Umowa o pracę tymczasową zawierana jest pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ten pierwszy nabywa na tej podstawie tymczasowe prawa do urlopu. Podczas okresu pracy pracodawca odprowadza za niego składki. Jakie są zapisy takiej umowy? Sprawdź to już teraz!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa o pracę tymczasową wlicza się do stażu pracy i jest zawierana przede wszystkim w celu regulacji prac sezonowych. Niektóre zajęcia wykonywane są wyłącznie okresowo. Idealnym przykładem jest branża turystyczna. Zapotrzebowanie na pracowników znacznie wzrasta w sezonie, jednak ponownie maleje po jego zakończeniu. Czy umowa zawarta z pracownikiem tymczasowym jest korzystnym rozwiązaniem dla obu stron? Sprawdź i pobierz darmowy wzór dokumentu.

Umowa o pracę tymczasową – czy warto się ich podejmować?

Umowa o pracę tymczasową dla wielu osób może wydawać się nieatrakcyjna ze względu na brak stabilności zatrudnienia. Należy jednak pamiętać o tym, że zajęcia sezonowe podejmowane są przez wiele młodych osób, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Umowa o pracę tymczasową może pozwolić im na legalne zatrudnienie i przede wszystkim zapewnić składki ZUS. Dla młodego pracownika takie tymczasowe zajęcie może być okazją do zapoznania się ze standardami, które obowiązują w danej branży.

Wykonywanie pracy tymczasowej – dla kogo może być korzystne?

Często umowa o pracę tymczasową jest podpisywana przez studentów. Taka forma zatrudnienia to dla nich korzystna opcja, ponieważ pozwala połączyć pracę zarobkową ze zdobywaniem wykształcenia. Ludzie młodzi według statystyk stanowią nawet do 40% pracowników zatrudnianych na umowy tymczasowe. Kolejną liczną grupą osób, dla których elastyczne umowy mogą być odpowiednie, są rodzice lub osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem. Jest to również dobra opcja dla osób chcących dodatkowo zarobić.

W jaki sposób zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest z agencją pracy. To podstawowa różnica pomiędzy umową o pracę a umową o pracę tymczasową. Umowa o pracę zawierana jest bezpośrednio z pracodawcą, podczas gdy tymczasowy pracownik zawiera umowę z agencją, która kieruje go do świadczenia pracy. Oczywiście odpowiedni kontrakt musi zostać podpisany również pomiędzy agencją pracy a pracodawcą. W takiej sytuacji następuje podział obowiązków. Pracownik wykonuje wszystkie obowiązki, nadzór sprawuje pracodawca, ale wypłacaniem wynagrodzenia i odprowadzaniem składek zajmuje się już agencja pracy tymczasowej.

Czas trwania umowy o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową zawsze jest zawierana na czas określony. Oznacza to, że w umowie musi być dokładnie wskazany koniec jej obowiązywania. W tym przypadku ustalony został maksymalny czas pracy u jednego pracodawcy. Tego rodzaju umowa może obowiązywać przez 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Jest to więc mniej niż w przypadku umowy o pracę na czas określony, która może być zawierana na okres do 33 miesięcy. Jest jednak jeden wyjątek, który pozwala przedłużyć umowę tymczasową. Pracownik może pracować do 36 miesięcy w sytuacji, gdy praca stanowi zastępstwo nieobecnego pracownika.

Umowa o pracę tymczasową – jakie składki są odprowadzane?

Umowa o pracę tymczasową to umowa o pracę z określonym terminem. W związku z tym pracodawca odprowadza dokładnie takie same składki, jak ma to miejsce w przypadku typowej umowy o pracę. Oznacza to, że w imieniu pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadzane są składki:

  • emerytalne;
  • chorobowe;
  • zdrowotne;
  • rentowe.

Pracownik tymczasowy gromadzi środki, które w przyszłości będą podstawą do wypłacenia emerytury. Odprowadzanie składek chorobowych pozwala na korzystanie zasiłku chorobowego, opiekuńczego, a w przypadku kobiet także z zasiłku macierzyńskiego.

Czy umowa o pracę tymczasową daje prawo do urlopu wypoczynkowego?

Czy osoba zatrudniona tymczasowo będzie miała prawo do urlopu? Po każdych 30 dniach zatrudnienia pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje prawo do 2 dni urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że osoba, która pracuje cały rok, zyskuje 24 dni urlopu. W przypadku osób, które pracują tymczasowo, wszystko zależy od tego, jak długo będą pracowały. Prawo do urlopu w wymiarze 2 dni uzyskają po upływie 30 dni zatrudnienia, a po dwóch miesiącach tacy pracownicy będą mogli pójść na 4 dni płatnego urlopu wypoczynkowego.

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę użytkownika

Pracodawca użytkownik, czyli osoba, do której pracownik tymczasowy został skierowany przez agencję pracy, ma możliwość wypowiedzieć taką umowę. To, jaki okres wypowiedzenia obejmuje daną osobę, zależy od tego, jaką umowę podpisała. Umowy o pracę tymczasową nie wypowiada się natychmiastowo. Pracownik ma prawo do okresu wypowiedzenia, który jest uzależniony od długości umowy. W przypadku bardzo krótkich umów, które nie przekraczają 14 dni, okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 dni. Oczywiście im dłużej osoba będzie zatrudniona, tym dłuższy może uzyskać okres wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać o tym, że umowy tymczasowe z reguły nie trwają zbyt długo. Dla osób mających za sobą co najmniej 14 dni pracy okres wypowiedzenia wynosi tydzień.

Umowa o pracę tymczasową – wzór

W załączniku do tego artykułu znajdziesz wzór umowy o pracę tymczasową, który możesz pobrać za darmo. Masz możliwość zapoznania się z treścią dokumentu, a także jego swobodnej edycji, więc zachęcamy do sprawdzenia!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Osoby, które decydują się na zatrudnienie jako pracownicy tymczasowi, otrzymują wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy. Względem umowy o pracę różni się przede wszystkim podmiot, z którym podpisuje się umowę. Umowę o pracę tymczasową zawiera się z agencją pracy, zatem pracownicy nie są zatrudnieni bezpośrednio u pracodawcy. Pracownik podlega jednak pod Kodeks pracy, otrzymuje świadectwo pracy i w jego imieniu odprowadzane są składki na ubezpieczenie.

Archiwum: wrzesień 2022
umowa o pracę tymczasową