Chciałbyś dowiedzieć się, czy przeliczenie emerytury jest możliwe? Zapoznaj się z naszym artykułem. Po lekturze będziesz wiedział, kto może złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Przeliczenie emerytury dla wielu ubezpieczonych osób może okazać się korzystne, gdyż mogą one otrzymać więcej pieniędzy. Dlatego warto wiedzieć, czy każdy emeryt może zawnioskować o zweryfikowanie wysokości jego świadczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czytaj nasz tekst i sprawdź, kto może złożyć odpowiedni wniosek.

Emerytura – co to jest?

Emerytura jest jednym ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla ubezpieczonych. Osoby, które odprowadzały składki, są uprawnione do otrzymania pieniędzy po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Ubezpieczenie emerytalne opłacane jest po części przez pracodawcę (płatnika) oraz pracownika (ubezpieczonego). Składce emerytalnej podlegają obowiązkowo między innymi: pracownicy (oprócz prokuratorów), osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby wykonujące pracę w ramach umowy agencyjnej i osoby pobierające stypendium sportowe.

Czy wartość emerytury jest stała? Jaka jest jej wysokość w 2023 roku?

Najniższa gwarantowana wysokość świadczenia emerytalnego wzrośnie do 1588,44 złotych. Ustalana jest indywidualnie na podstawie odprowadzanych składek na ubezpieczenie. Wartość ta podlega waloryzacji, która odbywa się raz w roku. Każda uprawniona osoba może również zawnioskować o ponowne przeliczenie emerytury na podstawie nowych tablic średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Kto może złożyć wniosek o przeliczenie emerytury w 2023 roku?

Wielu emerytów chciałoby poprawić swoją sytuację finansową, dlatego szuka różnych rozwiązań. Jednym z nich jest możliwość ponownego obliczenia ich emerytury. Niestety średnia czasu trwania życia znacząco spada i nie wszystkim ubezpieczonym przysługuje prawo do wnioskowania o przeliczenie ich świadczenia. Taki dokument mogą jedynie złożyć osoby, które:

 • osiągnęły powszechny wiek emerytalny do 31 marca 2022 roku;
 • osiągnęły wiek emerytalny wcześniej i cały czas pracowały (regularnie odprowadzały składki na ubezpieczenie, więc kwoty na ich kontach stale rosły);
 • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku.

Komu nie zostanie przeliczona emerytura w 2023 roku?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie każdy emeryt może złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeliczanie świadczenia emerytalnego. Mowa tutaj między innymi o:

 • niepracujących emerytach, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1949 rokiem;
 • niepracujących osobach, które pobierają nową emeryturę i urodziły się po 31 grudnia 1948 rokiem.

Jeśli któraś z powyższych osób złoży wniosek o przeliczenie emerytury, to niestety musi liczyć się z odmową wykonania takiej czynności.

W jakich sytuacjach ZUS może również przeliczyć emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość przeliczenia świadczenia emerytalnego także w następujących sytuacjach:

 • uprawniona osoba odnalazła nowe dokumenty, których wcześniej nie dostarczyła do zusu, a mogą one wpłynąć korzystnie na wysokość emerytury;
 • wnioskująca osoba jest w stanie udokumentować swoje zarobki za okres poprzedzający moment przejścia na emeryturę czy też zarobki, które uzyskiwała po przejściu na emeryturę;
 • osoba opłacała składki i/lub pracowała po przyznaniu jej emerytury.

Ile można zyskać, wnioskując o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego?

Zastanawiasz się, ile można zyskać, wnioskując o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego? Według informacji podawanych przez ZUS przeliczenia najkorzystniejsze będą dla osób, które w okresie od kwietnia 2022 do marca 2023 roku dopiero rozpoczną pobieranie emerytury. Dla osób w wieku 60 lat podwyżka będzie wynosiła 3,7%, zaś dla osób w wieku 65 lat o 4,1%. Warto tu zaznaczyć, że jeśli przeliczenie emerytury okaże się niekorzystne dla wnioskującego, to świadczenie będzie wypłacane nadal na dotychczasowych warunkach. Wysokość emerytury nie ulegnie pomniejszeniu.

Gdzie emeryt powinien złożyć wniosek o przeliczenie wysokości emerytury?

Nie wiesz, gdzie emeryt powinien złożyć wniosek o ponowne przeliczenie wysokości emerytury? Oczywiście należy go dostarczyć do ZUS-u. Jest to specjalny formularz, który można pobrać ze strony ZUS-u. Dokument najlepiej dostarczyć osobiście do placówki lub wypełnić elektronicznie i przesłać za pośrednictwem portalu PUE.

Jakie dodatki przysługują do emerytury od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Zastanawiasz się, na jakie dodatki do świadczenia emerytalnego może liczyć ubezpieczony? W 2022 roku może on się starać między innymi o:

 • dodatek pielęgnacyjny;
 • dodatek weterana poszkodowanego;
 • ryczałt energetyczny;
 • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy, którzy byli przymusowo zatrudniani;
 • świadczenia pieniężne dla osób, które były deportowane;
 • świadczenia pieniężne dla cywilnych osób, które są niewidomymi ofiarami wojennych działań;
 • ekwiwalent pieniężny dla osób, które są uprawnione do bezpłatnego węgla z przedsiębiorstw górniczych;
 • ekwiwalent pieniężny dla byłych kolejowych pracowników.

Przysługuje ci przeliczenie emerytury, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Koniecznie skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu pomocy przy złożeniu wniosku. Pracownicy tej placówki z pewnością pomogą ci załatwić wszelkie formalności.

Archiwum: styczeń 2023
przeliczenie emerytury