Praca zdalna ma szerokie grono zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. W artykule poznasz zasady home office, wady oraz zalety tego systemu, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Sprawdź, czy home office jest dla ciebie!

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do prawdziwego rozkwitu systemu pracy w trybie home office. Diametralna zmiana sposobu wykonywania obowiązków służbowych zmusiła pracowników i pracodawców do konieczności odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Część z nich tak mocno przyzwyczaiła się do obecnego stanu rzeczy, że nie planuje powrotu do systemu pracy sprzed pandemii. Zanim jednak zdecydujesz się na taki ruch, koniecznie dowiedz się więcej o home office – co to jest, jakie ma zalety i wady!

Home office – na czym polega i kto może pracować z domu?

W związku z koniecznością zapewnienia najwyższej ochrony pracowników podczas trwania pandemii Covid-19, wielu pracodawców zdecydowało się na wdrożenie systemu pracy w trybie home office. Praca zdalna nie jest jednak możliwa w każdym zawodzie.

Home office – co to jest?

Praca na zasadzie home office nazywana jest również pracą zdalną, mobilną lub telepracą. W tym trybie pracy obowiązki zawodowe wykonywane są poza siedzibą czy biurem pracodawcy. Najczęściej osoba zatrudniona pracuje w miejscu swojego zamieszkania.

Praca na zasadzie home office może przebiegać w trzech trybach:

 • praca zdalna permanentna – kiedy pracujesz zdalnie w pełnym wymiarze;
 • praca zdalna naprzemienna – kiedy praca z domu zostaje połączona z pracą z biura, a więc część dni w tygodniu pracujesz zdalnie, a część stacjonarnie;
 • praca zdalna uzupełniająca – kiedy pracujesz zdalnie w pełnym wymiarze, ale zdarzają się sytuacje wyjątkowe, kiedy musisz zabrać pracę do domu.

Praca na zasadzie home office – kto może pracować z domu?

Niestety, nie wszyscy pracownicy mogą liczyć na home office. Praca zdalna nie będzie dostępna dla osób, które zobligowane są do utrzymywania bezpośredniego kontaktu z klientem, jak na przykład:

 • aptekarze;
 • kasjerzy;
 • lekarze;
 • pracownicy służb porządkowych.

Praca zdalna będzie natomiast doskonałym rozwiązaniem dla pracowników biurowych wykonujących zawody takie, jak: 

 • grafik;
 • programista;
 • architekt;
 • dziennikarz;
 • tłumacz;
 • księgowy;
 • redaktor;
 • telemarketer.

Home office – zasady efektywnej pracy z domu

Wydajność, efektywność i jakość to założenia, które powinna spełniać praca w trybie home office. Zasady pomagające w ich realizacji to przede wszystkim:

 • dobra organizacja pracy – działania zarządcze ułatwią odpowiednie planery pracy zdalnej i jasno określone regulaminy;
 • kontakt – pracując zdalnie, postaraj się być w dobrym kontakcie ze swoimi dotychczasowymi współpracownikami i podwładnymi oraz klientami; wykorzystuj różne drogi kontaktu;
 • odpowiedni sprzęt – pracownik powinien dysponować w domu sprzętem o porównywalnej jakości do tego, który znajdował się w biurze;
 • odpowiedzialność;
 • przejrzyste zasady – praca powinna przebiegać zgodnie z regulaminem, który określa konkretne godziny pracy, terminy spotkań zdalnych i sposób dostępu do baz danych.

Praca w domu – korzyści oraz wyzwania pracy zdalnej

Home office – praca z domu – to obecnie bardzo popularna forma zatrudnienia. Pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe z miejsca, w którym aktualnie się znajdują. Wielu ceni sobie swobodę i zaoszczędzony czas, dlatego preferuje pracę zdalną. Okazuje się jednak, że ten tryb wiąże się z kilkoma poważnymi wyzwaniami.

Zalety pracy na zasadzie home office

Home office to rozwiązanie preferowane szczególnie przez osoby dobrze zorganizowane, cechujące się wysoką samodyscypliną i utrzymywaniem wysokiej jakości pracy niezależnie od warunków zewnętrznych. Praca zdalna to również spora oszczędność zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pierwszy oszczędza czas i środki, które musiałby przeznaczyć na dojazdy do pracy. Drugi korzysta, ponieważ nie musi utrzymywać przestrzeni biurowej. Praca zdalna dała możliwości zarobkowania młodym rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych. 

Wady pracy na zasadzie home office

Home office posiada także szereg wyzwań, z którymi muszą się mierzyć zarówno pracownicy, jak i pracodawcy:

 • spadek efektywności i jakości pracy wynikający z braku samodzielności, samodzielności i umiejętności zarządzania czasem;
 • poczucie wyobcowania;
 • konflikty wynikające z połączenia życia prywatnego z zawodowym.

Home office, a prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

Przed pandemią koronawirusa brakowało w polskim ustawodawstwie unormowań regulujących pracę zdalną. Sytuacja uległa zmianie na początku roku 2020, kiedy to wprowadzono Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Powyższy akt prawny normuje pracę w trybie home office, określając zarówno prawa i obowiązki pracodawcy, jak i pracownika.

Wśród najważniejszych, obecnie obowiązujących praw i obowiązków podczas wykonywania home office, wymienić można następujące:

 • pracodawca ma prawo skierować pracownika na tryb pracy zdalnej bez wcześniejszego uzyskania zgody pracownika i składania jakichkolwiek wyjaśnień;
 • praca zdalna może zostać zlecona dowolnej grupie pracowniczej – jej wybór pozostaje w rękach pracodawcy;
 • czas wykonywania pracy zdalnej nie jest oznaczony w ustawie;
 • praca zdalna nie zmienia zakresu obowiązków pracownika;
 • pracodawca powinien poinformować pracowników o ustaleniu dodatkowych zasad związanych z nowym trybem organizacji pracy;
 • praca zdalna może być wykonywana z dowolnego miejsca poza miejscem jej stałego świadczenia;
 • obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy i pokrycie powiązanych z tym kosztów.

Praca na zasadzie home office po pandemii

Podsumowując, praca zdalna polega na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego świadczenia, a więc poza biurem lub siedzibą pracodawcy. O skierowaniu pracownika na tryb pracy home office decyduje pracodawca. Praca taka wiąże się z korzyściami natury ekonomicznej, ale również wyzwaniami natury psychicznej

Archiwum: grudzień 2021
home office