umowa partnerstwa

Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa to szczególny dokument zawierany pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Określa ona wykorzystywanie funduszy europejskich w ramach polityki ...

umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej to kontrakt pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą. Na jej podstawie strony umowy stają ...

umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest to umowa, która została uregulowana na podstawie Kodeksu cywilnego. Jest to więc umowa cywilnoprawna. Określa ...

umowa ramowa

Umowa ramowa

Umowa ramowa zawierana jest zawsze pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Ustala ona warunki zamówień, które będą udzielane w konkretnym okresie. Dowiedz ...

umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług to umowa, która jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie została ona bezpośrednio uwzględniona w Kodeksie ...

umowa dzierżawy gruntów rolnych

Umowa dzierżawy gruntów rolnych

Chcesz wydzierżawić ziemię? Zrób to tak, by dzierżawa przyniosła korzyści zarówno tobie, jak i dzierżawcy. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa ...

umowa dożywocia

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia jest to umowa cywilnoprawna, która podlega pod Kodeks cywilny. Właściciel nieruchomości (zwany zbywcą) przy jej pomocy przenosi własność ...

umowa pożyczki

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki, podlegająca pod Kodeks cywilny, sporządzana jest w przypadku przeniesienia określonej własności na rzecz osoby biorącej pożyczkę z obowiązkiem ...

umowa darowizny

Umowa darowizny

Umowa darowizny spisywana jest w sytuacji, gdy chcemy oddać lub przyjąć jakiś przedmiot, inny składnik majątku lub sumę pieniędzy od ...

umowa o wolontariat

Umowa o wolontariat

Jedną za szczególnych form porozumienia między stronami jest umowa o wolontariat. Ochotnik na jej podstawie podejmuje dobrowolną, świadomą i nieodpłatną ...

umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy

Zastanawiasz się, czym różni się umowa dzierżawy od umowy najmu? W ramach takiej umowy możesz nie tylko korzystać z gruntu, ...

umowa darowizny pieniędzy

Umowa darowizny pieniędzy

Umowa darowizny pieniędzy nie zawsze jest konieczna. W wielu przypadkach zapewni ci jednak dodatkową ochronę, a także pozwoli uniknąć płacenia ...

umowa cesji

Umowa cesji

Umowa cesji pozwala na przekazanie prawa do wierzytelności innemu podmiotowi. Często zawiera się ją w momencie zaciągania kredytu hipotecznego. W jakich ...

umowa przeniesienia praw do działki

Umowa przeniesienia praw do działki

Umowa przeniesienia praw do działki jest ważnym elementem procedury zmiany nabywcy praw do niej. Tę kwestię regulują zapisy ustawy z ...

umowa sponsoringu

Umowa sponsoringu

Jedną z popularnych form reklamy i promocji jest sponsoring. Wpływa m.in. na wzrost rozpoznawalności marki, a także zwiększenie jej popularności ...

umowa ustna

Umowa ustna

Każdego dnia przedsiębiorcy oraz osoby prywatne zawierają różnego rodzaju umowy. Najczęściej mają one formę pisemną lub elektroniczną. Kodeks cywilny umożliwia ...

umowa licencyjna

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna pozwala w legalny sposób wykorzystywać dzieło danego autora. Jak przebiega uzyskiwanie licencji do korzystania z dzieła? Czy dokument ...

umowa zamiany samochodu

Umowa zamiany samochodu

Zgodnie z polskim prawem jest możliwość nabycia auta na podstawie umowy zamiany samochodu. Wiąże się to jednak z określonymi formalnościami ...

umowa handlowa

Umowa handlowa

Przepisy polskiego prawa nie definiują wprost, jaką umowę można uznać za handlową. W praktyce zatem umowa handlowa to każde porozumienie ...

umowa faktoringu

Umowa faktoringu

Wzrost popularności usług faktoringowych sprawia, że w coraz częściej zawierana jest umowa faktoringu. Kto ją podpisuje i jaki jest cel ...

umowa dostawy

Umowa dostawy

Jak sama nazwa wskazuje, tego typu kontrakt odnosi się do zobowiązania dostawy określonego towaru do odbiorcy. Przedmiotem dostawy mogą być ...

umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu

W przypadku przekazywania auta innej osobie można skorzystać z umowy darowizny samochodu. Najczęściej stosowana jest w sprawach wewnątrzrodzinnych, choć przepisy ...