Obecnie w Polsce działa ponad 40 tysięcy sołectw. Jaka może być pensja sołtysa? Sprawdzamy, ile zarabia sołtys

Wybrany w tajnym głosowaniu przedstawiciel sołectwa sprawuje swoją funkcję społecznie.Oznacza to, że nie otrzymuje przyznanego odgórnie wynagrodzenia. Dostaje natomiast dietę, której wysokość ustalają radni. Sprawdź, ile zarabia sołtys! W Polsce funkcję sołtysa sprawuje obecnie ponad 40 tysięcy osób. W tym artykule sprawdzimy, ile zarabiają sołtysi w Polsce. Gospodarze wsi, w odróżnieniu od prezydentów miast nie otrzymują stałego miesięcznego wynagrodzenia. Ich dieta zależy od kilku czynników. Przeczytaj i dowiedz się, ile zarabia sołtys i czy jest to opłacalne stanowisko. Spis treści pokaż 1 Ile zarabia sołtys? Jakie są jego obowiązki? 2 Ile zarabia sołtys? 2.1 Czy sołtys zarabia tyle samo, co prezydent miasta? 3 Prowizja od zebranych podatków 4 Ile zarabia sołtys – podsumowanie Ile zarabia sołtys? Jakie są jego obowiązki? Sołtys pełni rolę gospodarza danego sołectwa, czyli jednej lub kilku miejscowości i działa dla dobra wspólnego wszystkich jego mieszkańców. Wybierany jest na 4-letnią kadencję w tajnym głosowaniu. Zanim sprawdzimy, ile zarabia sołtys, przyjrzyjmy się obowiązkom, które do niego należą. Do jego głównych zadań możemy zaliczyć organizowanie zebrań wiejskich, na których wspólnie z mieszkańcami danej gminy omawia bieżące sprawy, dotyczące najczęściej infrastruktury drogowej, komunalnej, energetycznej, a także edukacji. Dobry sołtys musi być także dobrym organizatorem życia kulturalnego dla społeczeństwa zamieszkującego