Piramida Maslowa – piramida potrzeb. Podstawowe informacje na temat tej teorii