Umowa darowizny pieniędzy nie zawsze jest konieczna. W wielu przypadkach zapewni ci jednak dodatkową ochronę, a także pozwoli uniknąć płacenia podatku. Sprawdź, jak powinna wyglądać taka umowa!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Chcesz przekazać pieniądze bliskiej osobie lub organizacji, której pomagasz? Przyda ci się do tego umowa darowizny pieniędzy. To dokument, który stanowi potwierdzenie m.in. dla urzędu skarbowego. Nie wiesz, jak sporządzić taką umowę? Nie musisz pytać prawników – porady i wzór znajdziesz u nas!

Czym, według prawa, jest darowizna?

Z punktu widzenia prawa darowizna jest rodzajem umowy pomiędzy dwiema stronami – darczyńcą i obdarowanym. Przedmiotem umowy może być przekazanie pieniędzy, nieruchomości, rzeczy. Charakterystyczne dla darowizny jest przede wszystkim to, że jest nieodpłatna. Darczyńca nie otrzymuje nic w zamian od osoby obdarowanej. Darowizna pieniędzy może być przekazywana także na określony cel – wówczas mówi się o darowiźnie z poleceniem.

Czy sporządzenie umowy darowizny pieniędzy zawsze jest konieczne?

Formalnie do przekazania darowizny dochodzi w momencie, gdy darczyńca przekazuje obdarowanemu daną rzecz, gotówkę lub inne dobro. Oznacza to, że dodatkowe sporządzanie umowy darowizny nie jest konieczne. Wyjątkiem są darowizny nieruchomości – wówczas przekazanie musi być potwierdzone w formie aktu notarialnego.

Zawarcie umowy jest zalecane w przypadku, gdy przekazanie pieniędzy, nieruchomości lub innego składnika majątku jest obwarowane dodatkowymi warunkami. Chodzi np. o sytuacje, gdy darczyńca oczekuje, że obdarowany wykona określone działanie, np. przekaże pieniądze na wyznaczony przez niego cel. Wówczas w umowie muszą znajdować się szczegółowe wymagania wobec obdarowanego, powinny zostać także przewidziane konsekwencje w sytuacji, gdy obdarowany odmówi wykonania polecenia darczyńcy (można np. żądać wówczas od niego oddania darowizny).

Darowizna a podatek – kiedy trzeba go zapłacić, a kiedy nie jest to obowiązkowe?

Otrzymanie darowizny jest najczęściej powodem do radości. Trzeba jednak wiedzieć, że takie świadczenie może podlegać opodatkowaniu. Jest obowiązkowe w przypadku, gdy wartość darowizny przekroczyła wysokość kwoty wolnej od podatku. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie, gdy otrzymujesz pieniądze, a na zapłacenie podatku do urzędu skarbowego masz 6 miesięcy.

Wysokość kwoty wolnej od podatku nie zawsze jest taka sama. Zależy ona od stopnia pokrewieństwa z osobą, która przekazała ci darowiznę:

 • dla I grupy podatkowej jest to 9 637 zł;
 • dla II grupy podatkowej jest to 7 276 zł;
 • dla III grupy podatkowej jest to 4 902 zł.

Jeśli otrzymasz darowiznę pieniężną, nie jest jednak przesądzone, że będziesz musiał podzielić się jej częścią z fiskusem. Z podatku od spadków i darowizn zostaniesz zwolniony, jeśli umowę darowizny pieniędzy podpisałeś z członkiem najbliższej rodziny. Jest to możliwe także wówczas, gdy wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. Trzeba jednak pamiętać, że aby uzyskać zwolnienie i dopełnić w tym celu kilku formalności.

Najbliższa rodzina – co to oznacza w przypadku darowizny?

Przepisy Kodeksu cywilnego dokładnie określają, kogo można nazwać najbliższą rodziną i kiedy można uzyskać zwolnienie z płacenia podatku. Podstawowym kryterium jest pokrewieństwo zachodzące pomiędzy stronami umowy. Obie osoby powinny należeć do tzw. grupy zerowej. Zalicza się do niej:

 • rodziców;
 • dzieci;
 • małżonka lub małżonkę;
 • dziadków;
 • wnuki;
 • rodzeństwo;
 • ojczyma lub macochę;
 • pasierbów i pasierbice.

Co zrobić, by nie płacić podatku od darowizny pieniędzy?

Samo zawarcie umowy darowizny w rodzinie nie wystarczy, by uniknąć płacenia podatku. Oprócz umowy darowizny pieniędzy konieczne jest jeszcze dopełnienie formalności wobec urzędu skarbowego. Jeśli nie chcesz płacić podatku od darowizny, pamiętaj, aby:

 • w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny (od powstania obowiązku podatkowego) zgłosić ten fakt urzędowi skarbowemu;
 • przedstawić w urzędzie skarbowym potwierdzenie w postaci wyciągu z rachunku bankowego lub inny dowód, np. w postaci przekazu pocztowego.

A co w sytuacji, gdy darowizna pieniężna została przekazana w gotówce, bez wpłaty na konto bankowe? Potwierdzeniem może być także sporządzona umowa darowizny pieniędzy. Niektóre analizy prawne wskazują jednak, że w przypadku darowizny kwoty pieniężnej jedynym ważnym dokumentem jest potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy. Dla własnego bezpieczeństwa lub wygody warto więc wybrać taką formę, którą będzie łatwiej udokumentować.

Zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego dokonuje się na formularzu SD-Z2. Nie musisz przesyłać papierowych druków – formularz wypełnisz również elektronicznie.

Jak sporządzić umowę darowizny pieniędzy?

Umowa darowizny pieniędzy ma dość prostą formę. Powinny się w niej znaleźć następujące informacje:

 • dane obu stron umowy;
 • przedmiot darowizny – w tym przypadku kwota pieniężna;
 • sposób przekazania darowizny;
 • zobowiązanie się jednej ze stron lub obu stron do poniesienia kosztów podpisania umowy (np. opłat notarialnych).

Umowa, aby była ważna, musi być podpisana przez obie strony. Jeśli pieniądze są przekazywane z majątku wspólnego, na umowie powinni podpisać się małżonkowie – podpis tylko jednego z nich nie wystarczy.

W niektórych przypadkach można zastosować szczególny rodzaj umowy darowizny pieniędzy. Jest to darowizna obciążona poleceniem. Chodzi o sytuację, gdy darczyńca przekazuje pieniądze na określony cel. Przykładem może być podarowanie przez rodziców określonej kwoty przeznaczonej na zakup mieszkania przez ich dziecko. W takiej sytuacji umowa powinna zawierać szczegółowe informacje na ten temat – na co mają zostać przeznaczone pieniądze, w jakim terminie obdarowany powinien nabyć nieruchomość itp. Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach osoba, która otrzymała pieniądze, może odmówić wykonania tego polecenia. Powodem może być np. znacząca zmiana stosunków.

Pamiętaj, że nie musisz sporządzać umowy darowizny pieniędzy w formie aktu notarialnego. Wystarczy zwykły dokument, podpisany przez obie strony i opatrzony datą.

Umowa darowizny pieniędzy w wielu przypadkach nie jest obowiązkowa. Warto ją jednak sporządzić – szczególnie w przypadku, gdy przekazanie środków pieniężnych wymaga doprecyzowania warunków. Ten prosty dokument łatwo przygotujesz, korzystając z naszego wzoru!

Umowa darowizny pieniędzy – wzór

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022
umowa darowizny pieniędzy