy ptasiej grypy – była głównym przedmiotem publicznej dyskusji minął, problem jednak pozostał i wciąż zmaga się z nim wielu rolników – już od 7 lat. Rząd przygotował rozwiązania, które mają w tym pomóc.

Jest to m.in. dotacja, która może wynieść nawet 900 tys. złotych dla osób prowadzących działalność rolniczą w obszarach objętych ASF. Pieniądze z Polskiego Ładu dla rolników będą mogły być rozdysponowane na postawienie budynków gospodarczych, narzędzi, czy maszyn, a także wyposażenia do produkcji prosiąt w latach od 2021 do 2026. Całość uzupełniają nieoprocentowane pożyczki, wsparcie inwestycyjne z zakresu bioasekuracji czy 150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych przez rolników w wyniku epidemii afrykańskiego pomoru świń.

Jeżeli wszystkie zmiany zapowiedziane w programie Polski Ład dla rolników wejdą w życie, polskie gospodarstwa będą mogły odetchnąć finansowo i rzeczywiście zaliczyć wzrost ekonomiczny. Dlatego warto dobrze się przyglądać wdrażaniu tego programu i jego skutkom. 

polski ład-dla rolników