Czym jest fuzja podmiotów gospodarczych?

Fuzja to często używane pojęcie.Często można je usłyszeć w mediach i podczas poważniejszych rozmów ze znajomymi. Co tak naprawdę oznacza? W naszym artykule wyjaśniamy, na jakiej zasadzie może dochodzić do połączenia przedsiębiorstw. Fuzja to termin określający proces dobrowolnego połączenia dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw w jedno. W rezultacie może ulec powiększeniu jeden z już istniejących lub powstaje zupełnie nowy podmiot. Przejrzeliśmy słowniki i encyklopedie, by stworzyć krótkie kompendium wiedzy na ten temat. Zapraszamy do lektury! Spis treści pokaż 1 Fuzja – definicja 2 Rodzaje fuzji 2.1 Fuzje poziome 3 Fuzje pionowe 4 Fuzje konglomeratowe Fuzja – definicja Jak mówi definicja, mianem fuzji określa się dobrowolne połączenie majątku co najmniej dwóch przedsiębiorstw w jeden podmiot. Celem takiego działania jest polepszenie dotychczasowej sytuacji ekonomicznej obydwu (lub większej liczby) jednostek. W efekcie może dojść do powstania całkiem nowego organizmu lub powiększenia jednej z istniejących już firm. Fuzję uznaje się za jedną z form współpracy pomiędzy potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami lub klientami. Decydują się oni na wspólne działanie, aby zintegrować posiadane zasoby i umiejętności, co ma przyczynić się do osiągnięcia wyższych zysków. Działanie połączonych organizmów skoncentrowane jest wokół perspektywy rozwoju na danym rynku. Rodzaje fuzji Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje fuzji: fuzje poziome